Bo - Giysiler

Rav İzak ALALUF Köşe Yazısı
9 Ocak 2019 Çarşamba

Bo peraşası Mısır çıkışını anlatır. Bene Yisrael iki yüz on yıllık sürgünden ve kölelikten özgürlüğe doğru yürümektedirler. Her ne kadar bu yol sıkıntı ve acılarla dolu geçecek olsa da Bene Yisrael artık özgürdür ve Tora’yı almak yolunda en büyük engeli aşmıştır. Tanrı’nın kendilerine emrettiği gibi Bene Yisrael Mısırlı komşularından elbiseler de alırlar. Rabi Yaakov ben Aşer veya bilinen ismi ile Baal Aturim bu iki elbiseden birincisi ile beraberlerinde götürdükleri matsaları sakladıklarını, diğer giysiyi ise kırk yıl boyunca çölde giydiklerini anlatır. Tam bir mucizeler dizisi olan çöl hayatı boyunca Bene Yisrael’in elbise ve ayakkabıları eskimemiş ve üzerlerine uymaya devam etmiştir. Onlar kırk yıl boyunca bu konuda bir sıkıntıya maruz kalmamışlardır.

Bene Yisrael’e uygun görülen bu giysilerin nedenini merak etmek mümkündür. Sezgiyle Tanrı’nın onlardan putperest olan Mısır halkına ait hiçbir şeyi kullanmalarını istemediğini düşünebiliriz. Sinay Dağında Tanrı’nın dünya tarihindeki ilk ve tek açığa çıkışında Bene Yisrael’in üzerinde Mısırlıların kıyafetlerinin olması nasıl izah edilebilir? Bu kadar muhteşem bir olay için uygun mudur? Neden Tanrı çöl yolculuğunda Mısırlıların kıyafetlerinin giyilmesinde ısrarcı olmuştur?

Pressburglu Rabi Moşe Soher veya bilinen ismi ile Hatam Sofer, çıkış gecesinde bu kıyafetlere çok simgesel bir durumun vaki olduğunu anlatır. O gecede Tanrı sadece Mısır’ın ilk doğanlarını bertaraf etmemiş aynı zamanda Mısır’ın bütün putlarını da imha etmiştir.  Peraşamızda 12/12’de yazıldığı gibi Moşe, Tanrı tarafından putların yargılanacağı konusunda “uvhol eloe Mitsrayim eese şefatim” cümlesi ile bilgilendirilmiştir. Bütün putlar o gecede yıkılmakla kalmamış, Mısırlıların kıyafetlerine işledikleri put figürleri de yok olmuştur. Bene Yisrael’in bu kıyafetleri aldıkları zaman artık üzerlerinde pagan kültüre ait herhangi bir işaret kalmamıştır.

Tanrı bununla gerek atalarımıza gerekse bize çok önemli bir hayat dersi vermeyi istemiştir. Pagan idoller görüntü olarak muhteşem ve güçlü görünseler de aslında düşmandan kaçmak için kullanılan bir perdeden başka bir şey değildirler. Çok belirleyici görünseler de aslında hiçbir kudretleri yoktur. Benzer durum aslında ‘yetser ara’ dediğimiz kötü yöndeki isteklerimiz için geçerlidir. ‘Yetser ara’, bizlerin günah işlemesini sağlayarak mutlu olacağımıza dair inanmamızı sağlar. Sözgelimi alkolikler bedenlerini zehirleyen alkol olmadan mutlu olamayacaklarını zannederler. Ancak içtikten sonra karşılaştıkları zarar sayesinde durumun böyle olmadığını anlarsalar da bağımlı olduklarından tedavi görmeden bu anlayış hiçbir işe yaramaz. ‘Yetser ara’ da benzer bir şekilde davranır. Mutluluğu yakalamak için günah işlemenin şart olduğuna bizi inandırmaya çalışır ama bunu yaptıktan sonra da mutlu olmadığımızı görmek bazen bizi doğru yola döndürmez.

Gemara, Maşiah’ın günlerinde ‘yetser ara’nın dünyadan silineceğini ve insanların bu yolun anlamsız, illüzyon ve boş şeyler olduğunu anlayacaklarını öğretir. Mısırlıların kıyafetlerinde meydana gelen değişiklik bizlere ‘yetser ara’ dediğimiz şeyin ne kadar anlamsız olduğunu öğretmesi açısından çok anlamlıdır.

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR