NASO - Teruma ve Maaser

Rav İzak ALALUF Köşe Yazısı
7 Haziran 2022 Salı

Tora’nın en uzun peraşası olan Naso’da Kohen ve Levilere verilen Teruma ve Maaser ile ilgili bazı bölümler okunur. Bu pasuklarla ilgili olarak Raşi bu kurallara uyanların maddi anlamda refah ile ödüllendirileceklerini ifade eder. Aksi bir şekilde verilmesi gereken bu yüzdelerin verilmemesinin maddi anlamda sıkıntılara yol açabileceği yine Raşi tarafından öğretilmektedir. Maddi sıkıntıların nedeni olarak da tarlaların daha sınırlı düzeyde ürün vereceğinden söz edilir.

Tora’da birbirinin ardı sıra işlenen bölümler arasında bir ilinti olduğu Rabiler tarafından öğretilmiştir. Nitekim teruma ve maaser ile ilgili bölümleri izleyen ‘Sota’ bölümünde karısından şüphe duyan bir erkeğin Kohen’in huzuruna eşi ile gelerek bir prosedürü uygulamasından söz edilmektedir. Kadının bu konuda masum olduğunun kanıtlanması halinde kadın evlatlarla bereketli kılınmaktadır. Bu da evlilik müessesinin devamı demektir.

Gemara Masehet Berahot 63/A’da bu bölümün Tora'da Terumot ve Ma'aserot'un tartışmasının hemen ardından geçmesinin evlilik içinde Sota durumuna kadar gidebilecek sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olabileceği öğretilir. Terumot'u vermemekle, birinin karısının şüpheli sadakatsizliği arasındaki bağlantı hakkında bilgelerimizin öğretilerine kulak vereceğiz.

Varlığımızın en önemli ve gerekli karakter özelliklerinden biri cömertliktir. Bu özellik bir ‘aç kapa’ elektrik düğmesine benzetilemez.  Kişinin cömert veya eli sıkı olması olaydan olaya veya günden güne değişiklik göstermez. Tora özellikle mitsva konusunda cömert ve verici olmamızı emreder. Eğer bir kişi elde ettiği kazancın Kohen ve Leviler için ayrılması gereken bölümü ayırmak konusunda eli sıkı davranıyorsa muhtemelen evliliğinde ve aile hayatında da benzer şekilde davranmaktadır. Bu sadece maddiyat ile ilgili değildir. Hayatını devam ettirmesi için Teruma ve Maaser dediğimiz hediyelere gereksinimi olan Kohen ve Levileri görmezden gelen kişi aynı zamanda ev hayatında eşinin ve çocuklarının da sevgi veya manevi konulardaki beklentilerini karşılamaktan uzak olacaktır. Evinde sevgi ve ilgiyi gerektiği kadar veremeyen bir eş, bu konuda cömert davranmayan bir kişi şüphe dolu bir yaşamın da kapılarını aralayacaktır.

Tora'nın Terumot ve Ma'aserot'u alıkoymanın bir Sota durumuyla sonuçlanacağı konusunda uyarmasının nedeni budur. Bir koca bencilse ve karısı için kendinden ödün vermeye yanaşmıyorsa, o zaman başka bir yerde sevgi bulma arzusunu hissedecektir.

Bu bölümün hemen ardından gelen ‘Nazir’ peraşası da bu durumla ilintilidir. Nazir geçici bir süre için şarap içmeyen, saçlarını kesmeyen ve daha manevi bir yaşam tercih eden kişidir. Nazir olma konusunda karar vermiş bir kişi olarak karşımıza çıkar. Sota olayını gören kişi kendini şarap içmekten soyutlar ifadesini kullanan Gemara, Nazir olan kişinin adım adım bencil özelliklerinden sıyrılarak kendini iyileştirme ve özelliklerini geliştirme konusunda adım attığını öğretir. Kişi hakkı olandan bile fedakârlık ederek cömert ve iyi olma yolunda yol almaya başlar.   

Nazir bölümünün hemen ardından gelen Birkat Kohanim de bizlere bu konu ile ilgili önemli bir ders verir. Kişi bencil içgüdüsünü yendiğinde cömertlik konusunda elinden geleni yapmaya başladığında Tanrı’nın kutsamalarına da layık olabilecektir. Hemen ardından anlatılan ve her birinin adı zikredilerek ne kadar önem verildiği belirtilen Nesiim – Başkanlar peraşasında da vermenin ne kadar erdemli ve önemli olduğu bir kez daha hatırlatılmaktadır.

RaMBaM tarafından kaleme alınan Mişne Tora serisinin ilk kitabı olan Sefer Amada’nın İlhot Deot bölümünde “vealahta bidrahav / O’nun yollarını izleyeceksiniz” emrinin üzerinde durulur. RaMBaM bu emri yerine getirmenin en önemli adımının Tanrı’yı taklit etmek olduğunu öğretir. Bu yükümlülüğün en önemli yönlerinden biri özverili ve verici olma gerekliliğidir. Tanrı hepimizi hayatta tutmak ve kâinatın işlerliğini sağlamak için devamlı olarak vermektedir. Bizim ise O’na verebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Çünkü O zaten kusursuzdur. Bizlerin Tanrı’yı taklit ederken karşılık beklemeden vermenin önemini kavramamız ve bu şekilde hareket etmemiz gerekmektedir. Sadece Teruma ve Maaser gibi maddi konularda değil, hesed gibi manevi anlamda da verici olmak son derece önemlidir.

Tora’yı evimizde yaşamanın en güzel yolu iyi bir evlilik hayatı yaşayabilmektir. Eşlerin birbirlerine karşı ilgisi, sevgisi, saygısı ve karşılık beklemeden verici olabilme özellikleri bir evliliği daha mutlu ve uzun soluklu hale getirir. Evlilikte de bencillikten uzak kalarak cömertliği yaşamak ve bu konuda Tanrı’yı taklit etmek O’nun yolunda güvenle ilerlememizi sağlayacaktır.  

 

Etiketler:

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR