Brod, Katz, Moskoviç, Reisner, Schick

Naim A. GÜLERYÜZ Perspektif
8 Mayıs 2019 Çarşamba

BROD - BRODA

Broda soyadına ilk olarak 17. yüzyılda Bohemya ve Almanya’da rastlanır1.

Bet Hatfutsot Brod soyadının kökeni olarak üç olasılık öngörmektedir2. En basit yaklaşım Almanca ‘ekmek’ anlamına gelen ‘Brot’ sözcüğüdür.

Polonya’da Brody adını taşıyan birkaç kentten Galiçya’da olanında 11. yüzyıldan beri bir Yahudi toplumunun varlığı bilinmektedir.

Bir diğer olasılık da Hırvatistan’ın kuzeyinde, I. Dünya Savaşı’ndan önce Macaristan egemenliğinde olan ve Yahudilerin “Hungarian Brod’ olarak andıkları kent ile ilintidir. Brod soyadının Bredei, Brott, Hunobrod, Proot, Prode gibi değişkenlerine rastlanır.

KATZ

Katz sözcüğü Kohen Tsedek  (Adil Koen) tamlamasının baş harflerinden oluşur3.

Bu soyadını ilk kullananların, 1312 yılında Almanyanın Hesse-Nassau bölgesinde Katzenelnbogen kentine yerleşen 12 kişilik bir Yahudi ailesinin 16. yüzyılda Padovaya göç eden fertleri olduğu iddia edilir4

MOSKOVİÇ - MOSKOWİTZ

Mosko Polonyaca ‘Moses’ (Moiz, Musa) adının karşılığıdır. Moskowitz ‘Moskonun soyundan gelenler’ anlamına olabileceği gibi ‘Moskova’dan Gelenler‘ şeklinde de yorumlanabilir5.

REİSSNER - REİSEN - REJZEN

Reissner soyadının aslında Reisen sözcüğünün değişkenlerinden biri olduğu ifade edilir. Almanca ‘seyahat etmek’ anlamına gelen Reisen’in kökeni konusunda iki olasılık görülmektedir6:

Polonya’da Poznan kenti civarında, Almanların ve Yahudilerin Reisen olarak telaffuz ettikleri Rydzyna beldesi.

Bir kadın ön adı veya Orta Çağda Alman evlerinin süsleyen simgelerden biri olan Rosa [gül] sözcüğünün basitleşmiş şekli Reis(s) den esinlendiği.

SCHİCK  

Schick soyadının kökeni konusunda İki seçenekle karşılaşmaktayız.

Shem Yisrael Kodesh (Yisraelin adı kutsaldır) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltma.

16. yüzyılda yaşamış İtalyan Bilge Haham Shmuel Yehuda Katzenelnbogen’in adının baş harflerinden oluşan ve soyundan gelenlerin benimsediği bir kısaltma7.

1 Dan Rottenberg, Finding our Fathers, Genealogical Publishing,1985, Baltımore, USA.s. 184.

2 dbs.bh.org.il/family name

3 Benzion C. Kaganoff, A Dictionary of Jewish Names and their History, Schocken Books,İnc., London, 1977, s.163; Patrick Hanks and Flavia Hodges, A Directory of Surnames, Oxford, 1988, s. 290.

4 Rottenberg, adı geçen eser, s. 257. s. 257.

5 Kaganoff, adı geçen eser, s. 180.

6 dbs.bh.org.il/family name

7 Kaganoff, adı geçen eser, s. 193.

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR