19 Eylül 2021 Pazar 05:17
izmir marriot
izmir marriot

Omer: 7.Hafta

Nazlı DOENYAS Kavram 12412 görüntüleme
26 Mart 2021 Cuma

Omer saymanın yedinci ve son haftasında,  Malhut- soyluluk, egemenlik ve liderlik özelliği incelenir ve geliştirilmeye çalışılır. Egemenlik , bir eylem değil, bir ‘olma’ halidir. Asalet, kendine ait bir duygu içermez. Diğer altı duygudan aldıkları ile insan onurunun pasif bir ifadesidir. Gerçek liderlik, kendinden başkalarını düşünme sanatıdır, sadece yüksek iradenin bir yansımasıdır. Öte yandan, Malhut, insan ruhunun karakterini ve heybetini gösterir ve gerçekleştirir. İnsan olmamızı sağlayan özdür.

Malhut, bir aidiyet duygusudur. Önemli olduğumuzu ve bir fark yarattığımızı bilmektir. Kendi çapımızda bir uzman lider olma yeteneğimizin bulunduğunu bilmektir. Bu, bize bağımsızlık ve güven verir. Emniyet ve yetki hissi verir. Bir anne bebeğini sevgiyle kucağında sallarken, bebeğin gözleri annenin sevgi dolu gözleri ile karşılaştığında; bebek şu mesajı alır: “ Ben bu dünyada isteniyorum ve ihtiyaç duyuluyorum. Her zaman sevileceğim rahat bir yere sahibim. Korkacak hiçbir şeyim yok. Kalbimde kraliyet ailesi gibi hissediyorum”. "Bu;  Malhut, krallıktır.

OMER (49)- 15 Mayıs Cumartesi Akşamı ve Pazar Günü- Malhut'un içindeki Malhut: Asalet ‘in içindeki Asalet

Egemenliğimizin, egemenlik yönünü inceleyelim. Egemenliğimiz, kendimize olan köklü iç güvenimizden mi kaynaklanıyor? Yoksa sadece güvensizliklerimizi maskeleyen bir sahtelik mi? Bu, egemenliğimizin aşırıya kaçmasına neden oluyor mu?  Kişi olarak eşsiz ve benzersiz olduğumuzun farkında mıyız? Ya kişisel katkılarımızın?

49.Gün için Egzersiz: Bir dakikamızı ayıralım ve kendimiz üzerine yoğunlaşalım. Oynadığımız oyuna veya başkalarının bizi nasıl gördüğüne değil, kendi gerçek iç benliğimiz üzerine yoğunlaşalım. Tanrı’nın bizim gibi çok özel bir insan yarattığının bilincine vararak, kendimizle barış içinde olalım.

Omer Sayım’ında 49 günün sonunda,  49 özelliğin tam olarak değerlendirilip ve geliştirilmesi ile içsel yenilenmemizi sağladıktan sonra, ellinci güne varıyoruz.

Ellinci gün, Şavuot Bayramı’nı, Tora’nın (Matan Tora) verilişini kutluyoruz. Ancak biz kendi çabalarımızla yapabileceğinizi başardıktan sonra, Yukardan bize verilecek olan hediyeyi (matan) almaya layık oluyoruz. Buna kendi sınırlı yeteneklerimiz ile ulaşmamız mümkün olamazdı.

Bu günde, İlahi Olan’a ulaşma ve dokunma imkanını, gücünü alıyoruz. Sadece bütün kişisel özelliklerini geliştirmiş, yükselmiş insanlar olarak değil, kendi benliğimizin tanımlamaları ve sınırlamalarının da üzerine ve ötesine çıkabilen İlahi insanlar olarak…

OMER (48)- 14 Mayıs Cuma Akşamı ve Cumartesi Günü- Malhut'un içindeki Yesod: Asalet’in içindeki Bağlar

Egemenliğinizin birleştirici, bağlayıcı yönünü inceleyelim. Sağlam bir bağımsızlık, başkası ile bir bağ kurmamıza engel olmamalıdır. Tam tersine: özgüven, bir başkasının egemenliğine saygı ve güven duymamızı ve sonuçta onunla bir bağ kurabilmemizi sağlar. Bu bağ, bizim kendi egemenliğimizi feda etmemizi değil, güçlendirmemizi sağlayacaktır. Egemenliğimiz, bağlanmamızı engelliyor m? Acaba bunun nedeni bizim farkında bile olmadığımız kendi derin güvensizliklerimiz mi? Bağlanma korkusunun, kendi egemenliğimize duyduğumuz öz-güven eksikliğini yansıttığı gerçeğinin farkında mıyız?

48.Gün için Egzersiz: Yakın biriyle olan bağımizi yoğunlaştırarak egemenliğimizi hayata geçirelim.

OMER (47)- 13 Mayıs Perşembe Akşamı ve Cuma Günü- Malhut'un içindeki Hod: Asalet in içindeki Tevazu

Egemenlik her birey için Tanrı’nın bir armağanıdır. Malhut'un içindeki Hod, bu olağanüstü hediyenin, mütevazı bir şekilde takdir edilmesidir. Egemenliğimi<, asaletimiz ve bağımsızlığımız mütevazı mı? Kibirli bir lider miyiz?  Kutsanmış olduğumuz özel niteliklerimizi takdir ediyor muyuz?

47.Gün için Egzersiz: Kişisel onurumuzu bize bağışlayanın, Tanrı olduğunun bilincinde olalım.

OMER (46)- 12 Mayıs Çarşamba Akşamı ve Perşembe Günü- Malhut'un içindeki Netsah: Asalet’in içindeki dayanıklılık

Bir kişinin haysiyeti ve bir liderin başarısı onun dayanıklılık düzeyi ile ölçülür. İrade ve kararlılık, insan ruhunun gücünü ve ihtişamını yansıtır. Hedeflerimize ulaşmada ne kadar kararlıyız? Onurlu bir neden için mücadele etme inancımız ne kadar güçlü? Kendimize ne kadar güveniyoruz? Dayanıklılığımızın zayıf olması, düşük özsaygımızdan mı kaynaklanıyor? Düşük dayanıklılık düzeyimizi maskelemek için farklı bahaneler mi buluyoruz?

46.Gün için Egzersiz: İnandığımız, ama bu güne kadar eyleme geçirmekte tereddüt ettiğimiz bir şey yapalım. Bir atılımla bu işi yapalım.

OMER (45)11 Mayıs Salı Akşamı ve Çarşamba Günü- Malhut'un içindeki Tiferet: Asaletin içindeki Şefkat,Uyum

İyi bir lider,şefkatlidir.  Otoritemiz, merhamet hislerimize gölge düşürüyor mu? Şefkatin, onurun ayrılmaz bir parçası olduğunun farkında mıyız? Tiferet - uyum - başarılı bir liderlik için son derece önemlidir. İşleri sakin ve düzgün bir şekilde mi yönetiyoruz? Astlarımıza net ve açık talimatlar veriyor muyuz? Yetki vermekte zorluk yaşıyor muyuz?  Amaç ve çabalarımızı koordine etmek için sık sık personel toplantıları yapıyor muyuz?

45.Gün için Egzersiz:  Yetki kullandığınız bir alanı gözden geçirelim ve o alandaki aşırılıkları çıkarıp, güçleri birleştirerek etkinliğini artırıp daha iyi bir hale getirip getiremeyeceğimize bakalım.

OMER (44)- günü -10 Mayıs Pazartesi Akşamı ve Salı Günü- Malhut'un içindeki Gevura: Asalet’in içindeki Disiplin

Egemenliğin, sevecen olmasına rağmen, disiplin ile de dengelenmesi gerekmektedir. Etkili liderlik, otorite ve disiplin üzerine kuruludur. Egemenliğin disiplini içinde başka bir faktör daha vardır: yetki ve otoriteye sahip olduğumuz alanı belirlemek. Bir otorite olmadığımız yerlerin farkında mıyız?  Yetkili olmadığımız durumlarda da otorite gösteriyor muyuz? Güçlü olduğumuz noktaların yanında sınırlarımızın da farkında mıyız? Başkalarının otoritesine saygılı mıyız?

44. Gün için Egzersiz: Herhangi bir konuda, bir otorite pozisyonuna geçmeden önce, bir an duralım ve düşünelim: “ bu durumda otorite sahibi olmaya yetkili miyiz, buna hakkımız var mı?”

OMER (43)- 9 Mayıs Pazar Akşamı ve Pazartesi Günü- Malhut'un içindeki Hesed: Asaletin içindeki Sevecenlik

Sağlıklı bir egemenlik, her zaman nazik ve sevgi doludur. Etkin bir lider sıcak ve düşünceli olmalıdır. Egemenliğimiz bizi daha sevecen yapıyor mu?  Otorite ve liderliğimizi sevecen bir şeklide mi ortaya koyuyoruz?  Otoritemizi başkalarına zorla mı kabul ettiriyoruz?

43.Gün için Egzersiz:  Astlarımız için (altımızda çalışanlar) nazik bir şey yapalım.

OMER (42)- 8 Mayıs Cumartesi Akşamı ve Pazar Günü- Yesod’un içindeki Malhut: Bağların içindeki Asalet

Bağlanma,  kişinin egemenliğini geliştirmelidir. Kendi onurumuzu ve bağlandığımız kişinin onurunu beslemeli ve güçlendirmelidir. Bağlılığımız, kişiliğimizi ve niteliklerimizi ifade etmemizi engelliyor mu? Bağlandığımız kişiyi bastırıyor mu?

42.Gün için Egzersiz: Bağlı olduğumuz kişinin güçlü taraflarını vurgulayıp altını çizelim.

OMER (41)- 7 Mayıs Cuma Akşamı ve Cumartesi Günü-Yesod’un içindeki Yesod: Bağların içindeki Bağlar

Her kişinin, önemli girişimler ve anlamlı deneyimler ile diğer insanlarla bağ kurma ihtiyacı ve kapasitesi vardır. Bağ kurmakta zorlanıyor muyuz? Zorluk tüm alanlarda mı, yoksa sadece belirli alanlarda mı? İşimize kolayca bağlanabiliyorken, insanlara bağlanmakta mı sorun yaşıyoruz?  Ya da tam tersi mi? Bağlanamamamızın nedenlerini inceleyelim. Acaba çok tenkitçi olup ve her şeyde bir kusur bulmayı, bağlanmamak için bir bahane olarak mı kullanıyoruz? Kendi yollarımızın içinde kilitli mi kalmışız?

Bağlanmamamız, kendi hassasiyetimizden duyduğum rahatsızlıktan mı kaynaklanıyor?  Geçmişte yaşamış olduğumuz bağlanma tecrübelerimiz bizi kırmış mıydı? Güvenimiz kötüye mi kullanılmıştı?  Bağlanma korkumuz, çocukken yaşadığım zayıf ve eksik bağlanmanın bir sonucu mu?

Güvensizlik için geçerli nedenlerimiz olsa bile, bağlanma kapasitemizi geliştirmek için, Tanrı’nın bize, bizi besleyen ve sevgi dolu bir ilahi ruh verdiğini ve içimizdeki sesi tanımayı öğrenmemiz gerektiğini, bunun da bize diğer insanların ruhlarını ve kalplerini deneyimlememizi sağlayacağını hatırlamalıyız. O zaman gerçekten güvenebileceğimiz birini veya bir şeyi fark ettiğimizde, yavaş yavaş savunmamızı indirebiliriz.

Ek bir nokta: Bağlanma, bağlanmayı doğurur. Hayatımızın bir alanında bağlandığımız zaman, bu diğer alanlarda da bağlanmamıza yardımcı olur.

41.Gün için Egzersiz: Her gün veya hafta yapıcı bir şekilde birlikte zaman geçirmeyi planlayarak, sevdiğimiz yeni bir kişi ya da deneyime bağlanmaya başlayalım.

OMER (40)- 6 Mayıs Perşembe Akşamı ve Cuma Günü- Yesod’un içindeki HodBağların içindeki Tevazu

Sağlıklı bir bağ için, tevazu elzemdir. Kibir, insanları böler. Kafamızın kendi istek ve ihtiyaçlarımız ile meşgul olması, bizi etrafımızdan ayırır. Alçakgönüllülük, başka bir kişiyi takdir edip onunla bir bağ kurmamızı sağlar. Sağlıklı bir bağ, bağımsız kişiliklere sahip iki ayrı kişinin, kendi ihtiyaçlarını karşılamaktan daha yüksek bir amaç için bir araya gelmeleridir. Gerçek tevazu, hayatında Tanrı’yı tanımak ve kabulden gelir. Bağın oluşmasındaki üçüncü ortağın-Tanrı’nın- farkında mıyız? Ve bu ortağın, bize, farklılıklarımıza rağmen,  başka birisiyle birleşme gücü verdiğinin farkında mıyız?

40.Gün için Egzersiz: Dua ederken,  Tanrı’nın, özellikle başkalarıyla bağ kurmamızı sağladığının bilincinde olalım.

OMER (39) – 5 Mayıs Çarşamba Akşamı ve Perşembe Günü- Yesod’un içindeki NetsahBağların içindeki Dayanıklılık

Bağlanmanın temel unsurlarından biri, dayanıklılıktır, zorluklar ve aksiliklere karşı direnme kabiliyetidir. Dayanıklılık olmadan gerçek bir bağ geliştirmenin hiçbir şansı yoktur.  Bağlı olduğumuz kişiye tamamen kendimizi adıyor muyuz?  Bu bağı korumak için ne kadar tahammül edecebiliriz ve bu bağı korumak için mücadele etmeye hazır mıyız? Bağlı olduğumuz kişi, bizim bu içten bağlılığımızdan haberdar mı?

39.Gün için Egzersiz: Bağınızı engelleyen bir zorlukla yüzleşerek dayanıklılık düzeyimizi gösterelim.

OMER (38)- 4 Mayıs Salı Akşamı ve Çarşamba Günü-Yesod’un içindeki Tiferet: Bağların İçindeki Merhamet

Bağlanma, sadece sevecen değil, merhametli de olmalı, arkadaşımızın acısını hissedip onunla empati kurabilmemizi sağlamalıdır. Bağlanmamız koşullu mu? Arkadaşımızın sorunları bizi rahatsız hissettirdiğinde kendimizi geri mi çekiyoruz

38.Gün için Egzersiz:  Bağlı olduğumuz bir kişinin bir sıkıntısı ile ilgili ona yardım ve destek önerelim.

OMER (37)- 3 Mayıs Pazartesi Akşamı ve Salı Günü-Yesod’un içindeki GevuraBağların içindeki Disiplin 

Bağlanma, bağlanacağımız kişiye karşı incelik ve nezaket ile yapılmalıdır. En sağlıklı ve en yakın bağın bile, kişilerin birbirlerinin alanına saygı göstereceği bir molaya ihtiyacı vardır. Çok fazla mı bağlanıyoruz? Bağlandığımız kişiye çok mu bağımlıyız? O bize çok mu bağımlı? Çaresizlikten dolayı mı bağlanıyoruz? Bağlandığımız insanlar sağlıklı, haysiyetli mi? 

37.Gün için Egzersiz: Ayarlama gerekip gerekmediğini görmek için bağlanma deneyimlerimizdeki disiplini gözden geçirelim. 

OMER (36)- 2 Mayıs Pazar Akşamı ve Pazartesi Günü-Yesod’un içindeki Hesed- Bağların içindeki Sevecenlik

Sevgi, bağlılığın kalbidir. Sevgi olmadan bağlanma da olamaz. Sevgi, üstüne bağın inşa edilebileceği güvenli bir temel kurar. Eğer bağlanmada sorun yaşıyorsak,  bağlanmak istediğimiz kişi (veya tecrübeyi)  ne kadar sevdiğimizi inceleyelim.  Sevgi dolu bir tutumumuz olmadan mı bağ kurmaya çalışıyoruz? Bağlanmamız sevgi dolu bir şekilde mi ifade ediliyor?

36.Gün için Egzersiz: Çocuğumuz veya arkadaşımızla olan bağımızı bir sevgi hareketiyle gösterelim.

OMER (35)- 1 Mayıs Cumartesi Akşamı ve Pazar Günü- Hod’un içindeki MalhutTevazunun içindeki Asalet ve Egemenlik

Alçakgönüllülükle yürümek, büyük yürümektir. Haysiyet, alçakgönüllülük ve tevazunun özüdür. Tevazunun ihtişamı, görkemli ve asildir. Insan ruhunu bastıran ve kişisel egemenliği inkar eden alçakgönüllülük kesinlikle tevazu değildir. Tevazumuz bizi onurlu ve değerli hissettiriyor mu? Kendimizi diri ve canlı hissediyor muyuz?

35.Gün için Egzersiz:  Birisine, tevazu ve alçakgönüllülüğün, insan onurunu nasıl geliştirdiğini öğretelim.

OMER (34)- 30 Nisan Cuma Akşamı ve Cumartesi Günü-Hod’un içindeki Yesod: Alçakgönüllülüğün içindeki Bağlılık

Alçakgönüllülük yalnız yaşanan bir deneyim olmamalıdır. Derin bir bağ ve bağlılığa yol açmalıdır. Tevazudan kaynaklanan bağdan daha güçlü bir bağ yoktur.  Tevazumuz bizi diğerlerinden ayırıyor mu, yoksa bizi yakınlaştırıyor mu? Tevazumuz sonuç getiriyor mu? Uzun süreli sonuçlar? Kendimiz ve diğerlerinde güven uyandırıp üzerine bir şeyler inşa edebilecekleri dayanıklı bir temel oluşturuyor mu?

34.Gün için Egzersiz: Kalıcı bir şey inşa etmek için tevazumuzu kullanalım.

OMER (33)- 29 Nisan Perşembe Akşamı ve Cuma Günü- Hod’un içindeki Hod: Tevazunun içindeki Tevazu

Herkesin kalbinde alçakgönüllülük ve tevazu vardır, soru bunun bilinçli olarak hangi ölçüde ve hangi şekilde hissedildiğidir. Fazla mütevazı olmaktan korkuyor muyuz? Saldırgan davranışlarla tevazumuzu maskeleyip koruyor muyuz? Alçakgönüllülüğün gerçek olup olmadığı da gözden geçirilmelidir. Tevazumuz mütevazı mı? Yoksa başka bir kibir ifadesi mi? Tevazumuzla çok fazla gururlanıyor muyuz?  Gösteriş mi yapıyoruz? Bize hizmet ediyor mu? Tevazumuz bir mücadelenin bir parçası mı yoksa gerçek mi?

33.Gün için Egzersiz: Sadece mütevazı olmak adına mütevazı olalım.

OMER (32)- 28 Nisan Çarşamba Akşamı ve Perşembe Günü- Hod’un içindeki Netsah: Tevazunun içindeki Dayanıklılık

Tevazumuzun gücünü ve dayanıklılığını inceleyelim.  Tevazumuz zorluklara dayanabilecek mi? Duruşumuz sağlam ve güçlü mü, yoksa alçakgönüllülük adına çatırdıyor mu?  Alçakgönüllülük ve tevazu, kişinin zayıf ve güvensiz hissetmesine neden olmamalıdır. Tevazunun dayanıklılık yönü; gerçek tevazunun , bizi başkalarının üzerine basıp geçeceği bir paspas yapmadığı, tam tersine bize kalıcı bir güç verdiği gerçeğini vurgular. Tevazumuz zayıflık olarak algılanıyor mu? Bu, başkalarının bizi kullanmalarına neden oluyor mu?

32.Gün için Egzersiz:  İyi, güzel bir amaç başlatarak veya buna katılarak alçakgönüllüğümüzün gücünü deneyimleyelim.

OMER (31)- 27 Nisan Salı Akşamı ve Çarşamba Günü-Hod’un içindeki TiferetTevazunun içindeki Merhamet

Tevazumuzun merhametli olup olmadığını inceleyelim. Tevazu bizim kendimize dönük ve anti-sosyal olmamıza mı yol açıyor, yoksa başkalarına empati göstermemiz şeklinde mi kendini ifade ediyor? Tevazumuz dengeli ve güzel mi? Yoksa garip mi? Tevazunun merhamet getirdiği gibi, merhamet de tevazuya yol açabilir. Eğer tevazu eksikliği hissediyorsak, merhametli davranmaya çalışalım, bu bize tevazu getirmeye yardımcı olabilir.

31.Gün için Egzersiz: Merhametli bir harekette bulunduğumuzda, mütevazı bir duygu ifade edelim.

OMER (30) – 26 Nisan Pazartesi Akşamı ve Salı Günü- Hod’un içindeki Gevura: Alçakgönüllülüğün içindeki Disiplin

Alçakgönüllülüğün, disiplinli ve odaklı olması gerekir.  Tevazumuz, bizim ne zaman taviz vermemize yol açmalı ve ne zaman açmamalı? Tevazu adına bazen kötülüğün karşısında sessiz ve tarafsız mı kalıyoruz? Alçakgönüllülük, karşısında mütevazı durduğumuz kişiye karşı saygı ve hürmet içermelidir. Eğer tevazumuzda eksik bir taraf varsa, bu, karşımızdakine saygı duymadığımız için olabilir mi?

30.Gün için Egzersiz:  Belirli bir konuda kendimizi bağlamadaki tereddütümüze odaklanalım. Acaba bu tereddüt, sağlıklı ve mütevazı bir yerden mi kaynaklanıyor?

OMER (29)- 25 Nisan Pazar Akşamı ve Pazartesi Günü- Hod’un içindeki HesedTevazu’nun içindeki Sevecenlik 

Mütevazılığımızın içindeki sevgiyi inceleyelim. Sağlıklı tevazu moral bozucu değildir, korku değil, sevgi ve sevinç getirir. Sevgi yoksunu olan alçakgönüllülüğün, gerçek olup olmadığını anlamak için yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bazen tevazu düşük benlik saygısı ile karışabilir, bu da tevazuyu sevgisiz yapar. Alçakgönüllülük sevgi getirir çünkü bize, kendimizin üzerine yükselme ve başkasını sevme yeteneği verir. Acaba tevazumuz bizim daha sevecen ve daha verici olmamıza yol açıyor mu? Daha açılmamıza? Yoksa bizi engelleyip kısıtlıyor mu? 

29.Gün için Egzersiz: Alçakgönüllülük ve Tanrı bilinciyle dua etmeye başlamadan, bir bağış yapalım. Bu, dualarımızın yoğunluğunu artıracaktır. 

OMER (28)- 24 Nisan Cumartesi Akşamı ve Pazar Günü- Netsah’ın içindeki arasında Malhut: Dayanıklılığın içindeki Egemenlik ve Asalet 

Egemenlik, dayanıklılığın temel taşıdır. Önceki altı niteliği kapsayan dayanıklılık, gerçekten övgüye değer bir özelliktir ve insan ruhunun yüceliğinin de bir kanıtıdır. 

Dayanıklılığımız onurlu mu? İçimizdeki en iyi tarafları ortaya çıkarıyor mu? Sıkıntılar ile karşı karşıya geldiğimiz zaman Tanrı’nın bize vermiş olduğu güce güvenerek başımız yukarda ve bir kral veya kraliçe gibi mi davranıyoruz, yoksa korku içinde sinip büzülüyor muyuz? 

28.Gün için Egzersiz: Onurlu bir neden için mücadele edelim. 

OMER (27)- 23 Nisan Cuma Akşamı ve Cumartesi Günü-Netsah’ın içindeki Yesod: Dayanıklılığın içindeki Bağlanma 

Kaynaşma ve bağlanma, dayanıklılığın önemli bir niteliğidir. Bağlandığımız kişi veya tecrübeye olan sarsılmaz bağlılığımızı ifade eder. Bu, o kadar güçlü bir bağdır ki, onu korumak için her şeye tahammül ederiz. Bağlanma içermeyen dayanıklılık, dayanıklı olmaz. 

27.Gün için Egzersiz: Aldığımız yeni bir kararın dayanıklılığını sağlamak için, hemen ona bağlanalım. Bunu, aldığımız kararı hemen yapıcı bir şekilde hayata geçirerek veya birisine bağlanarak sağlayabiliriz. 

OMER (26)- 22 Nisan Perşembe Akşamı ve Cuma Günü- Netsah’ın içindeki Hod: Dayanıklılığın içindeki Tevazu 

Tevazunun doğal bir sonucu olan teslimiyet, dayanıklılığın temel unsurudur.  Teslim olmamak, bazen yıkıma yol açabilir. Meşe, eğilme yeteneğinden yoksun olduğu için, kasırga sırasında kökünden sökülür. Kamış, kendini rüzgâra teslim eder ve sorunsuzca ayakta kalır. Korkumuzdan değil, gücümüzden dolayı ne zaman teslim olmamız gerektiğini biliyor muyuz?  Neden çoğu zaman teslim olmaktan korkuyoruz? 

Dayanıklılık, içsel güç ile körüklenir. Netsah’ın içideki Hod, mütevazılıkla dayanma ve yenme kapasitesinin, Tanrı’nın her bir kişiye verdiği ruh’tan kaynaklandığını kabul etmektir. Bu alçakgönüllülük, dayanıklılığın gücünü tehlkeye atmaz, tam tersine daha da pekiştirir. İnsanın dayanıklılığı ve tahammülü belli bir yere kadardır. Oysa İlahi ruhtan gelen dayanıklılık sınırsızdır. Başarımızı sadece kendi gücümüze ve kararlılığımıza mı atfediyoruz? Dayanıklılık seviyemize bakarak kendimizi mutlak güce sahip olarak mı görüyoruz?  Her şeyin umutsuz göründüğü zamanlarda nereden güç alabiliriz? 

26.Gün için Egzersiz: Uyanık olduğumuz zamanlarda zorluklara katlanabilmemiz için bize olağanüstü güçlü ve çok yönlü bir ruh veren Tanrı’ya şükredelim. Bu, bize tüm gün boyunca gerekli enerji ve gücü sağlayacaktır. 

OMER (25)- 21 Nisan Çarşamba Akşamı ve Perşembe Günü- Netsah’ın içindeki NetsahDayanıklılığın içindeki dayanıklılık

Herkes irade ve kararlılığa sahiptir. Katlanma ve zor koşullarda duruma hakim olma kapasitemiz, hayal ettiğimizin çok üzerindedir. Kendimize şunu soralım: davranışlarımız değişken mi? Tutarsız ve güvenilmez miyiz? İrade ve kararlılığa sahip olduğumuz halde, neden birdenbire değişiveriyoruz? Dayanıklılık yönümüze erişmekten ve kendimizi bağlamaktan korkuyor muyuz? Bağlılığımıza hapsolmaktan korkuyor muyuz?  Evet, ise, neden? Bu, geçmişte yaşamış olduğumuz bir travmaya verdiğimiz bir tepki mi? Sağlıklı alanlarda dayanıklılık geliştirmek yerine, sağlıksız deneyimlere dayanma kapasitemizi mi geliştiriyoruz?

Keyiften ziyade acıya mı katlanıyoruz? Katlanma kapasitemizi hafife mi alıyoruz?

25.Gün için Egzersiz: Kendi kendimize, yeni ve iyi bir alışkanlık geliştirmeye niyet edelim.

OMER (24)-20 Nisan Salı Akşamı ve Çarşamba Günü- Netsah’ın içindeki Tiferet: Dayanıklılığın içindeki Merhamet

Iyi nitelikler oluşturmaya ve kötü olanları değiştirmeye yönelik olan sağlıklı bir dayanıklılık, her zaman merhametli olacaktır. Dayanıklılığın içindeki merhamet, dayanıklılığın en güzel özelliğini yansıtır: başkasının büyümesine yardımcı olan kalıcı bir bağlılık.  Merhamet ve şefkatsiz bir dayanıklılık yanlış yönlenmiş ve bencildir. Dayanıklılık sadece sevgiyi hak edenlere değil, daha az şanslılara da şefkat göstermeyi gerektirir. Kararlılığımız başkalarına karşı olan merhametimize gölge düşürüyor mu?  Egomuzu aşıp rakiplerimizle empati kurabiliyor muyuz?  Zafer karşısında zarif davranabiliyor muyuz?

24.Gün için Egzersiz: Sabırlı olalım ve genellikle bizde sabırsızlık duygusu uyandıran birisini sabırla dinlemeye çalışalım.

OMER (23)- 19 Nisan Pazartesi Akşamı ve Salı Günü- Netsah ‘ın içindeki Gevura: Dayanıklılığın içindeki Disiplin

Dayanıklılığımızın disiplin yönünü inceleyelim. Dayanıklılık, üretken hedeflere yönetilmeli ve yapıcı bir şekilde ifade edilmelidir. Dayanıklılığımız ve kararlılığımız iyi alışkanlıklar geliştirmeye ve kötü olanlardan kurtulmaya odaklı mı? Yoksa tersi mi? Dayanıklılığımız gücümüzden mi zayıflığımızdan mı geliyor? Derin inancımızdan mı kaynaklanıyor yoksa savunmaya geçmemizden mi? Dayanıklılığımızı, kararsızlığımıza sıkı sıkı sarılarak dayanıklılığımıza karşı mı kullanıyoruz?

23.Gün için Egzersiz: Bugün kötü bir alışkanlığınızı kırın.

OMER (22)- 18 Nisan Pazar Akşamı ve Pazartesi Günü-Netsah’ın içindeki Hesed: Dayanıklılığın içindeki Sevecenlik

Bir şeyin dayanıklı olması için, sevilmesi gerekir. Tarafsız veya kayıtsız bir tavır, ancak sınırda ve düşük seviyeli bir bağlılığı ve adanmayı yansıtır. Eğer bağlanmakta, kendimizi bir şeye adamakta zorluk çekiyorsak, bağlanmamızı gerektiren nesne veya amacı ne kadar sevdiğimizi ve keyif aldığımızı inceleyelim. İşimizi seviyor muyuz? Ailemizi? Yaptığımız seçimleri?

Dayanıklılığın etkili olması için, sevgi ve ilgi gerekir. Dayanıklılığımız katı mı veya bizim katı olmamıza neden oluyor mu? Motivasyonumuz ve kararlılığımız etrafımıza karşı kontrolcü olmamıza neden oluyor mu? Aşırı talepkar mıyız? Etrafımızdakiler(çalışanlarımız arkadaşlarımız, çocuklarımız) bizim irademiz ve motivasyonumuz sonucunda mı yoksa bunu yapmayı sevdikleri için mi bizimle işbirliği yapıyorlar?

22.Gün için Egzersiz: İnandığımız bir şey için mücadele ederken, bir an duraklayalım ve bunu, sevgi dolu bir şekilde gerçekleştirdiğimizden emin olalım.

OMER (21) 17 Nisan Cumartesi Akşamı ve Pazar Günü- Tiferet ‘in içindeki Malhut Merhametin içindeki Asalet ve Egemenlik

Şefkatimizin içindeki onuru inceleyelim. Merhamet’in tam olabilmesi ( ve merhametin diğer altı yönünü geliştirebilmesi) için bireysel egemenliği tanıyıp takdir etmesi gerekir. Benlik saygısını artırmalı ve insan onurunu geliştirmelidir.Hem kendi haysiyetimiz,hem de bizim merhametimizden yararlanan kişinin haysiyeti bizim göstermiş olduğumuz şefkatle beslenmelidir.

 Merhameti haysiyetli bir şekilde mi ifade ediyoruz?  Merhametimiz başkalarının onurunu da ortaya çıkarıyor mu?  Şefkati onurlu bir şekilde deneyimlediğimiz zaman, şefkatimizi alan kişide de aynı onurun yansıyacağı gerçeğinin bilincinde miyiz?

21.Gün için Egzersiz: İhtiyaçlı kişilere sadece sadaka vermek yerine, onların kendi kendilerine yetmelerini sağlayarak onurlarını güçlendirelim.

Omer Sayma’nın üçüncü haftası boyunca,  Tiferet; ahenk ve merhamet duygusal özellikleri üzerine yoğunlaşılır.  Tiferet; dolup taşan Hesed-sevecenlik ve sevgi özelliğini, Gevura’nın disiplini ile harmanlayarak ahenk ve uyum sağlar. Tiferet’in bu gücü, olaya üçüncü bir boyut katmasıyla gerçekleşir: bu “gerçeklik” boyutudur. Gerçeklik; ne sevgi, ne de disiplindir, bu yüzden her iki özelliği de birleştirip kaynaştırabilir. Hakikat’e, bencillikten uzaklaşarak erişilebilir.Bu da ancak kendi egomuzun  ve eğilimlerimizin üzerine çıkarak gerçekleşebilir. Hakikat; bize kendimizin ve başkalarının ihtiyaçları hakkında açık ve tarafsız bir idrak sağlar.Bu özellik de, Tiferet’in yapısını oluşturur. Tiferet, aynı zamanda “güzellik” demektir. Sevecenliğin, sevgi ve disiplinin farklı renklerini biraraya getirir ve bu ahenk onu “güzelleştirir” .

OMER (20) – 16 Nisan Cuma Akşamı ve Cumartesi Günü-Tiferet ‘in içindeki YesodMerhamet’in içindeki Bağlar

Merhametin tam anlamıyla etkili olabilmesi için, bir bağa ihtiyacı vardır. Bu verici ve alıcı arasında bir kanal olmasını gerektirir;  bu kanal, ihtiyaç anının ötesinde çift taraflı bir bağ yaratır. Bu bağ, sürekli olarak var olmaya devam eder. Bu gerçek şefkatin en doyurucu neticesidir.

 Merhamet gösterdiğimiz birine bağlanıyor muyuz, yoksa kendimizi ayrı mı tutuyoruz? Etkileşimimiz karşımızdakiyle özdeşleşmemizin ötesinde bir yerlere varıyor mu?

20.Gün için Egzersiz: Gösterdiğimiz merhamet ve şefkatin bir sonucunda aramızda kalıcı bir şey oluştuğundan emin olalım.

OMER (19) – 15 Nisan Perşembe Akşamı ve Cuma Günü- Tiferet ‘in içindeki Hod – Merhametin içindeki Tevazu

Merhametin, karşıdakine lütuf yapar gibi algılanmaması için, alçakgönüllülük içermesi gerekir. Hod, merhamet ve şefkat veriyoruz diye, karşımızdakinden daha iyi biri olmadığımızın bilincinde olmamızdır. Tanrı’nın, merhamete ihtiyacı olan birini yaratarak, böylece bize da merhamet gösterebilme fırsatını vererek, aslında bize bir hediye verdiğini idrak edebilmektir. Merhametin içinde kibire yer yoktur.

Merhametli olduğumuz için kendimizi üstün hissediyor muyuz? Şefkatimize ihtiyacı olanlara yukardan mı bakıyoruz?  Mütevazılıkla bize başkalarına şefkat gösterebilme yeteneği veren Tanrı’ya şükrediyor muyuz?

19.Gün için Egzersiz: Kim olduğumuzun ortaya çıkmayacağı bir şekilde, birisine merhamet gösterelim ve bu yaptığımızdan kendimize pay çıkarmayalım.

OMER (18) – 14 Nisan Çarşamba Akşamı ve Perşembe Günü- Tiferet ‘in içindeki Netsah - Merhametin içindeki Dayanıklılık

 Merhametimiz tutarlı ve dayanıklı mı? Güvenilir mi, değişken mi? Hayatımızda varolan diğer etkenlere rağmen geçerliliğini koruyor mu? Başka faaliyetlerle meşgul olduğumuzda da merhamet gösterebiliyor muyuz, yoksa sadece rahat olduğumuz zamanlarda mı şefkatli olabiliyoruz? Bir başkası için kalkıp savaşmaya hazır mıyız?

18.Gün için Egzersiz: Yoğun bir günün ortasında bir dakikamızı ayıralım ve şefkatli bir kelime duymaya ihtiyacı olan birini arayalım. Başkaları bize katılmasa da anlayış gösterilmeye ihtiyacı olan birini savunalım.

OMER (17) 13 Nisan Salı Akşamı ve Çarşamba Günü-Tiferet ‘in içindeki Tiferet- Merhamet’in içindeki Merhamet

Gerçek merhamet sınırsızdır. Bu, bizim ihtiyaçlarımızın bir uzantısı veya sadece bizim bakış açımızla sınırlı değildir. Karşımızdakine merhamet göstermek, bencillikten uzaklaşıp, kendimizi aşmak, kendimizi karşımızdakinin yerinde ve tecrübesinde hissedebilmektir.

Bunu yapmak için hazırlıklı mıyız ve bunu başarabilir miyiz? Cevabımız hayır ise, neden? Kalbimizde merhamet ve empatiyi ifade edebiliyor muyuz? Bunu ifade etmemizi engelleyen nedir ? Merhamet etmeyi kendimiz için mi, karşımızdaki için mi yapıyoruz? Bu merhamet, gerçek empatiden ziyade suçluluk hissinden mi doğuyor? Suçluluk hissi duyduğumuz şefkat duygusunu nasıl etkileyip deforme ediyor? Suçlu hissetmediğimizde bile, merhamet ifade edip etmediğimizi sorgulayarak kendinizi sınayalım.

17.Gün için Egzersiz:  Merhametimizi bugüne kadarki sınırlamalarımızın ötesinde, yeni bir şekilde ifade edelim ve bunu, daha önce sert ve duyarsız davrandığımız birine uygulayalım.

OMER (16)-  12 Nisan Pazartesi Akşamı ve Salı Günü-Tiferet ‘in içindeki Gevura: Merhamet’in İçindeki Disiplin

Merhametin etkili ve sağlıklı olabilmesi için, disiplinli ve odakllı olması gerekir. Hem merhamet gösterilen kişiye, hem de gösterilen merhametin ölçüsünde çok ince ve hassas davranmak gerekir. Bu, merhametin ne zaman gösterileceğinin ve ne zaman geri çekilineceğinin dengesinin kurulmasıdır. Merhametin içindeki disiplin, gerçek merhametin, bazen merhameti geri çekmek olduğunun bilincidir. Çünkü merhamet, onu verenin ihtiyaçlarının değil, merhamet edilen kişinin ihtiyaçlarına yanıt vermektir.

16. Gün için Egzersiz: Merhamet ve şefkatimizi, birinin özel ihtiyaçlarına odaklı ve yapıcı bir şekilde ifade edelim.

OMER (15)- 11 Nisan Pazar Akşamı ve Pazartesi Günü-Tiferet ‘in içindeki Hesed- Merhametin içindeki Sevecenlik

Merhametin sevgi yönünü inceleyelim. Kendimize şunu soralım: gösterdiğimiz merhamet, şefkat ve sevgi mi içeriyor, yoksa acıma mı? Anlayış gösterirken, küçümser veya kibirli bir yaklaşımımız var mı? Niyetimiz bu olmasa bile, bu şekilde algılanabilir mi? Merhametimizi, sevgi ve sıcaklık ile; coşkuyla mı ifade ediyoruz, yoksa ruhsuz ve cansız bir şekilde mi?

15.Gün için Egzersiz: Birisine yardım ederken, kendimizi tam anlamıyla olayın içine alalım, hareketimizi bir gülümseme veya sevgi dolu bir jest ile ısıtalım.

OMER (14)- 10 Nisan Cumartesi Akşamı ve Pazar Günü- Gevura’nın içindeki Malhut: Disiplin’in içindeki Egemenlik

Disiplinin, tıpkı sevgi gibi, kişisel haysiyeti beslemesi gerekir. Kişinin kalbini kıran bir disiplin, geri teper. Sağlıklı disiplin kişinin benliğine olan saygısını destekler ve kişinin içindeki en iyiyi ortaya çıkarmaya yardımcı olur; onun içindeki egemenlik hissini işler. Disiplinimiz insan ruhuna hasar veriyor mu, bizi ve başkalarını zayıflatıyor mu, güçlendiriyor mu?

14.Gün için Egzersiz: Çocuğumuza veya öğrencimize disiplin uygularken, onun kendisine saygı duymasını teşvik edelim.

OMER (13)- 9 Nisan Cuma Akşamı ve Cumartesi Günü- Gevura’nın içindeki Yesod: Disiplinin içindeki Bağlar

Disiplinin etkisi, bağlılık ve kaynaşma ile birlikte var olabilmesine bağlıdır. Hem kendimize, hem de başkalarına disiplin uygularken, bu disiplinin, güçlü bir bağ oluşturmak ve bu bağı geliştirmek için gerekli olduğunu anlamak gerekir. Olay bizim karşımızdakine disiplin uygulamamız değil, bunu birlikte, ikimizin de yararı için yapmamızdır.

13.Gün için Egzersiz: Çocuğumuza veya öğrencimize, disiplinin birbirimize olan bağımızın ve bağlılığımızın bir ifadesi olduğunu gösterelim.

Bu günlük analizler kendimize, sübjektif duygularımıza objektif, tarafsız bir gözle bakabilme imkanı sağlar. Karşımızdakilerin güçlü ve zayıf noktalarını görerek, biz de kendinizdeki bu duyguları farkedip geliştirebilir ve mükemmelleştirebiliriz. Bu şekilde de duygusal ve ruhsal olgunluğa ulaşmak daha kolay olur.

OMER (12)- 8 Nisan Perşembe Akşamı ve Cuma Günü- Gevura’nın içindeki Hod: Disiplinin içindeki Alçakgönüllülük

İçinde alçakgönüllülük barındırmayan disiplin ve gücün sonuçları açıktır. En büyük felaketler, başkalarını kibirle yargılayan insanlar yüzünden meydana gelmiştir. Doğruluk adına kibirli davranıyor muyuz? Neyi doğruluk olarak adlandırıyoruz? Kendimizi başkalarından daha yüksek bir yerde görüp, insanlara yukarıdan bakıp, aşağıdaki halkımızı yargıladığımız hissine kapılıyor muyuz? Ya çocuklarımızı? Öğrencilerimizi?

12.Gün için Egzersiz: Herhangi birini yargılamadan önce, bunu hiçbir kişisel önyargı veya bencil düşüncelere kapılmadan yaptığımızdan emin olalım.

OMER (11)- 7 Nisan Çarşamba Akşamı ve Perşembe Günü--Gevura’nın içindeki Netsah: Disiplinin içindeki Dayanıklılık

Disiplinin etkili olabilmesi için dayanıklı ve tutarlı olması gerekir. Disiplin anlayışımız istikrarlı mı yoksa sadece zorlanınca mı uyguluyoruz?  Uyguladığımız disiplinin arkasında duruyor muyuz, yoksa güçsüz bir disiplinci olarak mı algılanıyoruz?

11.Gün için Egzersiz: İki gün önce yaptığımız planı bu sefer daha uzun bir süre için yapalım. Bu planın içine kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler koyalım.Her gün bu plan ve hedefleri gözden geçirip güncelleyelim, ne kadar tutarlı olup plana ne kadar sadık kaldığımızı gözlemleyelim.

OMER (10)- 6 Nisan Salı Akşamı ve Çarşamba Günü-- Gevura’nın içindeki Tiferet: Disiplinin içindeki Ahenk ve Merhamet

 Disiplinin altında yatan ve onu motive eden sadece sevgi olmamalı, içinde merhamet de bulunmalıdır. Merhamet koşulsuz sevgidir. Bu, sadece sevmek adına sevmektir, karşındakinin yaptıklarını dikkate almadan, bunlardan bağımsız olarak sevmektir. Merhamet, Tanrı önünde bencil olmamanın, sadece kendini düşünmemenin bir sonucudur. Sebepsiz sevmektir. Tanrı’nın Görüntüsünde olduğunuz için sevmektir. Disiplin anlayışımız şefkatin bu boyutunu içeriyor mu?

10.Gün için Egzersiz: Azarladığımız birine karşı merhametli olalım.

OMER (9) 5 Nisan Pazartesi Akşamı ve Salı Günü - - Gevura’nın içindeki Gevura: Disiplin’in içindeki Disiplin

Disiplin’in içindeki disiplin faktörünü inceleyelim: disiplinimiz ölçülü mü aşırı mı? Hayatımızda ve ilişkilerimizde yeterli disiplin var mı? Düzenli miyiz? Vaktimizi verimli kullanıyor muyuz? Neden disiplin ile ilgili sorunlar yaşıyoruz ve bunu geliştirmek için ne yapabiliriz? Her gün planlarımız ve gerçekleştirdiklerimizin kişisel muhasebesini yapıyor muyuz?

9.Gün için Egzersiz: Günümüzü geçirmek için ayrıntılı bir plan yapalım ve günün sonunda bu plana ne kadar uyduğumuza bakalım.

OMER (8) 4 Nisan Pazar Akşamı ve Pazartesi Günü –- Gevura’nın içindeki Hesed-Disiplinin içindeki Sevecenlik

Disiplinin altında yatan asıl niyet ve sebep, sevgidir. Neden davranışlarımızı ölçeriz, neden bazı standartlar oluşturur ve insanların da bunlara uymalarını bekleriz- sebep sadece sevgidir. Gevuranın içindeki Sevecenlik, disiplinin içinde varolan sevgidir. Kendi kişisel disiplinimizin ve başkalarından beklediğimiz disiplinin sadece sevginin bir ifadesi olduğunun bilincine varılmasıdır. Başkalarını yargılamaya değil, onları sadece sevmeye ve onlar için en iyi olanı istemeye hakkımız olduğunu anlamaktır. Kendimize şunu soralım: birini yargıladığımızda veya eleştirdiğimizde bu hareketimizi kızgınlık veya karşımızdakini aşağılama duygusuyla taraflı bir şekilde yapmış olma ihtimalimiz var mı? Onun hatasından dolayı herhangi bir gizli memnuniyet hissediyor muyuz? Yoksa bu eleştiriyi sadece karşımızdakine olan sevgimizden ve onun daha iyi olmasını istediğimizden dolayı mı yapıyoruz?

8.Gün için Egzersiz:  Bugün birini eleştirmeden önce iki kez düşünelim: bunu yapmamızın sebebinin ilgi ve sevgi olup olmadığını sorgulayalım.

OMER (7) 3 Nisan Cumartesi Akşamı ve Pazar Günü -– Hesed’in içindeki Malhut: Sevecenliğin içindeki Asalet

Olgun bir sevgi, kişisel saygınlık ile gelir ve aynı zamanda kişisel saygınlığı da yanında getirir. İçten bir asalet ve zenginlik duygusu getirir. Bu dünyadaki özel yerimizin ve bu dünyaya olan katkımızın bilincinde olmamıza yardımcı olur.İnsan ruhunu zayıflatan ve kıran bir sevgi, sevgi değildir. Sevgi, tam olabilmesi için kişisel bağımsızlık boyutuna sahip olmalıdır.

7.Gün için Egzersiz: Duyduğumuz sevginin, ruhumuzu destekleyen ve hayatımızı zenginleştiren bir yönünü farkedelim ... ve kutlayalım!

OMER (6) 2 Nisan Cuma Akşamı ve Cumartesi Günü –Hesed’in içindeki Yesod: Sevecenliğin içindeki Bağlar

Sevginin sonsuz olabilmesi için, bağ gerekir. Ortak bir çaba ile sevgiyi gerçek hale getiren bir birliktelik duygusu oluşur. Her iki tarafa da yarayan, samimi bir ilişki, yakınlık ve bağ kurulur. İşte böyle bir bağ, meyve verir, sağlıklı bir birlikten doğan bir meyvedir o.

6.Gün için Egzersiz: Sevdiğimiz biriyle birlikte geliştirici bir şeyler yapmaya başlayalım.

OMER (5) 1 Nisan Perşembe Akşamı ve Cuma Günü – Hesed’in içindeki Hod: Sevecenliğin içindeki Tevazu

Sık sık sevginin kendisine kilitlenir, sevilen kişiyi affetmekten, esnemekten veya ödün vermekten kaçınırız. Hod, sevgiye tevazu katar. Kendi kapasitemizin üzerine çıkmamızı, kendimizi aşmamızı, kendimizin haklı olduğuna inansak bile, sırf sevgi adına karşımızdakini affetmemiiz veya kabul etmemiiz sağlar. Kibirli sevgi, gerçek sevgi değildir.

5. Gün için Egzersiz: Gururumuzu bir yana bırakarak, sevdiğimiz ve tartışmış olduğumuz birisiyle barış yapalım.

OMER (4) 31 Mart Çarşamba Akşamı ve Perşembe Günü –-Hesed’in içindeki Netsah: Sevecenliğin içindeki Dayanıklılık

Sevgimiz dayanıklı mı? Zorluk ve aksiliklere dayanabilir mi? Sevgimizi ruh hallerime göre mi verip/geri çekiyoruz yoksa sevgimizi hayatın iniş çıkışlarından bağımsız olarak, sürekli ve değişmez bir şekilde vermeye devam mı ediyoruz.

4.Gün için Egzersiz: Sevdiğimiz birine, ona olan sevgimizin sürekliliği konusunda güven verelim.

OMER (3) 30 Mart Salı Akşamı ve Çarşamba Günü

Hesed´in içindeki Tiferet- Sevecenliğin içindeki Ahenk

Sevgide ahenk; sevginin hem sevecenlik, hem de disiplin özelliklerinin harmanlamasıyla oluşur. Ahenkli bir sevgi, empati ve şefkat içerir. Sevgi çoğu zaman karşılığında sevgi alma beklentisi ile verilir. Şefkat içeren sevgi ise, beklentisiz verilir-hatta karşısındaki o sevgiyi hak etmese bile verilir. Tiferet, canını acıtan kişilere de verebilmektir.

3.Gün için Egzersiz: Bir yabancıya yardım eli uzatalım.

OMER (2) 29 Mart Pazartesi Akşamı ve Salı Günü – -Hesed ‘in içindeki Gevura- Sevecenliğin içindeki Disiplin

Sağlıklı sevgi, her zaman bir disiplin ve anlayış unsuru içermelidir: karşındakinin sınırlarına gösterilen saygı ve mesafe veya karşımızdakinin bizim sevgimizi içine alabilme kapasitesini değerlendirebilmek gibi. Sevgi, kıvamında ve doğru yönlendirilmiş olmalıdır. Bunu, çocuğunu sevgi adına şımartan veya eşini sevgisi ile boğan ve karşındakine herhangi bir kişisel alan bırakmayan birinin davranışlarında gözlemleyebiliriz.

2. Gün için Egzersiz: Birine bizim kendi uygun gördüğümüz şekilde değil, onun istediği şekilde yardım edelim. Bunun için fazladan çaba göstermemiz gerekiyorsa da kendimizi onun ihtiyaçlarına göre ayarlayalım.

OMER (1) 28 Mart Pazar Akşamı ve 29 Mart Pazartesi Günü- Hesed’in içindeki Hesed- Sevecenliğin içindeki Sevecenlik

Sevgi, hayatın en güçlü ve en gerekli parçasıdır. Sevgi hem vermek hem almaktan oluşur. Sevgi bize, kendimizden yukarılara, kendimizin ötesine ulaşma, başka bir kişiyi hissetme ve o kişinin de bizi hissetmesine izin verme imkânı sağlar. Sevgi, bu şekilde bizim gerçekliğin en yüksek boyutunu- Tanrı’yı hissedip yaşayabilmemiz için bir araç vazifesi görür.

Sevginin, sevgi yönünü inceleyelim. Kendimize soralım: Başka bir kişiyi sevebilme kapasitemiz nedir?  (Sevgi) Vermek ile ilgili herhangi bir sorun yaşıyor muyuz?  (Sevgi vermek/almak konusunda) Cimri veya bencil miyiz? Hayatımıza başka birinin girmesine izin vermek bizim için zor mu? Hassasiyetimizden, açılıp da incinmekten korkuyor muyuz?

1.Gün için Egzersiz: Sevdiğimiz birine sevgimizi ifade etmek için yeni bir yol bulalım ve bunu uygulayalım.

49 Günlük Yükseliş –Kişisel Özgürlük Rehberimiz 

Gün Gün Omer Saymanın Manevi Kılavuzu

Pesah’ın ikinci gecesinden Şavuot’a kadar olan 49 günü tek tek saymak, sayarken Tanrısal özellikler üzerine yoğunlaşmak ruhumuzu adım adım arındırıp rafine etmeye, bize kendimizle, etrafımızla ve Tanrı ile olan ilişkilerimizi geliştirip yükselme yolunu açar.

Kabalistler ruhu geliştirme yolunda, bu yedi haftanın her birinde yedi Sefira- Tanrısal Özellik ile paralellik gösteren Yahudi ulusunun yedi çobanı;Avraam, Yitshak, Yaakov, Moşe,Aaron,Yosef ve David’i örnek almamızı ve her hafta o haftanın liderinin ana duygusal özellikleri üzerine çalışmamızı, karakterimizin o yönünün diğer özelliklerle kombinasyonlarını geliştirmemizi ve bu şekilde 49 günlük sayım sonunda kırk dokuz kombinasyonu ele almış olacağımızı belirtir.

R.Simon Jacobson, Omer Saymanın Manevi Kılavuzu kitabında Sefirat AOmer dönemindeki kişisel gelişim için her hafta farklı bir Sefira-Tanrısal Özelliği ele alıyor ve bu özellikleri hayatımıza nasıl entegre edebileceğimizi gösterip, günlük spiritüel egzersizlerle bunları deneyimlememize yardımcı oluyor.

 Yedi Sefira ve Yedi duygusal özellik:

1. Hesed – Sevecenlik (Avraam)

2. Gevura - Adalet ve disiplin (Yitshak)

3. Tiferet - Ahenk, merhamet (Yaakov)

4. Netsah – Dayanıklılık (Moşe)

5. Hod – Alçakgönüllülük (Aaron)

6. Yesod – Bağlar (Yosef)

7. Malhut - Egemenlik, liderlik (David)

 "Omer Saymanın Manevi Kılavuzu- A Spiritual Guide to the Counting of the Omer” R. Simon Jacobson

Kurallarına Göre Omer Sayım Çizelgesi: http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi_2021.pdf

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV GZ

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel