Korah - İnanılmaz olaylar

Rav İzak ALALUF Köşe Yazısı
3 Temmuz 2019 Çarşamba

Bir kişi Korah’ın isyanını okuduğunda olan olaylar karşısında şaşkına dönebilir. Moşe İsrael’in lideridir ancak Bene Yisrael Moşe vasıtası ile birçok mucizeye tanıklık etmişlerdir. Kızıldeniz’in yarılmasından Sinay Dağında Tanrı’nın açıkça konuşmasına kadar bütün göstergeler Moşe’nin bu liderliği hakkıyla yaptığının birer kanıtıdır. Bir kişi bütün bunlara tanık olduktan sonra nasıl Moşe’nin liderliğini sorgulayabilir? Bu tamamen mantık dışı görünmektedir.

Raşi, Korah gibi zeki ve bilgili bir insanın nasıl böyle bir hataya düştüğünü sorgular ve cevabını yine kendisi verir. Moşe, Levi kabilesi lideri olarak başka birini atamıştır. Korah bu atamayı kıskanır. Ancak sadece bir kıskançlık insanın gözünü bu kadar karartabilir mi?

Rabi Hayim Shmulevitz, Sihot Musar adlı kitabında bu konuyu anlamamıza yardımcı olur. Pirke Avot bir insanı bu dünyadan eden nitelikleri kıskançlık, fazlaca arzu ve takdir edilmenin peşinde koşmak olarak belirtir. Gemara Masehet Şabat 108 B’de ‘yetser ara’nın taktiğinin insanı küçük bir ihlal yapması konusunda cesaretlendirerek daha büyük ihlalleri yapmasına yol açmak olduğu belirtilir. Bu dünyanın düzenlerinden biridir. ‘Yetser ara’ insanı çok da absürd bir şey için motive etmez.

Ancak eğer bir insan kıskançsa o insan için dünyanın normal kuralları işlemez. Adam rasyonel bir şekilde kendini o kadar buna kaptırmıştır ki ‘yetser ara’ artık ona çılgınca şeyler yaptırabilir. İşte Pirke Avot’ta sözü edilen ‘insanı bu dünyadan etmek’ bu yönde açıklanabilir. Bu açıklama aslında frenlenemez arzular ve sürekli olarak takdir edilme isteği için de söylenebilir. Günümüzde frenlenemez arzularımızın bizleri nereye götüreceğini bilmek olanaksızdır. Doludizgin koşan bir atı tutkularmıza benzetecek olursak ona gem vurulmadığı taktirde uçurumdan düşmesi kaçınılmazdır ve en iyi tahminle bacakları kırılan bir at çok iyi bile olsa akibeti bellidir.

Moşe bunu bildiğinden Korah’ın sakinleşmesi ve düşünmesi için mahkemeyi ertesi güne ertelemiştir.

Dr. Twerski’ye göre insanoğlu kıskançlık güdüsü karşısında son derece zayıftır. Bunu hissetmek de hiç de zor değildir. Eğer kendimizi kıskançlık duygusu içinde hissediyorsak bir süreliğine birçok şeyi askıya almamız gerekir. Çünkü kıskançlık da mantıklı düşünceyi askıya alan bir özelliktir.

Aavat Hayim adlı kaynak bu dünyada bir kişinin ceza görme yaşının on üç yaş ve bir gün olduğunu, gelecek dünyada ceza görme yaşının da yirmi olduğunu öğretir. Ancak Korah olayında gerçekleşen tartışma  o kadar büyüktür ki bir günlük bebeklerin bile toprak tarafından yutulduğu ve Gehinom’a indirildiği söylenir. Pasuk bütün ailenin fertlerinin canlı bir şekilde Gehinom’un en alt ve en zorlu tabakası olan ‘Şeol’ katmanına indirildiğini öğretir. Bu peraşayı açıklayan en iyi kaynaklardan biri olan Midraş Tanhuma da bir kısmının toprak tarafından yutulduğunu diğer kısmının da yakıldığını ifade eder. Korah ise her iki cezayı birlikte almıştır. Bu daha sonra gelişmesi muhtemel olan ve Tanrı’nın adaletini sorgulayan tartışmalara baştan noktayı koymuştur. Peraşamız “Vayikah Korah” ifadesi ile başlar. Midraş Tanhuma bunu “vay leKorah” şeklinde algılar.

Peraşamız bize iyi eşlerin hayat kurtardıklarını, iyi olmayan eşlerin ise kişinin sonunu hazırladıklarını da öğretir. İster kıskançlık, isterse başka neden olsun Korah, Moşe’den nefret eden bir kişidir ancak bu nefretini ortaya koyacak veya bu nedenle isyan çıkaracak bir harekette bulunmamıştır. Ancak kampta meydana gelen atamalar ve Korah’ın eşinin inanılmaz tahrikleri sonucunda isyan başlar. Korah bunun bedelini hayatıyla öder. Hâlbuki isyana başta katılan ancak daha sonra bundan vazgeçen Reuven Kabilesinden Pelet oğlu On, eşinin öğütleri sayesinde ölümden kurtulur. On, Korah’a vermiş olduğu sözü tutması gerektiğini düşünürken eşi akıllı bir manevra ile kocasını ölümden kurtarır.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR