İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

Ekonomi
11 Ağustos 2021 Çarşamba

Emrah Cebecioğlu

7326 sayılı kanun ile yapılan düzenlemelere bu haftada devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz kanunun en önemli düzenlemelerinden biri olan halk arasında ‘stok affı’ olarak bilinen işletme kayıtlarının düzeltilmesi hükümleri. İşletme kayıtlarının düzeltilmesini iki kapsamda ele almak gerekiyor. İlk olarak işletmede mevcut olup kayıtlarda olmayan stoklar ve duran varlıklar ikinci olarak ise kayıtlarda mevcut olup işletmede olmayan stoklar ve duran varlıklar. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri işletmede bulunup kayıtlarda yer almayan stoklar ve duran varlıklarını 31.08.202 tarihine kadar (bu tarih dahil), KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verecekleri beyanname ve buna bağlı ekli liste ile kayıt altına alabilecekler. Düzeltmeye tabi tutulan varlıklar rayiç bedelleri ile kayıt altına alınacak. Kayıt altına alınan emtia ve duran varlıkların tabi olduğu KDV oranı üzerinden hesaplanacak olan KDV tutarının yarısı en geç 31.08.2021 tarihi sonuna kadar ödenmek zorunda. Sadece beyan edilen emtia tutarı üzerinden hesaplanan KDV indirim konusu yapılabilecekken, duran varlıklar üzerinden hesaplanan KDV ise gelir ve kurumlar vergisi matrahının hesabında gider olarak dikkate alınacak. Stok affı kapsamında beyan edilen emtia ve duran varlıklar için geriye yönelik cezalı bir KDV tarhiyatı yapılmayacağı kanunda belirtilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte kanun getirdiği en büyük avantajlardan biri de aktife intikal ettirilen bu emtia ve duran varlıkların karşılığı bilançonun öz kaynakları altında açılacak özel bir hesapta takip edilecek ve ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde işletmeden çekilmesi durumunda sermayenin bir unsuru kabul edilecek. Yani özetle vergisiz kar dağıtımı için kullanılabilecekler.

Diğer taraftan işletmede bulunmayıp kayıtlarda yer alan emtia ve duran varlıklar ise emtialar için gayri safi kar oranı, duran varlıklar için ise bağlı olunan meslek odalarının belirttiği rayiç bedeller üzerinden 31.08.2021 tarihine kadar fatura kesmek ve bütün vergisel yükümlüklerini yerine getirmek koşuluyla düzeltilebilecek. Özetle 7326 sayılı kanunun getirdiği bu hükümler işletmeler fiili durumlarını bilançolarında gösterebilecekler. Herhangi bir uzatma olmadığı takdirde 7326 sayılı kanunun hükümlerinden faydalanmak için son 3 haftanın kaldığını önemle hatırlatmak istiyorum.

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR