Tora ve Tanah´ın ilahiliğinin çarpıcı kanıtı

Bilindiği gibi Purim, Tora´da yer almayan, Tanah´ın Ketuvim kısmında yer alan bir bayramdır. Ama ilahi olan her şeyin Tora´nın ana metninin içinde ipuçlarını bulmak mümkün olduğu gibi, Purim´le de ilgili pek çok ipucunu da orada bulabiliriz.

Hessi ENNEKAVİ Kavram
24 Mart 2021 Çarşamba

Öncelikle Purim’de okunan ‘Megilat Ester’de, Aman’ın öldürülen on oğlunun isimlerinin verildiği listede, üç harfin normal boyutlardan küçük, bir harfin ise normalden büyük olduğunu görürüz. Tüm kaşer Megilalarda yazım şekli böyledir. Küçük yazılan üç harf olan ‘tav’, ‘şin’ ve ‘zayin’in gematriyaları sırasıyla 400, 300 ve 7 olup toplamı ise 707’dir. Büyük yazılan harf ise ‘vav’dır ve gematriyası 6’dır. Bu büyük vav altıncı bin yılı, 707 ise bu bin yıl içindeki zamanı, diğer bir deyişle Yahudi takvimine göre 5707 senesini ifade eder.

5707 yılının miladi takvimdeki karşılığı ise 1946’dır. Bu tarih hem II. Dünya Savaşı’nın sona erdiği, hem de uluslararası mahkeme kararıyla on Nazi subayının idam edildiği yılı ifade eder. Burada ilginç olan bir nokta da, Purim olaylarında Aman’ın on oğlunun öldürülmesinden sonra Ester’in, bir kez daha “Aman’ın on oğlunu da darağacına assınlar” demesidir. Adeta bu bir kehanet olmuş ve Aman’ın soyu olan Amaleklerle özdeşleştirilen Nazilerin on önemli subayı da, ileride aynı gün asılmışlardır.

Daha da ilginci, bu Nazi subaylarından biri olan Julius Streicher’ın, asılmadan hemen önce, tanıklarla yüzleştirilince çığlık atarak “Purim 1946” demesidir. Daha önce de artık Tanrı’ya gittiğini ifade eden Streicher, adeta Ester’in kehanetinin bu şekilde gerçekleştiğini algılamıştır. Adeta Aman’ın gelecek nesildeki on oğlu vurgulanan tarihte tekrar asılmışlardır. Nitekim idamın uygulandığı 21 Tişri günü de o yıl Oşana Raba günüydü ki bugün, hem Yahudiler hakkında Roş Aşana’da çıkan kararların mühürlendiği, hem de diğer milletlerin Tanrı katında yargılandığı tarihti.

Şimdi bir de 5707’yi Tora’nın pasuk numaralarıyla ilişkilendirelim. Toplam 5845 pasuk içeren Tora’nın, bu sona doğru olan pasukları, daha önce bahsettiğimiz II. Dünya Savaşı’nın bitişi ve İsrail Devletinin kuruluşu ile örtüşen zaman ve mesajlar içermektedir. Tora’daki 5705 ile 5708 arası pasuklara bakarsak - ki bu sayıların miladi takvimdeki karşılıkları Soykırım, savaşın bitişi ve İsrail Devletinin kuruluşunu kapsayan 1944-1948 yıllarına karşı gelir – özetle şunların yazdığını görürüz: “Gizli şeyler Tanrı’mız Aşem’indir”, “Önüne yerleştirdiğim tüm beraha ve lanetler başına geleceği zaman”, “Tanrı’n Aşem’e ulaşana kadar geri dönerek, teşuva yapacaksın”, “Tanrı o zaman seni saçmış olduğu tüm halklardan toplayacak ve seni, atalarına miras verdiği ülkeye geri getirecek.” İnanılmaz değil mi! Tora 3300 sene önce tüm ilerde olacak tarihsel durumları, ilgili sene vurgularıyla beraber sıralamış. Önce sebebini bir türlü anlayamadığımız Soykırım’ın bitmesi, ardından da Yahudilerin kendilerine vaat edilen topraklara dönebilip 1948’de İsrail Devletini kurması...

 Peki, Tora’da Aman, Ester ve Mordehay isimlerini arasak nelerle karşılaşıyoruz? Aman ismi Tora’da iki yerde gerçer. İlk olarak Bereşit’te, Tanrı’nın Adem’e “Sana yeme dediğim ağaçtan mı yedin?” sorusundaki ‘Amin aets’ teriminde. Diğeri ise, çölde 40 yıl boyunca yağan ‘man’dan bahsederken ‘A-man’ demektedir. Buradaki bir mesaj da, Adem’in Tanrı’nın ‘yeme’ dediği şeyi yiyerek işlediği günahı, Bene Yisrael’in 40 yıl ‘ye’ dediği man’ı yiyerek tamir etmesidir. Gelelim Ester’e. Bu aşamada bilmemiz gerekir ki, Megilat Ester’de toplam 12.196 harf vardır. ’Ester’ ismine, Tora Bereşit 4:14’te rastlamaktayız. Kayin’in Tanrı’ya “Artık yüzünden gizlenmek zorundayım, Ester Paneha” konuşmasında. Burada yine mucizevi olarak, cümledeki ilk Mem harfinden itibaren 12.196’şar harf sayarsak M, G, L, T ve A, S, T, R harflerine ulaşırız ki, bu da Megilat Ester kelimesini bize verir. Yine Tora’nın ilk kelimesi olan ‘Bereşit’teki Alef’ten (ki Ester’in de ilk harfidir) 12.196’şar harf sayarsak sırayla karşımıza A, S, T ve R yani Ester çıkmaktadır. Mordehay’a gelince, onu da Ki Tisa peraşasında güzel koku hammaddelerinden bahsederken ‘Morderor’ yani mür olarak buluyoruz. Buradaki Mem harfinden itibaren de yine 12.196’şar harf sayarsak, sırayla karşımıza M, R, D, H ve Y harfleri, yani Mordehay çıkıyor. Megilat Ester’in ve içinde bulunduğu Tanah’ın ilahiliğinin ve Tora’da, yaşama dair her şeyin bulunduğunun bundan daha çarpıcı bir kanıtı olabilir mi?

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR