Soyadlarımız: Abuaf ve Alvo

Naim A. GÜLERYÜZ Perspektif
14 Kasım 2018 ÇarşambaABUAF

Abuaf soyadının Aboab, Abouab, Abuav, Abohaf ve benzeri değişik formatları da bilinmektedir.

Aboab eski bir soyadı olup 1263 yılı İspanyol kayıtlarında Abraham Abouab adına rastlanmaktadır.

‘Fédération Internationale des Juifs Noirs‘a göre bu sözcük, Tunus’ta Seressi olarak da bilinen Oum-El-Abouab adlı eski bir Roma eyaleti kentiyle ilintili olabileceği gibi Arapça ‘cömert, hayırsever kişi’ ’anlamında Abu Wahaba deyiminden de türemiş olabilir1. Beth Hatfutsot, Abu Wahaba’nın anlamını ‘the benefactor’s servant’ (hayırseverin hizmetkârı) olarak vermektedir2.

Toledo’lu Tevrat yorumcusu Rabbi Isaac Aboab (1433-1493), 1492 yılında Yahudilerin Portekiz’e yerleşmesi için Kral II. Jean ile müzakereleri yürüten Yahudi heyetimin bir üyesi olup ‘Nehar Pishon’ (Pishon Nehri) adlı eseri 1538 de İstanbul’da yayınlanmıştır3.

ALVO 

Alvo sözcüğünün Portekizce ‘hedef, amaç, gaye’ anlamı taşıyan bir lügat karşılığı bulunması kökeninin Portekiz olduğu izlenimini vermektedir. Bu lisanda ayrıca alvorada, alvorecer (anlamı ‘şafak’) gibi yakın türevler de yer almaktadır.

1409 tarihli bir İspanyol belgesinde Alvo soyadını taşıyan bir Yahudi aileye rastlandığını belirten Bet Hatfutsot4 ise bu soyadının kaynağı ve anlamı konusunda değişik yaklaşımlara yer vermektedir:

1- İspanyolca ‘beyaz’ anlamında ‘albo’ sözcüğünden türeme olasılığı. Renk pigmentsiz olarak doğduklarından (albinizm) tenleri, sakalı, kaş ve bıyıkları, saçları beyaz olan kişiler ‘albino’ olarak anılır5

2- Sözcüğün coğrafi kökeni: Yahudi yerleşim yerleri olarak bilinen Albares (İspanya), Alba (İtalya), Albi (Fransa) de yaşayanların kullandığı bir soyadı olması.

3- Tevrat’ta (Bereşit 24.29) adı geçen ‘Lavan’ (ki İbranice anlamı ‘beyaz’) isminden hareketle, aile atasının ad olarak kullanmış olabileceği bu sözcüğün daha sonra İspanya’ya gitmiş veya Romalılar tarafından götürülmüş kuşaklar tarafından İspanyolcaya çevrilerek (Albo) soyadı olarak benimsenmiş olması.

1 feujn.org

2 dhs.bh.org.il/familyname

3 İbid.        

4 İbid.

5 Yahudi-İspanyolcasında ‘blankuço’ deyimi kullanılır

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR