Hahambaşı Rav İsak Haleva´nın Bayram Mesajı

Pesah, 5779-2019

Toplum
19 Nisan 2019 Cuma

Çok Değerli Dindaşlarım,


  Bu yıl “Pesah” bayramımızı “Şabat”la birlikte çifte mutluluk halinde kutluyoruz. 
 “Seder” sofralarımızda ailelerimiz, sevdiklerimiz ve konuk dindaşlarımızla birlikte “Agada”mızı bir defa daha tekrar edecek, atalarımızın Mısır köleliğinden kurtulmalarını bilinçli bir şekilde; “Agada”da yazılı olduğu gibi:


    “Hayav Adam Lirot Et Atsmo Keilu U Yatsa Mimitsrayim”


 Kendi üzerimizde bir kez daha deneyimleyip bizleri bugünlere eriştiren Tanrımıza şükranlarımızı sunacağız.


     “Baruh Şeehiyanu Vekiyemanu Veigiyanu Lazeman Aze” 


   “Pesah” bildiğiniz gibi “Hag Aaviv/Bahar Bayramı” niteliğiyle de bizlere doğanın yeniden canlanışını müjdeler. Bu yeni bir güç, yeni bir enerji, yeni bir azim demektir. Bu; geleceğe yepyeni umutlarla bakmak, yarınlarımıza güvenmek demektir. Bu; aynı zamanda yakın-uzak geçmişteki olumsuzlukların üstesinden gelmek, onları aşabilmek, birlik ve dayanışma bilinci içinde olmak demektir.
 “Pesah”ı bir de bu yönüyle değerlendireceğinizi ummak istiyorum.

   Değerli Kardeşlerim,   “Pesah” olgusu bizlere çocuklarımızı ve genç nesillerimizi dinsel ve toplumsal kültürümüz istikametinde eğitmemizi telkin eder.

  “ Veigadta Levinha Bayom Au”

Kuşkusuz böyle bir eğitimin kaynağı aile ortamı ise de, varlığıyla övündüğümüz okulumuzun ve derneklerimizin özellikle de Talmud-Tora’nın bu alandaki olumlu katkıları çok büyüktür.  
  Toplumsal varlığımızın geleceğini güvence altına almak adına çocuklarımızı ve gençlerimizi bu kurumlarımıza yönlendirmenizin önemine ve yararına dikkatlerinizi çekmek istiyorum.
  Ayrıca sayısal bakımdan giderek azalan bir cemaat olarak; geleneksel kurum, kuruluş ve vakıflarımızı ayakta tutmak, onların toplumsal işlevlerinde etkin ve başarılı kılmak, mevcut ve giderek ağırlaşan sosyal ve ekonomik şartları da dikkate alırsak önemli bir çalışma ve çaba yanında özverili bir zihniyet ile maddi manevi her bakımdan fedakârlıklar gerektiren bir uğraş haline gelmiş bulunmaktadır.
  Bütün bu konularda özveriyle çaba harcamakta olduklarına bizzat tanık olduğum toplum yöneticilerimizi bir kere daha kutluyor,  cemaatimizin yöneticilerine maddi ve manevi anlamda her türlü desteğin verilmesi gerektirdiğini görüyorum.

Gelecek adına umutlu olmamızın, önemli ölçüde bu desteğin toplumca sürdürülmesine bağlı bulunduğunu düşüncesiyle, sizleri bu desteği aksaksız sürdürmeye davet etmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; sevdikleriniz ve sevenlerinizle birlikte nice “Pesah” bayramlarına ulaşmanızı temenni ediyor, sizleri Kutsal Tora’mızın tüm Berahalarıyla kutluyorum.
 Şabat Şalom.
 Hag Pesah Sameah

Rav İsak HALEVA
 Hahambaşı

 

 

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR