Paris´te Dehşet

Rav İzak ALALUF Köşe Yazısı
7 Kasım 2018 Çarşamba

Rabiler günümüzde gerçekleşen her olayın Tora ile olan ilgisini araştırmaya çalışırlar. Tora günceldir ve her zaman bu güncelliğini koruyacaktır. Bu yüzden gerçekleşen olayların o hafta okunan Peraşa ile ilgili olması kimseyi aslında şaşırtmamalıdır. 5776 yılında bu peraşanın okunduğu Şabat günü bir gece önce Paris konser salonuna gerçekleştirilen saldırı ile sarsılır. Rav Dynovizs, peraşa ile olay arasında bazı bağlantıları paylaşmaktadır. 

Öncelikle haftanın peraşası olan Toledot’ta ilk kez Esav’ın ismi ‘Edom’ olarak kullanılır. Aynı zamanda bu peraşa Esav ile Yişmael’in anlaşma yaptığı peraşadır. Esav, Yişmael’in kızı ile evlenir. Katliamın olduğu konser salonunda o akşam konser veren grup ‘Eagles of Death Metal’ grubudur. Her yere bu grubun logosunu ve isminin ilk harflerini kırmızı ile yazmaktadırlar. İsmin ilk harfleri ile Esav’ın peraşada kullanılan ismi olan Edom aynı şekilde yazılmaktadır. Aynı zamanda logonun ortasında bir şimşek işareti de vardır. Edom renk olarak da Esav’ın kızıllığını temsil eder. Buradaki soru neden Esav’ın bu şekilde adlandırıldığıdır. Çünkü Esav, Yaakov’a ilk doğan hakkını satarken “ine anohi oleh lamut velama ze li behora – işte ölüme gidiyorum ve behorluk benim neyime yarar” ifadesini kullanır. Buradan da grubun adını çıkarmaktayız. Grubun ‘metal’ grubu olması Esav’ın Yitshak’tan aldığı beraha ile bağlantıyı ortaya koyar. Yitshak’ın Esav’a verdiği “Al harbeha tihye – kılıcınla yaşayacaksın” berahası metal ile yakından ilgilidir. Burada grubun simgesi olan kartal aynı zamanda savaşın da simgesidir. Aynı zamanda teröristler ölüme gitmek için bu işi yapmaktadırlar. Ancak buna rağmen sorumuzu şöyle sorabiliriz. 

Bu işi yapanların Edom ile ne ilgisi olabilir? Burada Edom kurbandır. İşi yapan nasıl Edom ile bağlantılı olabilir? 

Bu grubun kurucusu Jose Homme. Kurucunun soyadı olan ‘homme’ Fransızca’da ‘adam’ anlamına gelir. Edom sözcüğü Adam sözcüğünün bir ‘vav’ harfi fazlasıyla yazılır ki bu ‘vav’ harfi birleştirici bir harftir. 

Edom sözcüğü aynı zamanda Adam sözcüğü ile bağlantılıdır. Adam insan demektir ve insan odaklı bir yaşam felsefesi olan Hümanizm Edom oğullarının aynı zamanda en fazla dayandığı ilkedir. Burada merkezde olan insandır. Tanrı inancı veya inanç çok fazla önemli değildir. Asıl olan insanın mutluluğudur. Hem akıl hem düşünce olayın insan boyutuna bakar. Esav da bu ideolojinin en önemli temsilcisidir. Sadece insana endeksli bu ideolojinin başlangıç tarihi Fransız İhtilali ile aynıdır. Olay da Fransa’da gerçekleşmiştir. Grup California’dan gelmektedir. Orası da Mondializm yani politik hümanizmin doğduğu yerdir.  

Esav, Yişmael’in kızı ile evlenir. Burada Yişmael’in kızının ismi ‘Mahalat’ olarak verilir. Mahalat İbranicede hastalık demektir. Zira bilginlerin görüşüne göre asıl adı Basemat olan Mahalat, Esav ile evlendikten sonra hastalanmıştır. Bu hastalığın sebebi de Esav’dan başkası değildir. Kısacası Esav ve Yişmael’in işbirliği sadece felaket getirmiştir.  

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR