Newport Yahudi Cemaati ve Başkan Washington arasındaki yazışma

Rhode Island Bankasını kuranlardan biri olan Moses Seixas, 1790´da Newport Yahudi Cemaatinin başkanıydı. Bu arada yeni seçilmiş Başkan George Washington, eyaleti ziyaret etti. Hem mektuplar, hem de yazdığı cevaplar, George Washington´un yeni kurulmuş hükümetinin, ne önyargının, ne de zulmün müsamaha görmeyeceğinin altını çizmekte.

Yusuf BESALEL Perspektif
2 Haziran 2021 Çarşamba

NEWPORT CEMAATİ’NİN ABD BAŞKANI’NA HİTABI

“Bana, Avraam’ın çocukları sıfatıyla, şahsınız ve müstahak olduğunuz adına, size kalbi sevgi ve takdirle yaklaşımda bulunmama ve hemşerilerimiz ile birlikte Newport’a hoş geldiniz demekte iştirak etmeme izin veriniz.

David’i kılıcın tehlikesinden azat eden İsrail’in Tanrı’sının, bu güçlük ve tehlikeli günlerde savaşta başınıza kalkan oluşunu mutlulukla müşahede ediyoruz. Çok sevilen Daniel’in ruhunda da yer alan, O’nun Babil İmparatorluğu’nun eyaletlerine hükmetmesini sağlayan aynı manevi gücün, sizin de üzerinizde yer aldığını ve daima yer alacağını, böylece Eyaletlerin Baş Yöneticisi olarak zorlu görevlerinizde yardımcı olacağını düşünmekten mutluluk duymaktayız.

Şimdiye dek değeri biçilemez özgür vatandaşlık haklarından mahrum edilmiş olmak sıfatıyla, şimdi -tüm olaylardan arındıran Yüce Varlığın merhametiyle- halkın gücü ile inşa edilmiş bir hükümete sahibiz. Bu hükümet, önyargıya taviz vermemektedir; zulme destek çıkmamaktadır, fakat verici bir şekilde tüm vicdan özgürlüğünü ve vatandaşlık koruyuculuğunu sağlamakta, her milletten her bireye, dil ve lisan sahibine büyük hükümet mekanizmasından eşit parçalar sağlamaktadır.

Bu çok geniş ve yaygın federal birliğin temeli insan sevgisi, müşterek itimat ve kamusal erdemdir. Biz, bunu ancak semaların ordularını yöneten ve dünyanın sakinleri arasında kendisine uygun düşeni icra eden yüce Tanrı’nın eseri olarak algılayabiliriz.

Eşitlikçi ve salim bir yönetimin altında uygulanmasından mutluluk duyduğumuz sivil ve dinsel hürriyetin tüm kutsamaları ile ilgili olarak, zamanların Kadimi’ne, insanların yüce koruyucusuna şükranlarımızı yükseltmeyi diliyoruz. Atalarımızı vahşi doğadan arz-ı mevuda yönlendiren meleklerin sizi de bu fani yaşamın tüm güçlükleri ve tehlikeleri arasından merhameti ile yönlendirmesini O’ndan niyaz ediyoruz ve siz de Yeoşua gibi günleriniz ve şereflerinizle dolu olarak, atalarınıza kavuştuğunuzda, uhrevi cennete kabul olunasınız ve yaşamın suyundan ve ölümsüzlüğün ağacından pay alasınız.

Newport, Rhode Island İbrani Cemaati’nin emri ile hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Moses Seixas, Yönetici

Newport, 17 Ağustos 1790.”

WASHINGTON’UN NEWPORT, RHODE ISLAND İBRANİ CEMAATİNE YANITI

“Baylar,

Takdir ifadeleriyle dolu hitabınızı büyük bir memnuniyetle almış olmak vesilesiyle, Newport’a ziyaretimde tüm vatandaş sınıflarının göstermiş olduğu candan misafirliğin müteşekkir anısını her zaman muhafaza edeceğim hususunda sizleri temin etme fırsatından doğan mutluluğumu ifade ederim.

Geçmişte kalan tehlikeli günlerin anısı; bunların alışılagelmemiş refah ve emniyet dolu günlerle izlenmiş olması nedeniyle, daha hoş bir tat kazanmıştır. 

Şimdi bize sağlanan avantajları en iyi bir şekilde kullanabilirsek, iyi bir hükümetin doğru yönetimiyle de, büyük ve mutlu bir halk olma şansımızı yitiremeyiz.

Amerika Birleşik Devletleri’nin vatandaşları, beşeriyete genişletilmiş ve liberal bir politika sağlamış olmaları nedeniyle, kendilerini alkışlama hakkına sahiptir. Bu politika taklit edilmeye müstahaktır. Herkes aynı ölçüde vicdan özgürlüğüne ve vatandaşlığın sağladığı korumalara sahiptir.

Tolerans; artık sadece bir halk sınıfının rahatlığı ve başka bir sınıfın doğuştan doğal hakları olması şeklinde yorumlanamaz şimdi artık. Çünkü ne mutlu ki, önyargıya hizip sağlamayan, zulme destek çıkmayan Birleşik Devletler Hükümeti, sadece onun koruması altında yaşayanların, kendileri ona tüm vesilelerle fiili desteklerini sağlayan iyi vatandaşlar olarak alçakgönüllülüğü benimsemelerini talep etmektedir.

Yönetimim hakkındaki olumlu kanaatinizi ve beni kutlamaya yönelik ateşli dileklerinizi beğendiğimi itiraf etmemem, benim şahsiyetimin dürüstlüğü ile tutarsız kalacaktı…

Bu topraklarda yaşayan Abraham’ın neslinin çocukları, başka sakinlerin de iyi niyetliliğini hak etmeyi ve mutluluğunu yaşamayı sürdürsünler. Bu arada da her birey, kendi şarap ve incir ağacının altında emniyet içinde oturabilecek ve onu ürkütecek hiç kimse bulunmayacaktır.

Tüm merhametlerin babası yollarımıza ışık saçsın, karanlık değil ve bizleri burada çeşitli görevlerimizde faydalı ve O’nun uygun gördüğü zamanda ve şekilde ebediyen mutlu kılsın.

G. Washington”

Kaynakça: The Jews in Literature and Art, Sharon R.Keller, Könemann. S.228. 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR