Noah

Rav İzak ALALUF Köşe Yazısı
21 Ekim 2020 Çarşamba

Sıfatlar ve Noah

Noah peraşasını okurken iki neslin davranışlarını ve bu nesillere verilen Tanrısal cevabı görmek mümkündür. Bilgeler akıllı insanın başkalarının tecrübelerinden öğrendiğini ve ders çıkardığını anlatır. Bu öğreti aslında bir hikâye gibi görünen Tora bölümlerinin bizlere verdiği dersi anlamamız için önemli bir ilkedir.

 Peraşamızın başında Noah’a iki sıfat atfedilmektedir. Dikkat çekici olan bu sıfatların Noah’ın ‘nesillerinde – bedorotav’ şeklinde zikredilmesidir. Zira kullanması gereken sözcük ‘bedoro – nesli’ olması gerekirken çoğul ifadeler Rabi’leri nedenlerini arayışa yönlendirir. Öncelikle ifadelerin ne olduğunu anlamaya çalışalım:

Bunlardan birincisi olan ‘tsadik – dürüst’, Tora’da Yosef için de kullanılır. Yosef’in bu sıfatı hak etmesinin çeşitli sebepleri vardır ancak genel görüş Potifar’ın eşi ile ilişkiye girmemesi ve insani yaratılışın kutsiyetini koruması bu payeyi ona kazandırmıştır. Tsadik insan, insan onurunu özellikle de fiziksel anlamdaki onurunu muhafaza eden kişidir. ‘Tsadik yesod olam’ ifadesi tsadiklere, yaratılışın kutsiyetini koruyan kişilere gönderme yapmaktadır. Tanrı’nın dünyaya mabul getirmesinin ana sebebini ‘ki işhit kol basar et darko al aarets – herkes dünya üzerindeki yolunu bozmuştu’ ifadesinde buluruz. İnsanlar başta olmak üzere canlılar yaratılışın esas gayelerini unutarak başka amaçlar üzerinde koşmuşlar; özellikle hırsızlık ve zina günlük yaşam şeklini almıştır. İşte Noah bu noktada tsadik olduğunu gösterir ve ilk nesilde yani mabul neslinde parlar.   

Tora, Devarim peraşalarında “tamim tiye im Ad… E.loeha – Tanrı ile tam (şalem) olunuz” ifadesine yer verir. Bu çok aklımız ermese de Tanrı’ya mutlak bir inanç ve güven demektir.

Noah’ın neden ‘nesillerinde’ ifadesiyle anıldığını anlamak şimdi daha kolaydır. Noah her iki nesilde yaşamıştır. Birinci nesilde kutsallığını bozmayarak ‘tsadik’, ikinci nesilde de Tanrı’ya isyan etmeyerek ‘tamim’ olduğunu kanıtlamıştır. 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR