WEB´DEN SEÇMELER

•İsrail, Rusya´ya baktığında bölgede Tahran´ın agresif dış politikasını yavaşlatabilecek tek aktörü görüyor. ABD´nin fiili etkinliğini azalttığı ve bölgeyi tabiri caizse kendi kaderine bıraktığını düşünecek olursak İsrail´in Rusya ile yakınlaşması hem kaçınılmaz hem de İsrail´in değişmeyen güvenlik paradigması açısından oldukça tutarlı. İsrailli yetkililer Rusya´nın Suriye´deki ajandasına fazla müdahil olmadan Hizbullah ve İran varlığını sınırlarından olabildiğince uzakta tutmak istiyor. Batu Coşkun - Sabah

İzak BARON Diğer
27 Ekim 2021 Çarşamba
 • Bu Haftanın “Takılanlar”ı
 • ABD'NİN FİİLİ ETKİNLİĞİNİ AZALTTIĞI VE BÖLGEYİ TABİRİ CAİZSE KENDİ KADERİNE BIRAKTIĞINI DÜŞÜNECEK OLURSAK İSRAİL'İN RUSYA İLE YAKINLAŞMASI HEM KAÇINILMAZ HEM DE İSRAİL'İN DEĞİŞMEYEN GÜVENLİK PARADİGMASI AÇISINDAN OLDUKÇA TUTARLI

İsrail, İran'ın Suriye'deki etkinliğini kontrol altında tutmak için Rusya ile işbirliği yapması gerektiğinin uzun süredir farkında. Moskova Suriye'de adeta oyunun kurallarını belirliyor ve İsrail ile İran çizilen bu çerçevede kendi stratejik hedefleri doğrultusunda hareket ediyor. Bunun yanı sıra Azerbaycan ile hızla gelişen ilişkilerinin sonucu olarak İsrail artık Kafkaslar'da da bir aktör olmuş durumda. Bölgenin hem İran hem de Rusya açısından stratejik önemini irdeleyecek olursak Bennett'in Putin ile ilişkilerde Kafkasya dosyasına da değinmesi oldukça olası. İki hafta önce Tahran'ın Azerbaycan'ı hedef alarak yaptığı açıklamalarda İran dışişleri yetkilileri Kafkaslar'da "Siyonist" unsurlardan bahsetmiş ve İsrail'in bölgede bulunmasını reddettiklerini belirtmişti. Kafkasların en büyük abisi konumundaki Rusya'nın önemi İsrail açısından burada oldukça ehemmiyet arz ediyor.

İsrail, Rusya'ya baktığında bölgede Tahran'ın agresif dış politikasını yavaşlatabilecek tek aktörü görüyor. ABD'nin fiili etkinliğini azalttığı ve bölgeyi tabiri caizse kendi kaderine bıraktığını düşünecek olursak İsrail'in Rusya ile yakınlaşması hem kaçınılmaz hem de İsrail'in değişmeyen güvenlik paradigması açısından oldukça tutarlı. İsrailli yetkililer Rusya'nın Suriye'deki ajandasına fazla müdahil olmadan Hizbullah ve İran varlığını sınırlarından olabildiğince uzakta tutmak istiyor. Bunun için de Moskova dışında herhangi bir başkent İsrail'e şu noktada yardımcı olabilecek gibi gözükmüyor. İran ve Rusya'nın ilişkisi İsrail açısından benzersiz bir fırsat doğuruyor. İsrail yakın istişare halinde olduğu Rusya ile İran'a dair çekincelerini paylaşabilmekte ve Rusya'nın İran ile yakınlığını stratejik hedefleri doğrultusunda kullanabilmekte.

İsrail ve İran'ın beklentilerini dengelemek Moskova için güç bir durum olsa da Putin artık nam salmış pragmatizmi ile bunu şu etapta gerçekleştirmiş durumda. İran Genelkurmay Başkanının ve İsrail Başbakanının aynı hafta Rusya'yı ziyaret edebiliyor olması bile Rusya'nın artık tescillenmiş pozisyonunu göstermekte. Post-Amerikan Ortadoğu'nun güç dengelerinin artık daha hissedilebilir olduğu bu günlerde Rusya'nın pozisyonu müdahil aktörler tarafından benimsenmiş gözüküyor. Tarafların artan güvenlik endişeleri ve farklı bölgelerde doğan çatışmalar bölgenin adeta hamisi konumundaki Rusya'nın önemini hayli artırmış durumda. Proaktif ABD müdahalelerinin artık gerçekleşmediği ve bölgesel güçlerin oluşan boşlukta kendi emelleri için hareket ettiği bu zeminde Rusya somut bir pozisyonu benimsemiş gözüküyor. Hem İsrailli yetkililer hem de İran'daki yeni yönetim oluşan bu de facto durum karşısında Rusya'nın pozisyonunundan en iyi şekilde faydalanmak için çabalıyor.

Batu Coşkun

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/batu-coskun/2021/10/23/rusya-israil-ve-iran-abd-sonrasi-ortadoguda-yeni-dengeler

 

 • 1914-1918 YILLARINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA BALKANLAR'DAKİ KOŞULLARIN KÖTÜLEŞMESİ NEDENİYLE SİLİVRİ'DEN ÇOK DAHA FAZLA SEFARAD GÖÇ ETTİ. BİRÇOĞU AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NE, NEW YORK VE SEATTLE GİBİ ŞEHİRLERE GÖÇ ETTİ, BAZILARI FİLİSTİN'E, LATİN AMERİKA VE KÜBA'YA GİTTİ

“Sayın Naim Güleryüz ve Şalom gazetesi yazarlarından Neli Barokas ve Ester Yanni sayesinde Silivri'nin Yahudi geçmişi hakkında pek çok şey öğrendim.

Onların anlattıkları Yahudilerin Silivri'deki geçmişleri hakkında aydınlatıcı oldu.

Silivri'nin varlığı çok eskilere dayanır ancak Osmanlılar tarafından İstanbul'un fethinden önce topraklara katılmış, yani 1399'da.

Silivri'de yaşayan Rum, Yahudi ve Ermenilerin varlığı işte o yıllara dayanır. Bu gruplar Silivri'nin bugünkü tarihi kale denilen yerinde yaşıyorlardı.

1878'de Silivri'yi Ruslar ardından 1912'de Bulgarlar işgal etti. Araştırmacılar İkinci Osmanlı Meşrutiyeti'nin kurulduğu döneme tekabül eden zamanda yaklaşık 700 Yahudi olduğunu yazar.

Ayrıca Silivri Yahudileri'nin Küba'ya Birinci Dünya Savaşı'ndan (1914) önce göç etmeye başladığını belgelenmiştir.

Yaklaşık 1875-1878 yıllarında Silivri'de doğan Kohen kardeşler, dedem ve kardeşleri Moise ve Yako, İstanbul'a ilk olarak 1900-1904 yıllarında gençken taşınmışlardı. 

Silivri'de yaşayan Yahudiler, kendilerini Osmanlı olarak tanımladılar, dolayısıyla Bulgarların işgali Kohen ailesine büyük zorluklar çıkarmış olmalı.

Bu, 20'nci yüzyılın başlarında dedem ve kardeşlerinin neden Silivri'yi terk edip İstanbul'a taşınmayı tercih ettiğini anlamama yardımcı oldu.

Osmanlı Arşivleri'ndeki istatistiki bilgiler 1914 yılında Silivri nüfusunun 16 bin 470 olduğunu, bunun 10 bin 302'sinin Rum, 3759'unun Müslüman, bin 427'sinin Yahudi, 781'inin Ermeni, 103'ünün Bulgar ve 98'inin Çingene olduğunu gösteriyor.

Bildiğim kadarıyla Kohen Kardeşler Silivri'yi daha önce değilse de 1904'te terk etmişti.

1914-1918 yıllarında Birinci Dünya Savaşı sırasında Balkanlar'daki koşulların kötüleşmesi nedeniyle Silivri'den çok daha fazla Sefarad göç etti.

Birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'ne, New York ve Seattle gibi şehirlere göç etti, bazıları Filistin'e, Latin Amerika ve Küba'ya gitti.

Ayrıca kitapta göçmen veya daha sonra bazı Yahudi mültecilerin Küba'yı neden seçtikleri konusunda da bazı kanılara vardım.”

Roz Kohen (Silivri'den Küba'ya Osmanlı Yahudisi bir ailenin yolculuğu; Kohen ailesinin ilginç hikayesi – Dr Gökhan Çınkara)

https://www.indyturk.com/node/425231/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/kitapl%C4%B1%C4%9F%C4%B1m-1-silivriden-k%C3%BCbaya-osmanl%C4%B1-yahudisi-bir-ailenin-yolculu%C4%9Fu

 

 • BİDEN YÖNETİMİ TRUMP'TAN KALAN MİRASI SÜRDÜRÜYOR. FİLİSTİN-İSRAİL BARIŞINA VE 21'İNCİ YÜZYILDA ORTADOĞU'DA BİR BAŞKA ARAP DEVLETİ KURULUŞUNA DA BİR İLGİSİ GÖRÜNMÜYOR

Bu yıl başlarında işbaşı yapan Biden yönetiminin 10 aylık Ortadoğu macerası ABD'nin Ortadoğu'da izlediği temel stratejik hattında herhangi bir kırılmaya işaret etmediği gibi sembolik ve taktik değişikliklerin ötesine geçici nitelik arz etmiyor.

...

ABD devletinin Ortadoğu'da İsrail'i önceleyen politikaları açısından belki de en büyük başarı ironik olarak istenmeyen çılgın Donald Trump'a aid. Yani; Trump'ın İsrail devletini Arap dünyasıyla barıştıran Abraham/İbrahim anlaşmaları. İsrail'in ulus devlet olarak Körfez Araplarının resmen barıştığı bu süreç karşılıklı ziyaretler, diplomatik ve ticari bağlantıların resmileşmesi eşliğinde devam ediyor. 15 Eylül 2020'de BAE ve Bahreyn'in açılışını yaptığı anlaşmaya Fas ve Sudan katılırken, İsrail'le barışık Mısır ve Ürdün'ün de bulunduğu bu ülkeler grubu yakında ilk çok taraflı toplantıyı gerçekleştirecekler. Biden yönetimi Trump'tan kalan mirası sürdürüyor. Filistin-İsrail barışına ve 21'inci yüzyılda Ortadoğu'da bir başka Arap devleti kuruluşuna da bir ilgisi görünmüyor. ABD İsrail'in son çatışmada hasar alan 'Demir Kubbe' sistemini etkinleştirmek üzere kesenin ağzını açarken, Filistinli Araplarla ilgili en fazla insani yardım retoriği mevcut.

Ceyda Karan

https://www.birgun.net/haber/abd-nin-ortadogu-dan-cekilmesi-miti-362462

 

 • FİLİSTİN KONUSUNDA MAALESEF ÜLKEMİZDE NEREDE DURACAĞINI BİLMEYEN ONLARCA İNSAN VAR.  BİR FİLİSTİNLİDEN DAHA ÇOK FİLİSTİN’İ SAVUNMAK BİR AKADEMİSYENİ ANCAK KOMİK DURUMA DÜŞÜRÜR

Başka ülkeleri çalışmak söz konusu olduğunda, tarafsız olmak konusu hemen gündeme geliyor. İsrail ve Yunanistan hepinizin bildiği gibi, Türkiye’de pek de “pozitif imaj” sahibi olmayan ülkeler. Her ikisiyle ilgili çalıştığım dönemlerde de hep olumsuz tepkilerle karşılaştım. Ancak burada bir araştırmacının şahsi değerlerini gözden geçirmesi öncelik olmalı. Bir akademisyen bir diplomat değildir. Kendi ülkesinin temsilcisi değildir. Kendi ülkesinin hükümetinin de temsilcisi değildir. Bu sebeple ilgi duyduğu ülkeyi ele alırken, kendi hükümetinin politikalarıyla düşünmekten ziyade, o ülkenin tarihi ve toplumsal gerçekliklerini ele almalıdır.

Bununla beraber, çalıştığınız ülkeye duyduğunuz sempati ve ilginin de sizi ele geçirmemesi gerekiyor. Yani iş başka ülkelerin propagandasını yapma noktasına varmamalı. Çünkü bu bilimsel gerçekliğin kaybına sebep oluyor. Sırf bir ülkeyi seviyorsunuz diye o ülkenin hükümetlerinin politikalarını savunmamalısınız. Buna en büyük örnek Türkiye’de “Filistin uzmanı” olduğunu söyleyen siyasal İslamcı arkadaşlardır. Bunlar Filistin yönetiminin terör eylemlerini bile “meşru müdafaa” sayar, haklılık payı çıkarır. Filistin’in Kenan bölgesinde onbinlerce yıl geriye götürülemeyen tarihini onlar yerine yazar, sonra da buna inanırlar. Bu bir akademisyen için berbat bir örnektir. Bu tuzaklara düşmekten kaçınmak gerekiyor. Akademik alanda çalışmak ve gerçekten uluslararası alanda bir isim yapmak istiyorsanız ilgi ve sempati duyduğunuz ülkeyle ilgili analizlerinizde bilimsel ölçekle hareket etmek gerekiyor.

...

Filistin-İsrail üzerine çalışmak isteyen genç arkadaşlarım için önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir Türk olduğunuzu unutmadan konuyu ele alın. Siz Filistinlilerin veya İsraillilerin temsilcisi değilsiniz. İsrail’in zaten kendisini savunmak için kimseye ihtiyacı yok ve Türkiye’de pek bu minvalde hareket eden bir akademisyen görmedim. Ancak Filistin konusunda maalesef ülkemizde nerede duracağını bilmeyen onlarca insan var.  Bir Filistinliden daha çok Filistin’i savunmak bir akademisyeni ancak komik duruma düşürür. Eğer Filistin’de siyaset yapmak istiyorsanız, akademi size uygun bir yer olmasa gerek. Başka meslek alanlarını düşünebilirsiniz. Sizi ilgilendirmeyen bir çatışmanın, sizi ilgilendiren tek kısmı böyle bir çatışmanın varlığıdır. Bir sosyal bilimciyi bu kadarı ilgilendiriyor. Eğer romantik olmak istiyorsanız, edebiyat alanında kalem oynatmayı tercih edebilirsiniz.

L. Deniz Ertuğ

https://www.politikyol.com/akademisyen-kime-karsi-sorumludur/

 

 • Takılan tweetler
 • Melike Karaosmanoğlu@DritaEsadi2

Yahudi lokantacı Avram Koenka'nın yeri.Selanik 1913.

https://twitter.com/DritaEsadi2/status/1451214657428017155

 • Samih Uylaş@SamihUylas

İBB'den geç kalınmış bir hizmet.

Müslüman cenaze naklinde kullanılan araçların yeşil olduğu ve  Musevi vatandaşlarımızın genelde bu renk araç kullanmadıklarını göz önüne alan İBB siyah bir aracın üzerine modüler sistemle Davud Yıldızı ekleyerek hizmete koymuş. Tebrikler

https://twitter.com/SamihUylas/status/1451142843871924227

 • önder kaya istanbul gezgini@onderkayaistan1

Youtube sayfamda Balat'ın en eski  sinagoglarından Yanbol'u tanıtmaya çalıştım. Bir sergi vesilesiyle gezme imkanı bulduğum sinagog hakkında hem dilim döndüğünce bilgi vermeye hem de elimden geldiğince çekim yapmaya gayret ettim.

https://www.youtube.com/watch?v=cIO90P7O_NI

https://twitter.com/onderkayaistan1/status/1450120421161017349

 • jewish art@AlbertBaram

ketoubbah -Istanbul, Turquie. 1917

https://twitter.com/AlbertBaram/status/1450761301022724096

 • Hacim@changeinvolume

Kanada Soykırım Anıtı, Nazi rejimi sırasında hayatını kaybeden masum insanları ve soykırımdan kurtulmayı başarıp Kanada’ya yerleşen binlerce Musevi vatandaşı anıyor.

https://twitter.com/changeinvolume/status/1448700126336217088

 • Rabbi Mendy Chitrik@mchitrik

Yusuf'la İstanbul'da bir otelde otururken, Gelibolu'da Türk ordusu için savaşan babası hakkında üzücü hikayeler anlatıyordu.#Canakkale savaşında diğer Yahudi askerlerle birlikte...

https://twitter.com/mchitrik/status/1451097061022212098

 • Gökhan Çınkara@gcinkara

İsrail'in prestijli think-tanklerinden @Mitvim  her yıl yaptığı İsrail Dış Politika Endeksi'nin bu seneki raporunda şu bulguya ulaşmış:

-Katılımcıların yüzde 61 İsrail hükümetinin Türkiye ile ilişkisini geliştirmesini destekliyor. @GorenNimrod

https://twitter.com/gcinkara/status/1450463514611658766

 • Hrant Dink Vakfı@HrantDinkVakfi

Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırının sorumluluğu “Yahudiler” genellemesiyle, Yahudi kimliğine atfedilerek haber başlığına taşınıyor. Provokatif bir başlık kullanılarak kimlikler arasındaki düşmanlık körükleniyor.

#YeniBirSöylemİçin #KapsayıcıBirDilİçin #KimliğiGenellemeyeHayır

https://twitter.com/HrantDinkVakfi/status/1452228376899510288

 

 • SAMİ KOHEN’in ardından
 • SAMİ AĞABEY’DEN BİR TÜRKİYE DERSİ -  HAKKI ÖCAL

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/hakki-ocal/sami-agabeyden-bir-turkiye-dersi-6623891

 • Eşitler arasında birinci: KOHEN – Soner Yalçın

https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/soner-yalcin/esitler-arasinda-birinci-kohen-6719062/

 • SAMİ KOHEN’İN ARDINDAN – SOLİ ÖZEL

https://t24.com.tr/yazarlar/soli-ozel-t-24/sami-kohen-in-ardindan,32881

 • SAMİ KOHEN’E VEDA EDERKEN – SEDAT ERGİN

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/sami-kohene-veda-ederken-41920721

 • SAMİ KOHEN’E SEVGİYLE...- GÜNERİ CIVAOĞLU

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guneri-civaoglu/sami-kohene-sevgiyle-6623037

 • SAMİ ABİ NEDEN UNUTULMAZ? – ABBAS GÜÇLÜ

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abbas-guclu/sami-abi-neden-unutulmaz-6623010

 

 • Ağa Takılanlar Öneriyor
 • HAYATIN MUCİZELERİ: SİMON GRONOWSKİ

https://arda-tunca.blogspot.com/2021/10/hayatn-mucizeleri-simon-gronowski.html

 • FOTOĞRAFTAKİ MEZAR TAŞININ İMAMOĞLU’NUN AİLESİNE AİT OLDUĞU İDDİASI

 

https://teyit.org/analiz-fotograftaki-mezar-tasinin-imamoglunun-ailesine-ait-oldugu-iddiasi

 • TÜRKİYE’NİN KARŞILIKSIZ AŞKI FİLİSTİN – ELİF TERZİ

http://www.baskenthaber.org/5-bolum-turkiyenin-karsiliksiz-aski-filistin/

 • PORTRE | SON AFGAN MUSEVİNİN HİKÂYESİ: KABİL’İN ‘DÜŞMAN HAHAMLARI’ TALİBAN’I NASIL İLLALLAH ETTİRDİ? – ENİS AYDIN

Önceki gün THY’nin tarifeli uçağıyla İstanbul’a inen Zebulan Simantov, 2 bin 700 sene önce Afganistan bölgesine yerleşen Yahudi topluluğunun geriye kalan son üyesiydi. Aynı sinagogda birlikte yaşadığı, 2005’te ölen haham İzak Levi’yle senelerce Kabil Tevratı’nın akıbeti için kavga ettiler. En sonunda birbirlerini ihbar edince zindana atıldılar fakat Taliban bile onlarla başa çıkamayıp serbest bıraktı. Simantov geçtiğimiz ay nihayet şehri terk etmeye ikna oldu ve şimdi İstanbul’da, İsrail’e gitmeyi bekliyor.

https://serbestiyet.com/haberler/portre-son-afgan-musevinin-hikayesi-kabilin-dusman-hahamlari-talibani-nasil-illallah-ettirdi-72778/

 • İZMİR, ENDÜLÜS OLUR MU? – SİNAN ESKİCİOĞLU

Ülkemizde yaşayan, ülkemizin vatandaşları olan Yahudi dost ve komşularımızın aylık olarak çıkarttıkları bir dergi var: Şalom.

Şalom, aylık çıkan kültür ve aktüalite dergisi.

Şalomun anlamına yazmama gerek yok diye düşünüyorum zaten biliyorsunuzdur.

Arapçada es-Selam ile aynı anlamda.

Şalom Dergisinin bu ayki kapak konusu size bahsettim farklı kültürlerin birlikteliğiyle ilgili.

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle gerçekleşen bir proje: İzmir Yahudi Mirası Projesi (İzmir Jewish Heritage)

Konuyla ilgili bir de uluslararası platform var: İzmir Yahudi Kültür Mirası Projesi Uluslararası Platformu.

Proje kapsamında yapılacak olan kültür mirasının tanıtılmasında İzmir’de bulunan 9 sinagogun ziyarete açılması amaçlanıyor.

https://www.ocakmedya.com/izmir-endulus-olur-mu/

 • REMZİ ÇETİN:
  • İyi ki 'İsrail' Çalışmışım, Neden?

https://www.youtube.com/watch?v=wdd5gDL3GXs

 • MOSSAD Nereden Yükselir? | MOSSAD'ın Kritik Faaliyetleri Hangi Coğrafyadan?

https://www.youtube.com/watch?v=xw0DBw4wFac

 • RAFAEL SADİ:
  • MOSSAD’a yönelik ilk operasyon İsrail’de nasıl yankı buldu

https://odatv4.com/makale/mossad-a-yonelik-ilk-operasyon-israil-de-nasil-yanki-buldu--219720

 • Türkiye'de tutuklanan Mossad ajanlarıyla ilgili İsrail Savunma Bakanı neler söyledi

https://odatv4.com/makale/turkiye-de-tutuklanan-mossad-ajanlariyla-ilgili-israil-savunma-bakani-neler-soyledi-219894

 • 3000 YILI AŞKIN TARİH. KUDÜS BAŞKA HİÇBİR ŞEHRE BENZEMEZ

https://www.youtube.com/watch?v=mtlZUPV-KXk

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR