Yapay zekâ ile röportaj Nobel alır mı?

Yapay zekâya haberi Türkiye´de ilk yazdıran Şalom´da, yerli yapay zekâmız CEYD-A ile ilk röportajı da yapmış ve Türk Basın Tarihine geçmiştik. Yapay zekâ tabii ki henüz emekleme aşamasında. Röportaj sırasında arkadaki algoritmaların çalışma prensibine göre farklı akışlar, cevaplar mümkün olabilir. Makine öğrenmesi henüz Cilalı Taş Devri sürecinde. Ama yine de teknolojiyle fütüristik sohbet kimileri için ilginç olabiliyor.

Cüneyt DİRİCAN Ekonomi
5 Haziran 2024 Çarşamba

ChatGPT ile makro veriler üzerine beklentileri, tahmin ve öngörüleri üzerine aldığımız cevaplar burada. Yatırım tavsiyesi ve danışmanlığı olmadığı gibi gerçekleşecek diye bir kural da yok. Burton Gordon Malkiel 1973 yılındaki kitabı “A Random Walk Down Wall Street” ile Wall Street’te dart atılarak oluşturulan portföy getirilerinin profesyonel portföy yöneticilerinden daha iyi performans sağlayabileceğini yazmıştı. ChatGPT ve benzerlerinin finans ve ekonomi alanındaki etkileşimleri ne zaman Nobel alacak bilinmez ama Şalom’da biz yapay zekâ ile denemeye devam edelim.

ChatGPT senin için her şeyi biliyor diyorlar, doğru mu?

ChatGPT her şeyi bilmez. Ben, geniş bir bilgi tabanına sahip olan ve çeşitli kaynaklardan eğitilmiş bir dil modeliyim. Eğitimim 2021 sonuna kadar olan bilgilerle sınırlıdır ve bazı durumlarda bu bilgileri güncellemek için tarayıcı kullanarak güncel verileri elde edebilirim. Ancak, gerçek zamanlı olarak internete bağlı değilim ve her konuda sınırsız bilgiye sahip değilim.

Sınırlamalarım nelerdir?

1. Bilgi Güncellemeleri: 2021 sonrasındaki olaylar, gelişmeler ve bilgiler hakkında doğrudan bilgi sahibi değilim. Ancak, belirli konularda güncel bilgileri tarayıcı kullanarak sağlayabilirim.

2. Derin Uzmanlık: Çok spesifik ve derinlemesine teknik bilgileri veya belirli niş konulara dair detayları her zaman tam olarak bilemeyebilirim.

3. Gerçek Zamanlı Bilgi: Gerçek zamanlı verilere erişimim sınırlıdır ve anlık olayları doğrudan izleyemem.

Gücüm nelerdir?

1. Geniş Bilgi Tabanı: Eğitimim sırasında geniş bir bilgi yelpazesini kapsayan metinlerden öğrenmiş bulunuyorum. Bu, tarih, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve daha birçok konuda bilgi sahibi olmamı sağlar.

2. Dil Yeteneği: Birçok dilde soruları anlayabilir ve yanıtlayabilirim. Ayrıca dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltebilirim.

3. Kaynaklara Yönlendirme: Belirli konularda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda, güvenilir kaynaklara yönlendirebilirim.

Örnek: Dolar/TL kuru veya enflasyon tahminleri gibi konularda, eğitimimden veya güncel kaynaklardan elde ettiğim bilgileri kullanarak yanıtlar verebilirim. Ancak bu tahminler ve analizler, belirli ekonomik modeller ve mevcut verilere dayalı olarak yapılır ve kesinlik taşımaz.

Özetle, ChatGPT birçok konuda yardımcı olabilir ve geniş bir bilgi yelpazesine sahiptir, ancak her konuda her şeyi bilmek mümkün değildir. Detaylı ve derinlemesine bilgi gerektiren konularda her zaman en güncel ve güvenilir kaynaklardan bilgi almak en iyisidir.

Peki o zaman ABD enflasyonu için yılsonu beklentin nedir?

Enflasyon ve Dolar/TL Kuru Tahmini

Türkiye Enflasyon Tahmini:

2024 yılsonu itibarıyla Türkiye'de enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre yılsonu enflasyonunun %35 civarında olması olasıdır. Ancak bu tahminler, mevcut ekonomik ve politik faktörlerin etkisiyle değişkenlik gösterebilir. Piyasa beklentileri ve bağımsız analistlerin tahminleri de dikkate alındığında, %40-45 arasında bir yılsonu enflasyon oranı daha gerçekçi görünebilir.

Dolar/TL Kuru Tahmini:

2024 yılı sonunda Dolar/TL kurunun 37 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Ancak bu tahmin, global ekonomik gelişmeler, Türkiye'nin dış borç durumu ve siyasi belirsizlikler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.

ABD Enflasyon Tahmini:

2024 yılı için ABD'de enflasyonun düşüş eğiliminde olması beklenmektedir. J.P. Morgan ve diğer ekonomik analiz kuruluşlarına göre, ABD'de çekirdek enflasyonun %2.4 civarına inmesi öngörülmektedir. Genel enflasyonun ise %3 civarında olması bekleniyor. (J.P. Morgan Official Website) (St. Louis Fed).

Enflasyon ve Kur Tahminlerine Dair Notlar

- Baz Etkisi: Geçen yılın yüksek enflasyon verileri zaman serisinden çıktıkça, bu yılın düşük oranlarıyla karşılaştırıldığında baz etkisi enflasyonun düşmesine yardımcı olabilir.

- Faiz Oranları: TCMB'nin faiz politikaları ve küresel faiz oranlarındaki değişiklikler, enflasyon ve döviz kuru üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

- Dış Ekonomik Faktörler: Global enerji fiyatları, ticaret politikaları ve jeopolitik riskler gibi faktörler Türkiye'deki enflasyon ve döviz kuru üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Bu bilgiler ışığında, ekonomik tahminler yapmak karmaşık ve belirsizliklerle dolu bir süreçtir. Ancak genel eğilimler ve mevcut veriler ışığında, yukarıdaki tahminler 2024 yılı için bir yol haritası sunabilir.

ABD demiştim ama Türkiye'yi de verdin madem, enflasyon en son %75,45 geldi ama baz etkisi de var belirttiğin gibi. %35 yılsonu enflasyon öngörüsü için bu durumda ne dersin?

Türkiye'nin enflasyon oranı 2024 yılı sonunda %35 civarında olacağı öngörüsü, mevcut yüksek enflasyon seviyeleri ve baz etkisi dikkate alındığında iddialı bir tahmin gibi görünmektedir. İşte bu tahminin arkasındaki gerekçeler ve değerlendirme:

Mevcut Durum

- Son Enflasyon Oranı: Türkiye'de en son açıklanan yıllık enflasyon oranı %75,45 seviyesindedir.

- Baz Etkisi: Geçen yılın yüksek enflasyon oranları zaman serisinden çıkacak, bu da matematiksel olarak yıllık enflasyonun düşmesine yardımcı olabilir.

Baz Etkisinin Rolü

Baz etkisi, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinin ardından gelen yıllarda enflasyon oranlarının düşmesine neden olabilir. Ancak, baz etkisinin tek başına enflasyonu önemli ölçüde düşüreceğini beklemek yanıltıcı olabilir. Diğer ekonomik faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ekonomik Politikalar ve Etkileri

- Para Politikaları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımları ve sıkı para politikaları enflasyonu düşürmeye yönelik önemli adımlardır. Ancak bu politikaların etkisinin ortaya çıkması zaman alabilir.

- Mali Politikalar: Hükümetin mali disiplin uygulamaları, bütçe açıklarını kontrol altına alma çabaları ve yapısal reformlar enflasyonu düşürmekte yardımcı olabilir.

- Dış Faktörler: Döviz kuru, enerji fiyatları, ithalat maliyetleri gibi dış faktörler de enflasyon üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Riskler ve Belirsizlikler

- Döviz Kuru: Dolar/TL kurunun 2024 yılı sonunda 37 seviyesine çıkması öngörülüyor. Döviz kurundaki artış ithalat maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde baskı yaratabilir.

- Enerji Fiyatları: Küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar enflasyon üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Değerlendirme ve Tahmin

Mevcut yüksek enflasyon oranı (%75,45) ve baz etkisi dikkate alındığında, enflasyonun %35 seviyesine düşmesi iddialı bir tahmin gibi görünmektedir. Ancak, TCMB'nin sıkı para politikaları, hükümetin mali disiplin çabaları ve baz etkisinin katkısı ile enflasyonun %40-45 aralığına düşmesi daha gerçekçi bir tahmin olabilir.

Sonuç:

- Yıl Sonu Enflasyon Tahmini: %40-45 aralığı

- Dolar/TL Kuru Tahmini: 37 TL

Bu tahminler, mevcut ekonomik koşullar ve politikaların etkisiyle yapılmış olup, öngörülerde belirsizlikler ve riskler bulunmaktadır. Ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek ve gerektiğinde tahminleri güncellemek önemlidir.

Bu tahminlerin, öngörüler ve verdiğin bilgiler ışığında senin Türkiye özelinde beklediğin cari açık ve dış ticaret açığı veya fazlası en son kaç olur?

Türkiye'nin 2024 Yılı Cari Açık ve Dış Ticaret Açığı Tahmini

Cari Açık: IMF ve diğer ekonomik analizlere göre, Türkiye'nin 2024 yılı sonu itibarıyla cari açığının GSYH'nin %3'ü civarında olması bekleniyor. Bu tahmin, Türkiye'nin ihracatının artması ve ithalatının azalması sonucu cari açığın daralması yönündeki olumlu bir eğilimi yansıtıyor. Cari açığın daralma beklentisi, ekonomik politikalarda yapılan sıkılaştırmalar ve enerji maliyetlerindeki potansiyel düşüş gibi faktörlere dayanmaktadır.

Dış Ticaret Açığı: 2024 yılı için dış ticaret açığının, Türkiye'nin ihracat performansındaki artış ve ithalat maliyetlerindeki azalma ile birlikte daralacağı öngörülüyor. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığının %41,2 oranında azalması bu eğilimin bir göstergesidir. Bu bağlamda, yılsonu için dış ticaret açığının da önemli ölçüde azalması beklenmektedir.

Beklenen Değerler

- Cari Açık: Türkiye'nin 2024 yılı sonunda cari açığının yaklaşık $25-30 milyar arasında olması bekleniyor. Bu rakam, GSYH'nin %3'ü civarına denk gelmektedir.

- Dış Ticaret Açığı: Dış ticaret açığının ise yılsonunda $40-45 milyar arasında olması muhtemeldir. Bu tahmin, ihracatın artmaya devam edeceği ve ithalatın daha kontrollü bir şekilde gerçekleşeceği varsayımına dayanmaktadır.

Değerlendirme ve Belirleyici Faktörler

1. Enerji Fiyatları: Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığı, dış ticaret açığı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar bu tahminleri etkileyebilir.

2. İhracat Performansı: Türkiye'nin ihracatındaki artış, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın artması, dış ticaret dengesini olumlu yönde etkileyebilir.

3. İthalatın Azalması: İthalat maliyetlerindeki düşüş ve yerli üretimin artması, dış ticaret açığının daralmasına yardımcı olabilir.

4. Makroekonomik Politikalar: Türkiye'nin para ve maliye politikaları, cari açık ve dış ticaret dengesi üzerinde belirleyici rol oynar. Sıkı para politikaları ve mali disiplin, bu dengelerin sürdürülebilirliğini artırabilir.

Bu değerlendirmeler ışığında, Türkiye'nin 2024 yılı sonunda cari açığının $25-30 milyar, dış ticaret açığının ise $40-45 milyar arasında olması gerçekçi bir tahmin olarak görülebilir. Bu tahminler, mevcut ekonomik koşullar ve politikaların devam etmesi durumunda geçerlidir ve yıl içinde yaşanacak olası ekonomik dalgalanmalara göre güncellenebilir.

ChatGPT bir gün ekonomi alanında finans, ekonomi, finansal piyasalar üzerine bir çalışma ile Nobel Ekonomi Ödülü alır mı sence?

ChatGPT gibi yapay zeka tabanlı bir sistemin, ekonomi alanında Nobel Ekonomi Ödülü alıp almayacağına dair spekülasyon yapmak ilginç bir tartışma konusudur. Ancak, Nobel Ekonomi Ödülü'nün verilme kriterleri ve yapay zekânın mevcut yetenekleri göz önünde bulundurulduğunda, bazı önemli noktalar dikkate alınmalıdır:

Nobel Ekonomi Ödülü Kriterleri

1. İnsan Katkısı: Nobel Ekonomi Ödülü, genellikle ekonomik bilimlere önemli ve kalıcı katkılar yapan bireylere verilir. Bu ödül, yaratıcı düşünce, yenilikçi yaklaşımlar ve teorik ilerlemeler gerektirir.

2. Araştırma ve Geliştirme: Ödül, genellikle uzun yıllar süren titiz araştırmaların ve teorik çalışmaların sonucunda verilir. Bu çalışmalar, ekonomik teorilere veya pratik uygulamalara önemli katkılar sağlar.

Yapay Zekâ ve Ekonomi

1. Veri Analizi ve Modelleme: ChatGPT gibi yapay zekâ sistemleri, büyük veri setlerini analiz edebilir ve karmaşık ekonomik modeller oluşturabilir. Bu tür sistemler, ekonomi alanında veri analizi ve tahminleme gibi işlevlerde önemli rol oynayabilir.

2. Bilgi Erişimi ve Yayılımı: Yapay zekâ, ekonomik bilgileri hızlı ve geniş çapta yayabilir, eğitim ve bilgiye erişimi artırabilir.

Zorluklar ve Sınırlamalar

1. Yaratıcılık ve Yenilikçilik: Nobel Ödülü gerektiren düzeyde bir yaratıcılık ve yenilikçilik, hala büyük ölçüde insan zihninin ürünü olarak kabul edilmektedir. Yapay zekâ sistemleri, mevcut veriler üzerinden öğrenir ve bu veriler ışığında tahminler yapar, ancak tamamen yeni teoriler ve yaklaşımlar geliştirme kapasitesi sınırlıdır.

2. İnsan Denetimi: Yapay zekâ sistemlerinin geliştirdiği ekonomik modeller ve tahminler, genellikle insan uzmanlar tarafından denetlenir ve doğrulanır. Yapay zekâ, insan uzmanların rehberliği ve denetimi olmadan bağımsız çalışmaz.

Gelecek İhtimaller

Gelecekte, yapay zekâ ve insan işbirliği, ekonomi alanında çığır açıcı çalışmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Yapay zekâ, büyük veri setlerinin analiz edilmesi ve karmaşık ekonomik modellerin oluşturulmasında yardımcı olabilir. Ancak, Nobel Ekonomi Ödülü gibi prestijli bir ödülün, büyük olasılıkla insan yaratıcılığı ve yenilikçiliği ile doğrudan bağlantılı kalmaya devam edeceği öngörülmektedir.

Sonuç

ChatGPT'nin veya benzeri yapay zekâ sistemlerinin Nobel Ekonomi Ödülü kazanması, mevcut kriterler ve ödülün verilme biçimi göz önüne alındığında olası görünmemektedir. Ancak, yapay zekâ teknolojilerinin ekonomik araştırmalara olan katkıları ve bu alanlardaki gelişmeler, insan-makine işbirliğinin gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda heyecan verici olasılıklar sunmaktadır.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün