"BİNA BİNA HİKAYELERİ" - 12

Neşe Binark, yazmakta olduğu "İlk Türk Yahudi Fantastik Romanı" Bina Bina Hikayeleri´nin bir bölümünü her hafta yayınlamaya devam ediyor.

Neşe BİNARK Perspektif
9 Kasım 2022 Çarşamba

Tefrika No: 12

 4

ADAM DEĞİLSİN AMAN!

M.Ö 357 – PERS İMPARATORLUĞU – SUS SARAYI – ŞÖLEN SALONU – KRAL AHAŞVEROŞ – HAREM AĞASI HARVONA – DAVETLİLER

- Yaklaş Harvona! Müziği susturdum, nicedir bekliyorum. Kraliçe Vaşti nerede? Neden gelmedi? Buyruğumuz kendisine iletilmedi mi?

- Kralım! Yaklaşma izni istiyorum. Kraliçe Vaşti’nin size mesajı var.

- Hayır! Olduğun yerde kal Haremağası. Ben ki Hoddû’dan Kûş’a kadar yüz yirmi yedi ilin kralı Ahaşveroş’um, tahta geçişimin üçüncü yılının kutlandığı bu şölende, değil mi ki kocasının sözünü ikiletip krallığımı hiçe saydı ve buyruğumu yerine getirmedi Kraliçe Vaşti, yüksek sesle söyle bakalım mazereti neymiş itaatsiz Kraliçenin?

- Emredersiniz Kralım. Kraliçe Vaşti’nin mesajı kelimesi kelimesine şöyledir: “Ben, kraliyet kanına sahip asil bir Kraliçe olarak utanmadan beni ayağına çağıran basit bir seyisin buyruğuna uymayacağım. Yanına gitmeyeceğim. Huzuruna çıkmayacağım. Eğer sen Ahaşveroş, gerçekten kraliyet kanından gelmiş olsaydın kendine hâkim olurdun. Böylesine aptal bir istekte bulunacak kadar sarhoş olmazdın”. Bu kadar kralım.

- …………….! Bu ne sessizlik böyle! Şölen salonunda sessizlik mi olur? Yiyin, için, eğlenin. Kutlayalım krallığımı.

- Duydun mu Aman? Gülerim bu duruma. Kral Ahaşveroş da kifayetsiz, seviyesiz, boş adamın teki çıktı aynı senin gibi... Kral da sen de saygıyı hak etmiyorsunuz. Hayran oldum Kraliçe Vaşti’ye. Ne doğru yaptı ama! Kral gibi kralın huzuruna çıkılır. Sıradan, kansız, asalet yoksunu bir seyisin değil. Oh olsun! Sizler silik adamlarsınız. Adam bile değilsiniz. Kapatma ağzımı susmayac…

-Kapa çeneni Zereş! Kraliçenin saygısızlığını kendine yol edinme. Bütün Pers kadınlarına yanlış yol gösterdi Kraliçe hepsi kocalarına senin gibi itaatsizlik edecek. Koca evin hâkimi olamayacak mı?

- Duydun mu? Duydun mu? Kraliçe krala hakaret etti.

- Duydum. Kralın itibarı yerle bir oldu.

- Neyi kutluyoruz burada? Bir seyisin haksız krallığını mı?

- Güldürme insanı! Karısına sözü geçmeyen kralın sözüne itibar olur mu? Gidiyorum ben!

- Ben de geliyorum. Herkes tören salonunu terk ediyor zaten. Dur! Müsvedde kral asasını yere vuruyor. Konuşacak, dinleyelim.

-Misafirler, konuklarımız! Yüce kralımız Ahaşveroş konuşacak. Sessizlik!

-Kimse ama hiç kimse yüce Pers Kralının buyruğuna itaatsizlik edemez. Nöbetçiler! Derhal Kraliçe Vaşti zindana atılsın. Hakimler Kurulu toplansın.

-Emredersiniz Kralım. Birinci Kurul mu İkinci Kurul mu toplansın?

-İkinci Kurul toplansın. Şölen bitmiştir. Bütün konuklarımı yarın Hakimler Kurulu toplantısından sonra yeni bir şölen bekliyor olacak. Karnaval göstericileri de saraya getirilsin. Ben ki yüce Pers kralı Ahaşveroş, hadsiz kraliçe Vaşti’ye haddini bildireceğim. Buyruğum budur. Şimdi; “Çekilin karşımdan”!

- Kral kraliçeyi cezalandırmak istiyor ama ölümünü istemiyor.

- Nereden anladın onu?

-Karar çıkaran iki Hakimler Kurulu var Pers İmparatorluğu’nda sen yabancısın bilmezsin. Birinci Kurul imparatorluk kurallarını harfiyen uygular. İmparatorluk kurallarına göre krala itaatsizliğin cezası ölümdür. İkinci Kurul ise olayın gelişimindeki her türlü etkeni göz önünde bulundurur. Kuralların uygulanması konusunda esnek davranır. Kralın dilediği gibi yumuşak bir ceza verir.

-Ya İkinci Hakimler Kurulu’ndan da ölüm cezası çıkarsa?

-Kurul üyelerini ikna etmek çok zor.

-Yürü Zereş! Eve gidiyoruz. Kral bile şölen salonunu terk etti sen halâ neden oyalanıyorsun?

-Çek elini Aman! O pabucumun kralı sen de onun çapsız komutanı! Sen kimsin de bana emir verebiliyorsun?

-Senin kocanım!

-Güleyim bari! Kraliçenin bu yaptığından sonra Pers İmparatorluğu’nda hiçbir evli kadın kocasına itaat etmeyecektir.

-Ne yapıyorsun öyle Zereş?

-Hediye keselerini topluyorum. Değerli taşlar, mücevherler çıkıyor içlerinden. Hepsi benim olmalı! Torba getirdim yanımda dolana kadar keseleri toplayacağım.

-Ne kadar aç gözlüsün kadın! Bolluk, bereket, zenginlik içinde yaşatıyorum seni aç mısın? Muhtaç mısın? Doyuramadım seni bir türlü!

-Aman denen adam! Hayır! Adam müsveddesi seni! Şunca yıldır kralın gözüne giremedin. Hani vezir olacaktın? Ola ola 2. Hakimler Kurulu’nun en basit, en küçük üyesi olabildin. Kraldan bir taltif alabildin mi? Hayır. Konuşma daha fazla defol git eve! İstediğim zaman dönerim ya da dönmem. Eğlenmek istiyorum belki!

-Ne halin varsa gör be kadın! Gidiyorum ben! Sen Aman! Karının bu terbiyesizce haykırışlarına müstahaksın. Bak işte böyle kendi kendine konuşursun. Şu kadar senelik evliliğin var. On tane oğlun var. Hâkimi olman gereken hanende daha karına senin dilini konuşturtamıyorsun? Unuttun mu Aman! Sen bir Amaleksin. Evlilik hayatın boyunca karını Amalek lisanında konuşturamadın. Bu nasıl hakimiyet böyle? Bu kadın, karın olan, Zereş! Hem Amalek lisanında konuşmayı reddediyor hem de seninle alay ediyor. Seni çocuklarının karşısında daima küçük düşürüyor. Bu gidişi değiştirmelisin! Yarın toplanacak 2. Hakimler Kurulu’nun en basit üyesi sensin. Temayüllere göre kraliçenin davası en basit üyenin konuşması ile başlayacak yani senin konuşmanla... Öyle bir konuşma hazırlamalısın ki Aman, Kraliçe Vaşti idam edilmeli. O zaman önce karın sonra da bütün Pers kadınları evdeki gerçek hâkimin erkek olduğunu kabul etmeliler. O Zereş Amalek dilini konu-şa-cak! O kadar.

5

KRALA YENİ KRALİÇE LÂZIM

M.Ö 357 – PERS İMPARATORLUĞU – SUS SARAYI – 2. HAKİMLER KURULU TOPLANTISI – KRAL AHAŞVEROŞ – AMAN- KURUL ÜYELERİ

-Sayın Kurul Üyesi! Belli ki Kral Ahaşveroş Kraliçe Vaşti’ye ne kadar kızgın olsa da ölmesini istemiyor. Davayı bize havale ettiğine göre!

-Pek bir akıllısınız bakıyorum çok sayınmış gibi kurul üyesi. Kralın isteğine göre hafif bir karar mı almalı yoksa kadim Pers İmparatorluğu’nun kesin kurallarını uygulayıp itaatsiz kraliçeyi ölüm cezasına mı çaptırmalıyız? Düşünmeliyiz. Mesajı doğru almalıyız.

-Olağanüstü çok sayın kurul üyesi, anlayışınız mı kıt bana mı öyle geliyor? Kral, kraliçenin ölümünü isteseydi 1. Hakimler Kurulu’nu toplardı. Kralın davayı bize göndermesi başlı başına mesajın kendisi zaten! Vaşti’ye hafif ceza çıkartın diyor. Kanunları uygulamaya bu kadar meraklıysanız 1. Hakimler Kurulu’nda kalsaydınız. Neden bizim aramıza geldiniz?

-Saygıyı şu anda hak etmeyen kurul üyesi kişi, size ne acaba? İşinize bakın! Az sonra Kral teşrif edecek yapacağınız konuşmaya kafanızı yorun biraz!

-Boş konuşmasıyla gözümdeki alçak itibarını tam şu anda yerle bir eden ebleh kurul üyesi ne çabuk unuttunuz? Hakimler Kurulu kurallarına göre kurula en son katılan en basit üye ilk sözü alır.  O da Amaleklerin Aman’dır. Artık ne diyecekse süklüm püklüm, mırın kırın. Kral önce onun dediklerini duyacak sonra bizim.

-Bana bakınız ileri geri konuşmasıyla tepemin tasını attıran lüzumsuz işler üyesi bu kadın kraliçe de olsa cezasını bulmalı. Sizin aklınız bu gerçeği idrak edebilecek çapa sahip olmadığı için idrak yollarınızı tıkalı görüyorum. Kadın önce kocasına değil krallık makamına rest çekti ve aşağıladı. Hainin cezası idam olmalıdır.

-Ağzının çerçevesi olmayan dilini eşek arısı sokası gözü toprağa bakası moruk kurul üyesi sizi! En yaşlı üye vasfıyla en son konuşacak olan sizin fikrinizi ciddiye alacak kralın vay haline! Gözünüzü idam sehpası bürümüş sizin!

-Varlığı gibi kurul üyeliği de fuzuli niteliksiz kişi bir zahmet susunuz zira Kral Ahaşveroş teşrif ediyorlar.

-Dikkat! İkinci Hakimler Kurulu üyelerinin dikkatine! Kral Ahaşveroş kurul salonuna girdiler ve tahtlarına oturdular.

-Kaç tane Kral var yahu?

-Susmazsanız bütün krallar sizi cezalandıracak hiç de sayın olmayan kurul üyesi.

-Bana laf yetiştirmeyi bırakın da oturumu açıverin bir zahmet sizi en yaşlı kurul üyesi sizi.

-Kralımız çok yüce Ahaşveroş’un huzurunda Kraliçe Vaşti’nin Krala yaptığı saygısızlık davasını açıyorum. İlk konuşacak olan en son ve en basit üyemiz Amalek Aman olacaktır. Konuşunuz Aman!

-Yüce Kralım Ahaşveroş ve çok sayın kurul üyeleri!

-İyi bari hitabetin hakkından geldi boş adam!

-Kapayınız o gereksiz ağzınızı kurul üyesi devam ediniz Aman!

-Sağ olun sayın en yaşlı kurul üyesi. Kraliçe Vaşti hem Pers Kraliçesi olarak Pers Kralına hem de bir evli kadın olarak kocasına karşı gelmiştir. Ortada bir sorun bulunmaktadır. İmparatorluk kanunlarına göre kralı ilgilendiren konularda kral karar verememektedir. Kralın kendisi bu konuda karar verme yetkisini İkinci Hakimler Kuruluna yani bizlere bırakmıştır. En son üye olarak ben…

-Düşük demedi.

-Diyemez çünkü düşüklük ruhuna işlemiş.

-En son üye olarak ben Amalek Aman diyorum ki; “Kralın kendisi ile ilgili konularda karar verdirmeyen kanun yürürlükten kaldırılmalıdır”.

-Ne diyor bu adam?

-Bu Amalek bir şeyler karıştırıyor.

-Yürürlükten kaldırılmalıdır zira kralı ilgilendiren herhangi bir konu bu durumda onun temsil ettiği İmparatorluğu da doğrudan ilgilendirmektedir. Kraliçe Vaşti uygunsuz davranışıyla sadece Kralı küçük düşürmekle kalmamış aynı zamanda imparatorluktaki tüm kadınlara da kötü örnek teşkil etmiştir. Bütün kadınlar bunu duyunca kocalarına karşı ayaklanacaklardır. Sonuçta ülke korkunç bir anarşiye sahne olacaktır.

-Doğru söylüyor Kralım.

-Amalek’in dediğine kulak verelim Kralım.

-Evlerimizdeki düzenimiz bozulacak. Eşlerimize sözümüz geçmeyecek.

-Kötü, çok kötü.

-Susalım sayın kurul üyeleri kral konuşacak. Kralım!

-Kraliçenin krala saygısızlık ettiği doğrudur. Bu sıkıntıyı kendi başıma çözmeyi ben de isterdim beni bağlayıcı bu kanun olmasaydı. Gözüme girdin Aman. Ne yapalım diyorsun?

-Kralım! Kraliçe Vaşti bugün sizin emrinizi dinlemeyip huzurunuza gelmediyse gelecekte de aynı yönde bir davranışta bulunabilecektir. Bu da Kralımızın kendisine kraliçe olmaya layık Vaşti’den daha güzel bir eş bulması gerektiği anlamına gelmektedir. Böylece bütün imparatorluk kralın artık kendisi ile ilgili kararları verebilme yetkisini tanıyacaktır. Bütün imparatorluk kralımızdan korkacaktır. Ülkedeki bütün evli kadınlar da kocalarına itaat edeceklerdir. Bu şekilde imparatorlukta denge sağlanacaktır.

-Amalek Aman! Krallığıma bir kez itaat etmeyen kraliçeye bir daha ihtiyaç duymam. Kraliçe Vaşti’nin yerine başka kraliçe bulacağım. Buyruğumdur! Kraliçe Vaşti idam edilsin.

-Ne? Nasıl olur? Basit Aman, kraliçenin idamına hükmettirdi.

-Bu Amalek tam bir iblis.

-Kralım, Hakimler Kurulu’nun en yaşlı üyesi olarak söz vermenizi diliyorum.

-Konuş!

-Birinci Hakimler Kurulu’ndan gelme bir kişi olarak verdiğiniz kraliçenin ölümü ve yeni kraliçe bulma kararınızı ben dahil herkesin destekleyeceğinden emin olmalısınız. Bunun yanında şimdi bu oturumda bir karar almalıyız ki: “Erkek kendi evinin hakimidir”diyebilelim. Erkeğin resmi hakimiyetini ilan etmeliyiz ve bu kanunu imparatorluğun her yerinde duyurmalıyız.

-Sen ne diyorsun Aman?

-Bu kanunu çıkartmalıyız. Erkek kendi evinin hakimidir. Evde patron olarak kadın erkeği tanımalıdır. Evde erkeğin dili konuşulmalıdır. “Kocasına saygısızlık edecek kadın Vaşti gibi cezalandırılacaktır” diyelim.

-Amalek Aman! Hakkında iyi şeyler düşünmeye başladık. Buyruğumdur: “Konuşulan bu kanun çıkartılsın. Kraliçe Vaşti idam edilsin. Tüm imparatorlukta duyurulsun ki: “Kral Ahaşveroş yeni kraliçesini arıyor”.

6

GÜZELLİK, ASALET VE ZEKÂ

M.Ö 357 – PERS İMPARATORLUĞU – SUS SARAYI – KRAL AHAŞVEROŞ – HARVONA-TAHT ODASI

-        Yaklaş Harvona! Altın asamı uzatıyorum, dokun!

-        Kralım! Kraliçe Vaşti’nin idamından ve çıkarılan kanunun aileleri düzene sokmasından sonra öfkenizin dindiğini düşünüyordum.

-        Öfkem! Öfke, sevdiğine karşı sabunun köpürmesi gibidir. Kraliçe Vaşti’nin idam sehpasında son nefesiyle üflediği sabun köpüğü. Güzel karımı hatırladıkça üzüntüm artıyor.

-        Kralım, ruh haliniz konusunda endişe ediyoruz. İmparatorluktaki bütün güzel genç kızları araştırdık, bulduk. Saraya getirdik. Kendilerine özel kozmetikler sağladık. Hazırlanmaları için zaman tanıdık. Altı ay geçti üzerinden. Haremden geçen genç kızlar arasından kraliçe olmaya değer kimseyi bulamadınız mı?

-        Hayır Harvona! Aradığım kraliçe adayı iyi yetiştirilmiş, asalet sahibi, itaatkâr ve güzel olmalı. Tüm bu nitelikleri karakterinde ve görünüşünde barındıracak hiçbir genç kız göremedim. İmparatorluğa saldığımız ulaklardan haber var mı? Sorsunlar, soruştursunlar dedim. Mutlaka dillere destan bir genç kız vardır İmparatorluğumda.

-        Aslında bir genç kız hakkında söylentiler duydum kralım.

-        Ne diyorlar?

-        Yüzü güzel, endamı hoş diyorlar. Tevazu sahibi, kendisini herkese sevdiren bir genç kız, şefkatli ve iyimser diyorlar. Letafet ve zarafet sahibi bu genç kız çok iyi huylara sahip diyorlar. Etrafındaki herkeste takdir uyandırıyormuş.

-        Nerede yaşıyor? Annesi, babası kim?

-        Nehrin karşı yakasında yaşıyor. Annesi, babası yok. Amcasının oğlu yani kuzeni onu evlat ediniyor ve büyütüyor.

-        Kim bu kuzen? Bulun onu!

-        Kuzen sizin saray memurlarınızdan biri. Kral kapısında hizmet ediyor. İsmi Mordehay.

-        Mordehay ha? Mordehay’ın yetiştirdiği yetim genç kız ha? Hakkında bu kadar övgü dolu sözler işittiğin bu genç kızı neden bulup saraya getirmedin Harvona?

-        Kız insan içine az çıkıyor. Kendini insanlardan sakınıyor. Ben ve askerleriniz ne zaman onu bulmak için araştırdıysak bulamadık.

-        Kuzeni Mordehay’ı çağır ve onunla konuş Harvona. Ya kızı saraya getirir ya da ikisini de ölür.

-        Siz nasıl buyurursanız kralım. Kendinizle ilgili kararları kendinizin vereceği yönündeki kanunu çıkarttıktan sonra kimse size yaklaşamıyor. Kalp kırıklığınız, üzüntünüz aniden sinirlenmenize yol açıyor. Artık bir mahkeme kuruluna da sığınamayacakları için herkes sizden korkuyor. Bakanlarınız danışmanlarınız sizden kaçıyor. Çevrenizde sadece içki sorumlusu, garson, yazıcı, temizlikçi, özel isteklerinizi yerine getiren hizmetkarlar var. Tabii bu kişiler de entelektüel olmaktan çok uzak.

-        Sadede gel Harvona! Astırtma bana kendini!

-        Bana bırakın ben bulup getireceğim kızı.

-        Danışmanlarım diyor ki: “Güzellik önemli olsa da önce asalet sonra da biraz zekaya sahip olmalıymış yeni kraliçe”.

-        Doğrudur kralım.

-        Adı ne?

-        Kimin?

-        Yetim kızın?

-        Ester.

7

SOR!

M.Ö 357 – PERS İMPARATORLUĞU – SUS KALESİ – MÜTEVAZI MAHALLE –MORDEHAY’IN EVİ- MORDEHAY – ESTER-

- Neden? Neden beni kralın askerlerine teslim ediyorsun Mordehay? Altı aydır saklanıyorum yine saklanabilirim.

- Ester! Adassa! Bana Avihayil amcamın emaneti mersin ağacı kokulu kuzenim. Elimden geleni yaptım. Güzelliğin ve iyiliğin konusundaki söylentiler kralın kulağına gitti. Gitmezsen ikimizi de öldürtecek. Kendim için korkmuyorum senin hayatını alacak elinden. Pers Devletindeki Yahudi halkın için neler yapabilirsin Ester?

- Halkım için her şeyi yaparım Mordehay. Bana hep tembih edersin. Yahudi olduğumu gizlememi söylersin. Pers ülkesinin başkentinde yaşayan Yahudi sürgünleriz biz... Yahudi olduğumuzu anladıklarında yine öldürebilirler bizi.

- Bunu bilemeyiz Ester. Geçmişte halkımızı birçok sıkıntıdan kurtaran merhametli tanrımız bunu yine yapacaktır. Korkma, inan Ester.

- Mordehay! Kral iman etmiş biri değil. Beni seçerse onunla nasıl evlenirim? Seçmezse akıbetim, akıbetimiz yine meçhul.

- Ester. Güzel Ester, akıllı, imanlı, edepli Ester. Hikmet sahibisin. Hangi ortamda olursan ol mitzvalarını yerine getiren imanlı bir Yahudi kızısın. Elbette senin iman etmemiş biriyle evlenmeni istemem, bu kişi kral dahi olsa! Ne yazık ki olaylar benim kontrolümde değil. Tanrımıza güven. O en doğru çıkış yolunu her zaman gösterecektir.

- Sarayda ne yerim ne içerim Mordehay? Kaşerut kurallarına uygun yiyecekler bulamam. Ne yapacağım?

- Küçük taneli yiyecekler, tohumlar yersin. Ben sana getiririm. Zaten hep orada, yanında olacağım. Daima kapının önündeyim. Dilediğin zaman seni bulurum.

- Sana birkaç sorum daha var Mordehay. Cevaplarımı aldığımda saraya gitmeye hazır olacağım. O zaman kapıda bekleyen askerleri çağırabilirsin. Saraya gideceğim.

- Bana ne istersen sorabilirsin, iyi huylu Ester. Pers devletindeki bütün Yahudiler verdiğin kararın hayrını görelim. Sor!

8

DUA ETMEK İSTİYORUM

M.Ö 357-PERS İMPARATORLUĞU-SUS KALESİ-HAREM-HARVONA-ESTER

- Harvona! Burası benim için yepyeni ve bambaşka bir dünya. İnsanlar hakkımda ne düşünüyor? Kimseyi incitiyor muyum? İnsanları üzeceğim diye içim titriyor.

- İyi Ester, asil Ester. Saraya geldiğinden beri seni gören herkesin içinde samimi duygular belirdi. Ben bile sana özel imtiyazlar tanımaktan çekinmiyorum. Hayır kimseyi incitmiyorsun. Herkes senden çok memnun.

-Pers Devletinin dört bir yanından getirilen birçok kızla birlikteyim burada. Hepsinin dilleri, adetleri, davranışları çok farklı. Hepsini seviyorum ben çünkü tanrının yarattığı her canlıyı seviyorum. Tüm insanlığa ve kâinata yönelik derin bir sevgim var.

- Biliyorum Ester. Herkesin hatırını soruyorsun, dertlerini dinliyorsun. O dertlere ortak oluyorsun.

-Harvona. Buradaki kızlara bir yıl boyunca güzellik ve bakım programı uygulanıyor. Hegay ismindeki görevlinin gözetiminde oluyor. Neden? Bu yaklaşım kendini beğenmişliğe yol açarsa birbirilerini üzmezler mi?

- Güzel görüntüsü, güzel karakteri olan Ester. Haremdeki kızlardan fazla senin üzerine düşüyorum. Biliyorum ki güzel kokulu yağlarla yapılan masajlar, devamlı güzelleşilen iyi hissedilen bir ortamda böyle bir yaşam tarzı bütün bu kızların görünüşlerine takıntılı hale gelmelerine, kendilerini beğenmelerine ve rekabet ruhu geliştirmelerine neden olabilir. Ama senin öyle mi ya?  Bencillikten uzaksın sen Ester. İşte bunun için emrine yedi kız verildi ve Haremin en iyi bölümüne geçirildin.

- Bana çok soru soruluyor Harvona, ailemle geçmişimle ilgili sorular. Bu konularda konuşmak istemiyorum. Hayatın güzellikleriyle, iyilikleriyle ilgili konuşmak bana yetiyor.

-Gizemlisin Ester çok iyi yetiştirilmişsin. Seni yetiştirenden uzakta olsan bile onu onurlandırmayı başarıyorsun. Onun yüreğini sevindirebiliyorsun. Akılsız, ahlaksız, kötü niyetli insanların arasındayken bile bu olumsuz etkilere direnebiliyorsun. Doğru bildiğin standartlara bağlı kalıyorsun. Eşsizsin Ester.

-Kralın yanına ne zaman çıkarılacağım?

-Bu gece. Altı aydır seni hazırlıyoruz. Kurallarımız gereği seni güzelleştirecek, iyi hissettirecek ne istersen yanına alabilirsin. Mücevherler, seni zengin ve mutlu edecek he şeyi vermeye hazırız.

- Hiçbir şey istemiyorum. Sizin uygun gördüklerinizin dışında.

- Görülmüş şey değil. Bir kez daha tok gözlülüğünü gösterdin. Hayat sana en iyisini en güzelini versin Ester. Şimdi seni hazırlayacağız. Öncesinde yapmak istediğin bir şey var mı?

- Dua etmek istiyorum.

9

ESTER KRALİÇE OLUYOR

M.Ö 357-PERS İMPARATORLUĞU-SUS SARAYI-TÖREN SALONU-TAÇ GİYME TÖRENİ

-Bana bak Aman! Ne diye getirdin beni bu törene? Bu kızlardan hangisi taç giyerse giysin o benim düşmanım olacak.

-Yavaş Zereş. Önce bir bakalım kral kimi seçecek.

-Sen nasıl bir iş bilmez adamsın ki önceden öğrenemedin kralın kimi seçeceğini.

-Öğrensek ne yapacaktık?

-Öldürecektik Aman öldürecektik. Bizim anlaşma yaptığımız kızı seçmeli onunla evlenmeli ki senin sarayda terfiini sağlayalım.

-Sus Zereş. Kral yeni kraliçesini açıklıyor.

-İşte bu kadarsın Aman, sen bir hiçsin.

-Ne dedin?

-Yok bir şey.

-Seçkin konuklarımız. Yüce Pers Kralı Ahaşveroş yeni kraliçelik tacını Ester’e giydiriyor. Yeni Pers Kraliçesi Ester.

-Şükürler olsun Mordehay.

-Şükürler olsun Harvona.

-Ester’in onuruna kutlamalar olacak.

-Mordehay, kralımız Ester’i tüm kadınlardan çok sevdi. Onun dillere destan güzelliğinden çok asaletinden, iyi huyundan ve zekasından etkilendi.

-Kraliçe olmak Ester’i bozmayacak Harvona alçak gönüllü ve itaatkar davranacaktır.

-Bugün aynı zamanda yeni veziri ilan edecek Kral.

-Korkarım ki Amalek olacak.

-Ne dedin?

-Merakla bekliyorum dedim.

-Aman! Ben eve dönüyorum. Senin başarısızlığını, sefilliğini, ezikliğini daha fazla görmek istemiyorum.

-Ne diyorsun Zereş? Belki az sonra vezir ben olacağım.

-Güldürme beni Aman. Seni Amalek seni! Koskoca kral seni mi seçecek vezir olarak? Delirmedi ya bu adam! Sen ki karakteri eksik, kıt akıllı bir asker eskisisin. Olsa olsa seni emekli eder de hayatının sonraki döneminde değirmende un öğütürsün. Yakışır sana adamlığı eksik insan.

-Sus Zereş sus.

-Gidiyorum ben.

-Defol git.

-Seçkin konuklarımız. Yüce kralımız Ahaşveroş kendisine Vezir olarak Aman’ı seçti. Kutlama başlasın.

-Eyvah Mordehay eyvah!

-Korktuğum başıma geldi Harvona.

-Kocacığım sen şimdi Vezir mi oldun? Biliyordum. Sana hep inandım. Vezir karısı oldum duyduk duymadık demeyin.

-Ne oldu Zereş? Birden değişiverdin. Evde artık benim sözüm geçecek. Oğullarımın önünde beni daha fazla rezil edemeyeceksin.

-Sana on tane erkek evlat doğurdum. Elbette senin sözün geçecek Vezir kocam.

-Yüce kralımızın buyruğudur: “Saray görevlilerinden ve halktan her kim vezir Aman’ı görürse karşısında eğilecektir”.

-Ben hiçbir insan karşısında eğilmem Harvona! Değil bir Amalek karşısında eğileyim. Biz insanlardan önce Tanrıya itaat etmeliyiz.

-Mordehay dikkatli ol!

Tefrika No: 12’nin Sonu

Tefrikanın önceki bölümlerini okumak için:

https://www.salom.com.tr/haber/123078/bina-bina-hikayeleri-1

https://www.salom.com.tr/haber/123110/bina-bina-hikayeleri-2

https://www.salom.com.tr/haber/123209/bina-bina-hikayeleri-3

https://www.salom.com.tr/haber/123266/bina-bina-hikayeleri-4

https://www.salom.com.tr/haber/123312/bina-bina-hikayeleri-5

https://www.salom.com.tr/haber/123389/bina-bina-hikayeleri-6

https://www.salom.com.tr/haber/123426/bina-bina-hikayeleri-7

https://www.salom.com.tr/haber/123522/bina-bina-hikayeleri-8

https://www.salom.com.tr/haber/123579/bina-bina-hikayeleri-9

https://www.salom.com.tr/haber/123633/bina-bina-hikayeleri-10

https://www.salom.com.tr/haber/123699/bina-bina-hikayeleri-11

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün