Toprak sağlığı ve yönetimi

Dünyamız kuraklıkla mücadelede hızla ilerlerken toprağın önemi ve verimliliği her geçen gün daha da önem kazanıyor. Toprağı en kaliteli şekilde işlemek ve ürün elde edebilmek temel ihtiyaçlara ulaşmada mutlak bir hal aldı. Çiftçiler temiz gübre elde etmek için araştırmalarını eksik etmiyor. Bu konuda da İsrail pazarı yaptığı yenilik ve girişimlerle dünya pazarına açılıyor.

Nur Şaul BARAKAS Ekonomi
20 Temmuz 2022 Çarşamba

Gübre fiyatlarındaki küresel artış, çiftçiler için dünya çapında bir tehdit oluşturduğu gibi toprak yönetimi protokollerini yeniden şekillendirmenin önemini vurguluyor. Ayrıca uygun toprak yönetimi ve tarım rutinleri de iklim değişikliği etkileri üzerinde önemli bir rol oynuyor. Toprak, yapısal olarak heterojen ve dinamik bir yapıya sahiptir. Entegre toprak verimliliği yönetimine yatırım yapmak, farklı toprak türlerinin ve tarım sistemlerinin gereksinimlerine duyarlı olan farklı yatırımların hedeflenmesini gerektirir.

Gübre fiyatlarındaki küresel artış göz önüne alındığında artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için toprağın uzun vadeli verimliliğini ve etkinliğini artırmanın yollarını araştırmak üzere çeşitli paydaşlar, araştırmacılar ve önde gelen uzmanlarla birlikte çalışmak için uygun bir zaman.

İsrail’deki tarım, normalin dışında aşırı su kullanımına neden olan uzun ve sıcak yazlar, birçok kurak yıl döngüsü ve kaliteli su sıkıntısı gibi benzersiz ve aşırı koşullar altında gerçekleşmekte. Bu nedenle İsrail tarımının modern, yoğun ve ekili alanın neredeyse yarısının sulamaya ihtiyaç duyduğu bir tarım olması gerekiyor. Buna karşılık İsrail’in toprak kaynakları üzerindeki baskı sürekli artmakta. Bu da toprağın su ve rüzgâr erozyonuna karşı daha hassas olmasına, toprak organik maddesinin tükenmesine ve toprak tuzlanması riskinin artmasına yol açıyor. Son yıllarda İsrail’de hem çiftçiler hem de devlet politikasını belirleyenler tarafından ülkenin toprak kaynaklarının daha fazla bozulmasını önlemek ve böylece yerel taze gıda üretimini ve ihracatını güvence altına almak için Korumalı Tarım (CA) uygulamalarının kullanılması konusunda farkındalığın arttığı görülüyor.

Toprak sağlığı alanındaki bazı ilginç İsrailli şirketlere aşağıdakiler örnek gösterilebilir:

Groundwork BioAg, ticari tarımın verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve kârlılığını artırmak ve rejeneratif tarım uygulamalarını genişletmek için mikoriza mantarlarının doğal gücünü kullanan küresel bir biyo tarım şirketi. Rootella® ürünleri, bir yandan mahsul verimini ve toprak sağlığını artırırken diğer yandan da bitki besin maddesi ve su alımını aktif olarak rizosferin dışında gerçekleştirmekte ve böylece karbonu, kalıcı olarak ayırmakta.

2012 yılında yedi ticari kooperatifte birleşen 260 kibbutz tarafından kurulan SHEFFA by Deshen Hatzafon, bir tarım kooperatif birliğidir. Şirket katı, çözünür, granül veya sıvı gübreler, biyo-uyarıcılar ve mikro besinler gibi çeşitli akıllı gübre bileşenleri üretiyor. Bu bileşenlerin tümü, minerallerin bitki tarafından (kök sisteminden veya yapraklardan) emilme şekline göre ayarlanarak üretiliyor.

Compost Or, yüksek oranda organik madde içeren, düşük neme sahip ve besin maddelerinin toprağa hızlı salınımını sağlayan birinci sınıf organik gübre (kompost) üretiyor. Şirket aynı zamanda Fertilo adında yuvarlak formlu organik gübre (pelet) de üretmekte. Bu maddelerin içerdiği yavaş salımlı besin maddeleri doğrudan kök bölgesinden emilimi mümkün kılıyor. Bu sayede ekin algısı ve toprak ıslahı gelişerek sağlıklı bir toprak ortamı oluşuyor.

ICL Group, emtia fiyatlarındaki artıştan yararlanan dünya çapında lider bir mineraller şirketi. ICL, hedef pazarlarında büyüme göstermek amacıyla benzersiz brom, potasyum hidrat ve fosfat kaynaklarından; yetenekli çalışanlardan oluşan tutkulu ekibinden ve güçlü odak noktası olan Ar-Ge ve teknolojik yenilikten yararlanıyor.

Kaynak: İtrade.gov.il

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR