Ağaçlar Bayramı Tu Bişvat

Ağaçlar Bayramı olarak kutlanan Tu Bişvat Bayramında, Tanrı´nın her gün bize bahşetmeye devam ettiği nimetler için şükreder, Tanrı´nın emaneti olan doğaya ve etrafımıza karşı sorumluluklarımız üzerine düşünür ve bu yolda harekete geçmeye niyet ederiz. Tu Bişvat Bayramı, bu yıl, 24 Ocak Çarşamba akşamı başlayıp, 25 Ocak Perşembe akşamı sona eriyor.

Nazlı DOENYAS Kavram
24 Ocak 2024 Çarşamba

Kısa kısa Tu Bişvat

İsmi: Şevat Ayı’nın 15’i anlamına gelir.

Çıkış yeri: Kutsal Kitap, kutsal topraklarındaki ağaçların, ekildiklerinden sonraki ilk üç yıl içinde meyvelerinin yenmesini yasaklar. Dördüncü yılın meyvesinden Bet Amikdaş’a sunu getirilir. Beşinci yıldan itibaren ağacın meyveleri serbestçe yenilebilir. Çiftçilerin başlangıç yılını hesaplayabilmeleri için Rabiler 15 Şevat’ı, gerçekten ekildikleri tarihe bakmaksızın tüm ağaçlar için genel bir doğum günü olarak sabitlemişlerdir.

Nerede bahsedilir? Sözlü Yahudi kanunlarının derlemesi olan Mişna, Tu Bişvat bayramından takvimdeki dört yılbaşından biri olarak bahseder (Mişna Roş Aşana 1:1, Roş Aşana 14 a). Diğer üç yılbaşı ise; 1 Nisan; Kralların hükümdarlık döneminin başlangıcını ve Yahudi aylarının başlangıcını belirtir.1 Elul; Hayvanlarla ilgili verginin başlama yılbaşıdır. 1 Tişri; Roş Aşana ise, yaradılışın başı, insanoğlunun yaratıldığı gün, yılların yılbaşıdır.

Neden 15 Şevat? Kabul görülen İllel görüşüne göre, yağmurların toprağı ve ağaçları suya doyurması, ağaçların artık topraktan su almayı bırakıp, kendi öz suları ile beslenmeye başlamaları, 15 Şevat tarihinde başlar.

Ne yapılmaz? Tu Bişvat bir bayram günü olduğundan, dualarda Tahanunim (Yakarışlar) bölümü okunmaz, bu günde (bu yıl 25 Ocak Perşembe günü) oruç tutulmaz.

Ne yapılır? 24 Ocak Çarşamba akşamı masada özellikle Tora’da (Devarim 8:8) belirtilen ve Kutsal Toprakların mübarek kılındığı meyvelerinin; buğday, arpa, zeytin, hurma, üzüm, incir, nar bulundurulmasına özen gösterilir. “Buğday, arpa, üzüm, incir ve nar ülkesi, yağlık zeytin ve bal (veren hurma) ülkesi” (Devarim: 8:8).

Sofradaki yiyecekler bir düzen-Seder*- eşliğinde onlara özgü duaları-berahaları- söylenerek yenilir, o sezon henüz tadılmamış bir meyve ilk defa yenilerek Tanrı’nın bizi bugünlere getirdiğine şükrettiğimiz Şeeheyanu berahası söylenir. Ayrıca Tu Bişvat’ta geleneksel olarak ağaç dikilir.

*Tu Bişvat Sederindeki Meyveler ve Duaları. https://www.sevivon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1374:tu-bisvat-sederi&catid=37:tu-bisvat-nedir&Itemid=218

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün