TURQUALITY TABANLI BÜTÇE YÖNETİMİ

Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları, uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri, daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar oluşturmaya teşvik etmektedir. İşte TURQUALITY burada devreye girip, Türkiye’deki şirketlerin dünyada markalaşmasında yardımcı oluyor.

Ekonomi
18 Kasım 2020 Çarşamba

Dr. Salim ÇAM

TURQUALITY, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

TURQUALITY Projesinin genel amacı, “Güçlü küresel markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını arttırma” ve “Gelişen Türk markaları eliyle Türk Malı imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek”tir.

Peki TURQUALITY şirketlere hangi destekleri sağlıyor? Bu desteklerin özet cevabını aşağıdaki verelim.

 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil harcamaları (Beş yıl boyunca, yapılan harcama tutarı limitsiz ve % 50 destekli)
 • Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar (Beş yıl boyunca, yapılan harcama tutarı limitsiz ve % 50 destekli)
 • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı giderlerinin desteklenmesi - En fazla beş kişi için (Beş yıl boyunca, yapılan harcama tutarı limitsiz ve % 50 destekli)
 • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi (Beş yıl boyunca, yapılan harcama tutarı limitsiz ve % 50 destekli)
 • Kendi açacağı mağaza için, mağaza başına konsept yaratımı, teknik detay uygulama planları, proje uygulama dahil mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş giderleri 
 • Franchising sistemi ile açılacak mağaza başına sağlanacak dekorasyon desteği
 • Danışmanlık giderleri

Şirketler bu desteklerden faydalanabilmek için Ticaret Bakanlığı tarafından incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme üç ana bölümde, on farklı performans unsurunda yapılıyor.

Üç ana bölümde aşağıdaki yetkinliklere bakılmaktadır:

❶ Firmanın operasyonel ve organizasyonel yetkinliği

❷ Firmanın finansal performansı

❸ Firmanın uluslararası gücü ve yıllar bazında göstermiş olduğu performansı

On farklı performans unsurunda ise aşağıdaki kriterler ele alınmaktadır:

❶ Stratejik planlama ve kurumsal performans

❷ Finansal performans

❸ Marka performansı

❹ Marka yönetimi

❺ Tedarik zinciri

❻ Müşteri, pazarlama ve ticaret yönetimi

❼ Ürün tasarım ve geliştirme

❽ İnsan kaynakları

❾ Kurumsal yönetişim

❿ Bilgi sistemleri

Bu incelemelerden geçen firmanın, başvurduğu marka ile ilgili, yukarıda belirlenen ana destek konularında “yurt dışı ağırlıklı olmak üzere” destek alabilmesi için beş yıllık bütçesini hazırlaması gerekiyor. Hazırlanan bütçede başarılı olunduğu taktirde, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklere devam ediliyor.  

“Turquality Tabanlı Bütçe Yönetimi” iki şekilde ele alınıyor. İlk olarak ilgili markanın beş yıllık bütçe çalışmasında, ikinci olarak da işletmenin üç ana konu, on farklı performans alanı incelemesinde devreye giriyor.

Turqulity Tabanlı Bütçe Yönetimini diğerlerinden farklı olarak kurgulanması gereken konular nelerdir?

 • Genel iç ve dış çevre analizinin yapılması
 • Kurum stratejisinin oluşturulması
 • Marka stratejisinin oluşturulması
 • Hedef ülke analizlerinin yapılması
 • Hedef ülke stratejilerinin kurum stratejileri ile ilişkilendirilmesi
 • Turquality tabanlı bütçe komitesinin kurulması
 • Turquality tabanlı hesap planının revizyonu
 • Turquality tabanlı bütçe takviminin hazırlanması
 • Hedef ülke markalı satış bütçesinin oluşturulması
 • Hedef ülke bazlı markalı üretim bütçesinin oluşturulması
 • Hedef ülke bazlı markalı üretim için satınalma bütçesinin oluşturulması
 • Hedef ülke bazlı markalı satışlar için Turquality destekli masraf bütçelerinin gider merkezi bazında oluşturulması
 • Hedef ülke bazlı markalı satışlar için yatırım bütçesinin oluşturulması
 • Hedef ülke bazlı markalı satışlar için proforma gelir tablosu
 • Hedef ülke bazlı markalı satışlar için proforma bilanço
 • Hedef ülke bazlı markalı satışlar için nakit akım bütçesi
 • Tüm ülke bazında markalı satışlar için konsolide bütçelerin oluşturulması
 • Hedef ülke bazlı markalı satışlara dayalı tüm bütçelerin kontrol raporlarının hazırlanması
 • Gider merkezi bazında turquality destekleri bütçesinin kontrol raporlarının hazırlanması

Görüldüğü gibi, Turquality tabanlı bütçelemede; parasal ve sayısal hedeflerinin belirlenmesinin yanında markalaşması sürecini hızlandıracak hedefleri kapsamaktadır.

 

*Progroup Uluslararası Danışmanlık

 

Bu bir ilandır.

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR