Yom Kipur - Kefaret Günü

ŞALOM Köşe Yazısı 1 yorum
4 Ekim 2022 Salı

Yom Kipur Yahudi inanışına göre senenin en kutsal günü olmakla birlikte yegâne kefaret günüdür.

Hz Musa, Sina Dağında halkına verilmek üzere Tanrı’nın hazırladığı On Emir tebliğini beklerken halkı altın buzağıya taparak büyük bir günah işler. Hz Musa ve halkının Tanrı’ya af dilemesi için yakarışlarından ve pişmanlık belirtmelerinden sonra Tanrı, İbrani halkını affeder. Kipur günü işte bu büyük günahın Tanrı tarafından affedilmesinin günüdür.

Yahudi Toplumu her sene Roş Aşana’dan - yeni yılın başından- on gün sonra Kipur Günü’nü idrak eder. Yılbaşı ile Kipur günü arasındaki on gün aslında insanın sene içinde yaptığı hataları, kötülükleri ve günahlarını gözden geçirdiği, diğer bir deyişle, kendi iç dünyasına ve ruhuna odaklandığı bir sorgulama ve karar alma sürecidir. Kipur Günü de aynı insanın, yanlışlarından dolayı hem Tanrı’dan af dilediği hem de kimilerine karşı yaptığı hatalardan dolayı onlardan özür dilediği bir gündür.

Derin bir iç yolculuk, öz sorgulama ve arınmadan sonra yeni yıla beyaz sayfayla başladığı bir gündür.

Ünlü Yahudi teolog Jonathan Sacks’a göre, Tanrı insanlardan hata yapmamalarını beklememektedir. Sacks, Tanrı’nın tek isteğinin, insanın hatasını kabul etmesi, onunla yüzleşmesi ve elinden geldiğince hatasını düzeltmesi olduğunu ileri sürer. Zira amaç, daha iyi bir insan olmaktır.

İnsanın fıtratında hata yapma kusuru olması hasebiyle Sacks’ın yorumu gerçekçi ve insanidir. Ancak hataları tekrar etmenin Tanrı’nın isteğine zarar vereceği aşikardır.

Egonun dizginlediği kibir ve hırstan arınma, iç huzur ve ötekiyle ilişkilerin sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, empati yapmayı başardığımız sürece Tanrı’nın, hataların düzeltilmesi isteği ziyadesiyle karşılanmış olacaktır.

Tüm okurlarımıza beyaz sayfalarla dolu yeni bir yıl ve ‘iyi yazgılar’ dileriz.

Hatima Tova.

ŞALOM

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün