HANUKA-Hatırlatma

Işıklar ve Mucizeler Bayramı Hanuka´nın birinci mumunu 7 Aralık Perşembe akşamı yakıyoruz.

Nazlı DOENYAS Kavram
6 Aralık 2023 Çarşamba

Işığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini ve Tanrı’nın İsrailoğulları’na olan ebedi sevgisini simgeleyen ve sekiz gece ve sekiz gün süren Işıklar ve Mucizeler Bayramı Hanuka, bu yıl 7 Aralık Perşembe akşamı başlıyor.

Hanuka Bayramı boyunca her gece yakılan mum sayısını bir adet arttırarak, yaşam amacımızın da Hanuka’nın her gece artan ışıkları gibi etrafımıza ve dünyaya dalga dalga çoğalan sevgi ve iyilik ışığını yaymak olduğunu hatırlarız.

Purim Bayramı gibi rabilerimiz tarafından uygulamaya konulan Hanuka’da da İsrailoğulları’nın Tanrı’nın Eliyle yok olmaktan kurtulmuş olmalarını kutlarız. Purim olaylarında fiziksel olarak bir yok oluş söz konusuyken, Hanuka olaylarında bu yok oluş tehlikesi daha çok spiritüel boyuttadır. Purim’deki Aman’ın aksine Yunanlıların istediği İsrailoğulları’nı öldürmek değil, onları inançlarından, Tanrı’dan, dinlerinin gereklerinden uzaklaştırmaktı.

Hanuka zamanı gerçekleşen olaylara baktığımızda, II. Bet Amikdaş döneminde Suriye-Yunan Kralllığının, Yahudilerin sünnet, Şabat, Roş Hodeş ve Tora öğrenimi gibi Yahudiliğin binyıllarca devam etmesini sağlayan, onların kimliğini, özlerini oluşturan uygulamalarını devam ettirmelerini ölüm cezası ile yasakladığını, bu şekilde onların maneviyatlarını yok etmeye, temellerini bozmaya çalıştığını görürüz. Kimliklerinin başka bir kültürün içinde erimesi karşısında sessiz kalmak yerine bu durumda “Ben ne yapabilirim” sorumluluğuyla harekete geçen Haşmonay Ailesinden Koen Matatyau ve Makabiler olarak bilinen beş oğlu ellerindeki kısıtlı imkânlarla bir isyan başlatırlar ve Yahudiler üç yıl var güçleriyle savaşarak, onları manevi anlamda yok etmeye çalışan Yunanlılardan kurtulurlar. Bu zafer Hanuka’da andığımız birinci mucizedir.

Hanuka’nın diğer bir mucizesi de Yunanlıların kutsiyetini ihlal ettiği Bet-Amikdaş’ın savaş sonrasında Yahudiler tarafından geri alınıp temizlendikten sonra tekrar Tanrı hizmetine açıldığında gerçekleşir. Makabiler, tapınakta her gün yanan kutsal ateşi yakmak için gereken, saflığı bozulmamış sadece küçük bir kap zeytinyağı bulabilirler. Bu yağ, kutsal ateşi sadece bir gün yakacak miktardadır. Kutsal ateş, bu küçük kap yağ ile mucize eseri tam sekiz gün boyunca yanar ve Yahudiler bu sürede yeni kutsanmış yağ üretebilirler.

Bu tarihi zaferi ve yağ mucizelerini anmak için tüm dünya çevresinde Yahudiler sekiz gece boyunca her gece bir adet arttırarak bayram mumlarını yakarlar.

Işıklar Bayramı Hanuka, Yahudilikteki her bayram gibi, o dönem yaşanmış olayların-Hanuka’da savaş zaferi ve yağ mucizelerinin hatırlanmasının yanında-sürekli değişen hayatımızın her dönemine uyarlayabileceğimiz faydalı ve derin mesajlar da içerir. Her akşam ailemizle birlikte hanukiya’nın etrafında o gecenin mumlarını dualar eşliğinde yakmak için toplanmadan önce Hanuka Bayramı hakkında akılda kalıcı kısa bilgiler edinip bunları ailemizle paylaştığımızda, bunlar üzerine konuşup fikir alışverişinde bulunduğumuzda bayramın ailemizin her üyesi için daha da anlamlı olmasına katkıda bulunabiliriz.

Hanuka’nın ABC’si, Hanuka felsefesi, mumların duaları, Hanuka tatlıları, videolar, gerekli tüm bilgiler: http://www.sevivon.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=107

Katkıları için Rav İzak Peres’e teşekkür ederiz.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün