Yakup´tan Binyamin´e Antik Siyonizm´den Modern Siyonizm´e antisemitizm

Denis OJALVO Köşe Yazısı
18 Mayıs 2022 Çarşamba

Aynı yazarın diğer bir kitabı için yazdığım yazı

Bu yazı, Muhavere köşemde yakın zamanda okuduğum kitaplara ilişkin arka arkaya üçüncü, aynı yazara ilişkin ikinci yazım. Bu ikinci yazıyı kaleme almamın temel sebebi, kitap yazarı Doç. Dr. Diren Çakmak’ın bu kitabında modern Yahudi tarihini antisemitizm ekseninde doğru bağlamlarına yerleştirerek okurlarıyla paylaşmasıdır. Kendisi, bu eserinde sadece Yahudi tarihini değil ‘Yahudi’yi ve onun bilincini oluşturan detayları da bir bir inceliyor.

Bu kitabın konusu ne?

Başlıktaki Yakup, İsrailoğullarına hem babalık hem de isim babalığı yapmış olan Hz. Yakup, nam-ı diğer İsrail. Yazar bu başlığı atarak antisemitizmin köklerinin Yahudilerin ta bu atasına kadar uzandığını vurgulamak için kullanmış. Başlıktaki ikinci isim olan Binyamin ise, Hz. Yakup/İsrail’in en küçük oğlu olan Binyamin ile aynı ismi taşıyan Theodor Herzl’e izafeten verilmiş. Sünnetlerinde, Yahudilere, yaşadıkları ülkelerde kabul gören isimlere ilaveten İsrail toprağında çağrılacakları isim de fısıldanır. Theodor’a sünnetinde verilen Yahudi ismi de Binyamin Zeev’di.

Özetle, kitap, antisemitizmi Hz. Yakup/İsrail’den, siyasi Siyonizm’in başat şahsiyeti Theodor Herzl’in yaşadığı dönemi de içeren gelişimini kronolojik bir sırayla işlerken, antisemitizmin ateşine yakıt sağlayan, Masonluk dahil diğer siyasi/sosyal oluşumları içeren komplo teorilerine de açıklık getiriyor.

Kitabı okurken neleri öğreneceğiz?

Örneğin,

 • Yahudilerin İsrail toprağındaki varlıklarının izini 3100 yıl öncesine süren Jerubbaal / Yargıç Gideon Ben Yoash buluntusunu...

Kaynak: https://cdnph.upi.com/svc/sv/upi/2201626104636/2021/1/c64420ef8786a7583de380929627c43d/Name-of-biblical-judge-found-inscribed-on-3100-year-old-jug-found-in-Israel.jpg

 • Yahudileri Babil Esaretinden kurtarıp yurtlarına dönmelerini sağlayan Pers İmparatoru (MÖ 601- MÖ 530) Kiros/ Büyük Keyhüsrev’in tarihteki ilk İnsan Hakları Bildirgesi sayılan Kiros Silindirini yazdırmış olduğunu…

 

Kaynak: https://media.tehrantimes.com/d/t/2020/10/28/4/3589677.jpg

 • İsrail toprağı Roma işgali altındayken işgalcilerin bölgeye verdikleri Provincia Judea, yani Yahudiye Eyaleti isminin hangi şartlarda ve nasıl Provincia Syria Palaestina’ya (Filistin Suriyesi Eyaleti) ve başkent olan Yeruşalayim’in Hierosolyma olarak kullandıkları isminin İmparator Hadrian (MS 76-138) tarafından MS 132-136 yılları arasında meydana gelen Yahudi Bar Kohba İsyanı yüzünden nasıl Aelia Capitolina’ya dönüştürüldüğünü…  

 

(Paranın arka yüzünde Yahudi bir kadının yetim kalmış çocukları için İmparator önünde dilendiği resmedilmiş)

Kaynak: https://www.judaism-and-rome.org/sites/default/files/styles/large/public/hadrian_visit_to_judea.jpg?itok=za_y3HO7

 • Roma İmparatoru Caracalla’nın MS 212 yılında hür Yahudilere Roma vatandaşlığı verdiğini…
 • Roma İmparatoru Heraclius’un (MS 575-641) 627 ve 629 yıllarında Yahudilerin Yeruşalayim’e (Kudüs) girişlerini ölüm cezasıyla nasıl yasakladığını; buna mukabil, Arap fethinden sonra Hz. Ömer Ahdi ile bazı şartlar altında, Yahudiler dahil Gayrimüslimlere güvence verilmesini…
 • Avrupa’da Yahudilere atılan Kan İftirası’nın tarihini…
 • Yahudi ve Hristiyan din adamlarının münazaralarını…
 • Avrupa’daki Yahudi aydınlanmasını ve bunların vatandaş statüsünü kazanmalarını…
 • Avrupa’da ulus devletlerin doğuşuyla modern antisemitizmin tohumlarının atılışını…
 • Theodor Herzl öncesi, henüz ismi konulmamış Siyonizm’in öncülleri ile bu girişimlerin Yahudi olmayan devlet adamlarını ve bunların çok ilginç beyan ve yazılarına ilişkin kıymetli belge ve bilgileri…
 • Ve daha birçok bilmediğimiz veya bildiğimizi zannettiğimiz hususları detaylarıyla birlikte öğrenebileceğiz.

Doç. Dr. Diren Çakmak’ın bu özgün çalışmasını da hararetle tavsiye ediyorum.

İyi ki varsınız Sn. Çakmak!

Etiketler:

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR