Vayeşev-Çocuklarımızı hayata hazırlamak

Rav İzak ALALUF Köşe Yazısı
18 Aralık 2019 Çarşamba

Tora’yı açıklayan en büyük bilgelerden olan Raşi, Midraş kaynaklı öğretisinde kardeşleri tarafından satılmadan önce Yosef’in on yedi yaşına kadar babası Yaakov’dan Tora öğrendiğini söyler. Yaakov Şem ve Ever’in öğrenim evinde öğrendiği bilgiyi Yosef’e aktarmayı görev bilmiştir.

Bat Aaron adlı kaynak bu bilgiye biraz kuşkuyla yaklaşır. Yaakov neden sadece Şem ve Ever’den öğrendiklerini aktarmıştır sorusu bu kuşkunun temelindedir. Rav Hida’nın öğretisine göre Yaakov on beş yaşına gelene kadar Avraam hayattadır ve üç ata birlikte her gün Tora öğrenmektedirler. O halde Yaakov bilgisini sadece Şem ve Ever’in öğrenim evinden değil baba ve büyükbabasından da almıştır. Raşi neden özellikle öğrenim evini vurgulamak istemiştir?

Bet Aaron sorusunu kendisi yanıtlar. Yaakov Yosef’in gelecekte çekeceği sıkıntıları öngörmüştür. Gençliğinden itibaren Yosef babası tarafından bu zor günlere hazırlanmıştır. Çünkü Şem tufan neslinde yaşamış ve bütün beşerin yok oluşunu gördüğü gibi yeniden insanlığın oluşmasında rol oynamıştır. Ever dağılma neslinde yaşar ve o zamanın insanları ve zorlukları hakkında bilgi sahibidir.  Şem  de Ever de hayatlarında büyük dalgalanma ve trajedilere tanık olmuşlardır. Bu sıkıntıya rağmen ruhlarında bir kırılma olmamış ve Tanrı’ya bağlı kalmakta sorun yaşamamışlardır. İşte Yaakov oğlunun çekeceği sıkıntıları öngördüğünden sıkıntı yaşayan iki bilgeden öğrendiklerini ona aktarmış ve zor zamanlarda ayakta kalmasını sağlamıştır.

Yosef gördüğü peygambersel rüyalarda ailesinin lideri konumunda görünmesine rağmen olaylar hiç de rüyaların gösterdiği şekilde gerçekleşmemiştir. Kardeşleri tarafından hor görülüp dışlanmış, Mısır’a satılmış, krallık bir yana Mısır’da kölelik yapmış, işlemediği suçtan dolayı hapse atılmıştır. Buraya kadar geçirdiği hiçbir olay onun rüyalarını doğrular nitelikte olmamıştır. Ancak Yosef’in inancı sağlam kalmış ve bozulmamıştır.

Bet Aaron Yosef hapse atıldıktan sonra Tora’nın kullandığı “vayi şam bevet asoar” cümlesinin ilk bakışta gereksiz göründüğünü söyler. Daha önce Tora, efendisi tarafından Yosef’in zindana atıldığını söylemektedir; zaten zindanda olan birinin tekrar hapiste olduğunun belirtilmesi çok gerekli gibi görünmemektedir. Bet Aaron burada Yosef’in hapiste olduğu süreçte incinmiş, sıkıntılı veya şikayetçi olmadığını, aksine kabullenmiş göründüğünü söylemektedir. Babasının bilgileriyle kendisini kuşatmış olan Yosef durumunun Tanrı’nın isteği olduğunu kabullenmiş ve her şeyin zamanı gelince açığa çıkacağına dair güveni sarsılmamıştır.

Bu öykü bize insanı hayata hazırlamanın önemini anlatmaktadır. Ebeveyn olarak bizler çocuklarımızı sadece iyi günlere değil zor günlere de hazırlamayı görev edinmeliyiz. Hayatın zorluklarıyla karşılaşan çocuklarımız öğrettiklerimiz sayesinde zorlukların üstesinden gelecekler ve kendileri için güzel bir gelecek inşa edeceklerdir.

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR