24 Haziran 2021 Perşembe 21:43
Mett Hotel
Mett Hotel

Omer Sayımı: Omer’in 5.Günü- 13 Nisan Pazartesi akşamı ve Salı günü

Pesah´ın ikinci gecesinden başlayarak Omer´i saymak, Tora´da direkt olarak belirtilen mitsvalardandır.

Nazlı DOENYAS Kavram 10825 görüntüleme
9 Nisan 2020 Perşembe

Hesed’in içinde Hod-İyiliğin içindeki Kabul

 

Hareket Noktaları:

 

Tanrı ile--Hepimiz eksik olarak yaratıldık, dua ve zorlu bir çalışma süreciyle tamamlanmaya çalışıyoruz. Yemekten (et, tavuk, balık, sıvı, İsrael’de olmayan-yani nar,incir,üzüm,zeytin,hurma harici- meyveler yedikten )sonra söylenen duadaki “bore nefaşot-canlıları yaratansın”kısmının anlamını dikkatlice düşünmek..

Tanrı’ya, bizi eksiklerimizle yarattığı için teşekkür etmek.

 

Başkaları ile--Birisi için, ona makbule geçecek bir iyilik yapmak.

Bizim için herhangi bir iyilik yapan herkese teşekkür etmek ve onlarsız tam olamayacağımızı idrak etmek.

 

Kendimiz ile--Başkalarının yaptığı iyilik ve güzelliklerle hayatımızın daha iyi bir hale geldiğini kendi kendimize itiraf etmek. Ruhlarımız “tek başlarına” durmak için yaratılmamıştır. Kendilerini tamamlayacak diğer ruhlara gereksinim duyarlar.

Doğamızdan gelen kendi kendine yeterlilik (ve ego) hallerimizin üstesinden gelerek birisinden yardım istemek.


Omer’in 6.Günü-  14 Nisan Salı akşamı ve Çarşamba günü Hesed’in içinde Yesod-Sevecenliğin,iyiliğin içinde bağ kurmak,temel kurmak

 

Hareket Noktaları:

 

        Tanrı ile--Hesed’in içinde Yesod, önceden planlamadan, anında yapılan sevecenlikleri temsil eder. Bugün dua ederken, duanın içine, o anda kim olduğumuzu yansıtan özgün ve benzersiz bir dua dahil etmek.

Kelimelerin sınırlamalarından kaçıp, Tanrı’ya şükranlarımızı müzik, şarkı ve şiirlerle ifade etmek.

Başkaları ile--  Talmud (Succah 49b) der ki, iyilik dolu davranışlar, hayır için yapılan davranışlardan bile daha üst seviyede sayılır. Çünkü iyilik dolu davranışlar, bir eylem gerektirir ve ihtiyacı olmayana, hatta bir ölüye bile yapılabilir.

Birine hiç beklenmedik, ani ve içten gelen bir iltifat yapmak.

 

Kendimiz ile--Yaptığımız iyilikleri, güzellikleri nasıl ifade ettiğimiz üzerine düşünmek. Basmakalıp bir şekilde mi, yoksa yürekten mi? Bize yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak mı, yoksa hiçbir şeye bağlı olmadan kendi inisyatifimizle mi? Verme şeklimizi, belli kişilere olan gerçek bağlılığımızı gösterecek şekilde nasıl değiştirebiliriz?

Kendimiz ile dış dünya arasına koyduğumuz maskeleri dikkatlice gözden geçirmek. Kişiliğimizin hangi yönlerini başkalarından saklıyoruz? Neden başkalarıyla olan ilişkimizi, bağlantımızı bu şekilde sınırlamayı seçiyoruz?

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omer’in 7.Günü-    15 Nisan Çarşambaakşamı ve Perşembe günü :Hesed’in içinde Malkut-Sevecenliğin,iyiliğin içindeki asalet

 

Hareket Noktaları:

 

 Tanrı ile--Bu, bizim için, Tanrı’ya, bizden beklenenin veya gerekli olanın üzerinde bir şey verme fırsatıdır.

Tanrı ile ilişkimizde yenilikçi ve yaratıcı olmak.

Rabbi’lerin koyduğu (Derabanan) mitsvaları yerine getirmeye özen göstermek.

 

Başkaları ile-  Rabi Moshe Cordovero,Tomer Devorah adlı eserinde, iyilik dolu davranışı, mantık sınırlarının ötesine taşır.İhtiyaçlı birine yemek verdiğimiz zaman kendimizi iyi hissederiz.Eğer yemek verdiğimiz kişi  şikayetçi bir tavırla daha iyi yemek veya daha çok para istediğini söylerse,bunu nasıl karşılarız?  Bunun cevabı, vermeyi onların iyiliği mi, yoksa kendi iyiliğimiz için mi yaptığımızın gerçek göstergesidir. Gerçek iyilik, karşılığında hiçbir beklenti olmadan yapılan iyiliktir.

 

Kendimiz ile-- Tanrı’ya inancı tam olan Nahşon ben Aminadav, henüz daha yarılmadan Kızıldeniz’in içine doğru yürümüş, sular ancak boyun hizasına kadar geldiğinde deniz ikiye ayrılmıştı. Bu, bir Malkut hareketidir, çünkü Tora bize,  sınırları,  bir kralın yıkabileceğini söyler. Nahşon, halkının iyiliği için spontan ve bencil olmayan bir şekilde hareket eder.

Nahşon ben Aminadav gibi olmak, harekete geçmek.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

II. HAFTA: GEVURA: Adalet, yargı, disiplin, sınır, katı yargı, azim, gayret, sebat,düzen- (İtshak)

 

Omer’in 8.Günü-   16 Nisan Perşembe akşamı ve Cuma günü: Gevura’nın içinde Hesed-Disiplin ve sınırlılığın içindeki iyilik, sevecenlik

 

Hareket Noktaları:

 

        Tanrı ile-Talmud ‘da anlatılan bir olayda, Rabbi Meir’i üzen bir komşusu vardır. Rabbi Meir bu komşusunun ölmesi için dua etmek ister. Rabbi Meir’in karısı ise, ona anlatır ki; Tanrı’nın asıl isteği, bu kişinin kötü ve ahlaksız hareketlerinden kurtulup, Tanrı hizmetine dönmesidir. Karısının tavsiyesine uyan Rabbi Meir, bu kişinin teşuva yapması için dua eder ve komşusu Tanrı Yolu’na döner.

Anlamamız gereken, herhangi bir kişi bir günah işlediği zaman sadece etrafındaki herkese ve dünyaya değil, Tanrı’nın İlahi Plan’ına da zarar verir.

Duamız, günah işleyen herkesin bu yoldaki hatalarını fark etmeleri ve onların Tanrı Hizmetine geri dönmeleri şeklinde olmalıdır.

 

Başkaları ile--  Merhametli olmak. Eğer birinin yanlış bir spiritüel yolda olduğunu fark edersek, ona hata yaptığını anlatmak, bir mitsvadır. Eğer birini azarlayacağımız veya uyaracağımız bir durum varsa, bunu samimi bir iltifat ve övgü ile yumuşatmamız gerekir.

Bet Amikdaş zamanında, ölüm cezasını gerektiren bazı suçlar vardı. Talmud; “Komşunu, kendin gibi sev” cümlesinden; ölümün olabildiğince acısız olması gerektiği sonucunu çıkarır.

İnsanlara karşı hareketlerimizdeözellikle bugün, onlara acı verecek bir şey bile söylememiz gerekiyorsa, bunu mümkün olduğunca nazik ve acı vermeden yapmaya çalışmak.

Raşi, Tora yorumlarının başında, anlatır ki, Tanrı, dünyayı yaratmak istediği zaman, ilk olarak Tanrı’nın “Yargı Niteliği” ile yaratmak ister. Ancak, dünyanın salt yargı niteliği ile varlığını sürdüremeyeceğini görür ve “Merhamet Niteliği”ni de ekler.

Bu, her an aklımızda tutmamız gereken ve özellikle birisi bize haksızlık yaptığı zaman hatırlamamız gereken bir niteliktir. Biz haklı olsak ve kurallara  göre karşımızdaki haksız olsa bile, dünya katı kanunlarla varolmaya devam edemez.

Tanrı’ya benzemeye çalışıp, bize haksızlık edene de merhamet göstermek.

 

Kendimiz ile--Başkalarına iyi bir örnek teşkil ettiğimizden emin olmak, onlara Tanrı’ya hizmet yolunda nasıl davranılması gerektiğini göstermek. Her yaptığımızın, başkaları ve tüm dünya üzerinde bir etkisi olduğunun farkında olmak ve buna göre hareket etmek.

Rabbi Nechunia’ya, nasıl bu kadar uzun bir yaşamı hak etmiş olabileceği sorulur. Rabbi de, her akşam uyumadan, gün içinde onu kırmış olan bütün kişileri affettiğini açıklar.

Bu akşam uyumadan, gün içinde bizi üzen veya bize karşı tatsız bir davranışta bulunan herkesi affetmeye çalışmak.

 


“….Omeri getirdiğiniz günden itibaren kendiniz için yedi hafta sayın bu yedi hafta tam olmalıdır.Yedinci haftanın bitiminin ertesi gününe ellinci güne kadar sayacaksınız.” (Vayikra 23:15-16)

Şavuot'ta Tora'nın alınışına kadar devam eden bu 49 gün, kişinin kendini günbegün geliştirdiği, ruhunu adım adım arındırdığı, geliştirdiği ve sonunda en saf haline ulaşarak ödülüne-Tora’ya kavuştuğu süreci belirtir.

Bu yıl Omer sayımına 9 Nisan Perşembe akşamı başlıyoruz.

Kabalist bilgeler, ruhu geliştirme yolunda, Pesah'ın ikinci gecesinden itibaren gün gün sayılan yedi hafta süresince atalarımızın özelliklerini örnek alarak karakterimizi geliştirmeye çalışmamızı önerir: 1.Hafta: Avraam ile Hesed - Sevecenlik, 2.Hafta: Yitshak ile Gevura - Adalet ve Disiplin, 3.Hafta: Yaakov ile Tiferet - Ahenk, Uyumluluk ve Merhamet, 4.Hafta: Moşe ile Netsah - Azim ve Dayanıklılık, 5.Hafta: Aaron ile Hod - Tevazu, 6.Hafta: Yosef ile Yesod - Bağ Kurma, 7.Hafta: David ile Malhut - Haşmet, Egemenlik ve Liderlik. Bunlara 50. günde Keter - İrade, Hohma - Bilgelik, Bina - Anlayış özellikleri de eklenir.

 

GÜN GÜN OMER SAYIMI VE KİŞİSEL GELİŞİM

Omer Sayarken Ruhumuzu Arındırma- “SEFIROS”- by Rabbi Yaacov Haber & Rabbi David Sedley

 

Omer sayarken ruhumuzu geliştirme ve arındırma

Omer saymaya başlarken ruhumuzu da adım adım geliştirmeye başlıyoruz

Pesah ile Şavuot arasındaki yedi haftanın her biri, bir Sefira’yı temsil eder. Tanrı’yı tanımlamak, büyüklüğünü ve yüceliğini tam olarak idrak edebilmek mümkün değildir. Sefira’lar Tanrı’nın, bu dünyada insanı algılarımızla anlayabileceğimiz nitelikleridir. Birbirini etkileyen yedi Sefira ve bunlara ek olarak üç Sefira ile toplam on Sefira’dan söz edilir.

I. HAFTA: HESED: Merhamet, şefkat, bağışlama, iyilik, sevecenlik, sevgi, büyüklük - (Avraam)

II. HAFTA: GEVURA: Adalet, yargı, disiplin, sınır, katı yargı - (İtshak)

III. HAFTA: TİFERET: Güzellik, uyum, merhamet, ahenk, denge – (Yaakov)

IV. HAFTA: NETSAH: Sonsuzluk, zafer, tahammül, azim, kararlılık, bağlılık, dayanıklılık, kalıcılık - (Moşe) 

V. HAFTA: HOD: İhtişam, haşmet, titreşim, yankı, anlayış, tevazu, kabul - (Aaron)

VI. HAFTA: YESOD: Asıl, temel, temel kurma, bağ kurma - (Yosef)

VII. HAFTA: MALKUT: Hakimiyet, krallık, egemenlik, önderlik, yücelik-görkem, onur, saygınlık - (David) 

Bunlara, 50.günde; Keter-İrade, Hohma-Bilgelik, Bina-Anlayış özellikleri eklenir.

Her akşam Omer sayarken, o güne ait sefiranın içindeki lekenin düzeltilmesi, arınma ve ilahi kutsanma ile kutsanmak için dua edilir.  

Not: Omer “gece” sayılır, çünkü Yahudilikte “bir gün”, yıldızların çıkışıyla başlayıp, bir sonraki gece yıldızlar çıkana kadar olan süredir.

Omer Sayarken Ruhumuzu Arındırma- “SEFIROS”- by Rabbi Yaacov Haber & Rabbi David Sedley

 

Her gün yapmamız gereken çalışmalar üç noktada ele alınabilir:

a) Tanrı ile İnsan arasında -Ben Adam Lamakom.

b) İnsan ile insan arasında-Başkaları ile-Bin Adam LeHavero.

c) İnsanın kendi kendisi ile-Bin Adam LeAtsmo.

 

I.HAFTA: HESED: Merhamet, şefkat, bağışlama, iyilik, sevecenlik, sevgi –(Avraam) 

Omer’in 1.Günü - 9 Nisan Perşembe akşamı ve Cuma günü: Hesed’in içinde Hesed - İyiliğin içindeki Sevecenlik

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Tanrı’yı, yarattıklarına bakarak “görmeye” çalışmak. Mısır’dan çıkış ve çıkmış olduğumuz kendi kişisel esaretlerimiz, kendi  “Mısır”larımız üzerine yoğunlaşmak. Tanrı’nın bizi ne kadar önemsediği ve hak edip etmediğimize bakmadan nasıl bizi kurtarmaya hazır olduğuna odaklanmak.

Başkaları ile- Hiç ilgimiz olmayan, dünyanın başka bir ucundaki birine empati duymaya çalışmak. Okuduğumuz bir haberdeki kişilerin yaşadığı acı veya sevinci hissetmeye çalışmak. Birisine zaman ayırmak, ona cevap vermeden, problemlerini çözmeye çalışmadan, sadece onun söylediklerini ve söylemediklerini  “duymaya”  çalışmak. Ayırım yapmadan “vermek”,İsteyen kişinin bunu hak edip etmediğine bakmadan hayır ve iyilik yapmak.

Kendimiz ile- Bugün “ben” dememeye çalışmak. Kendimizi münferit bir birey olarak görmemek, Tanrı ve yaratılışı bir bütün olarak düşünmeye çalışmak.

Omer’in 2. Günü - 10 Nisan Cuma akşamı ve Cumartesi günü: Hesed’in içinde Gevura - İyiliğin içindeki Disiplin

Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Kendimize “Kimim” ve “Tanrı’yı memnun etmek için ne yapabilirim” sorularını sormak.

Başkaları ile- Hoşlanmadığımız biri için bir şey yapmak. Talmud (Bava Metzia 32b) der ki, düşmanlarına yardım etmek, kişinin doğasındaki kötü tarafları yenebilmek için çok iyi bir yoldur.

Kendimiz ile- Beceri ve yeteneklerimize bakıp bunların getirdiği sorumluluğu kabul etmek.

Omer’in 3.Günü- 11 Nisan Cumartesi akşamı ve Pazar günü: Hesed’in içinde Tiferet - İyiliğin içindeki Merhamet

Hareket Noktaları:

Tanrı ile-Tanrı’nın varlığının daha açık olarak tanınabilmesi için bir şeyler yapmak. Bugün üç konuşmanın içinde Tanrı’nın İsmi’ni kullanmak.

Başkaları ile- Ölümcül hastalığı olan bir hasta için dua etmek. Herkesi bir gülümsemeyle karşılamak.

Kendimiz ile-Başkalarının acısına duyarlı hale gelmeye çalışmak. Empati ile başkaları için hayatımızdaki bazı şeylerden feragat etmek.

Durum ne kadar çaresiz görünürse görünsün, ümidini kaybetmemek. Bugün ne olursa olsun, Tanrı’nın Merhameti için dua etmek.

Omer’in 4.Günü- 12 Nisan Pazar akşamı ve Pazartesi günü: Hesed’in içinde Netsah - İyiliğin içindeki Kalıcılık

 Hareket Noktaları:

Tanrı ile- Dua ederken en az bir cümleyi tamamen yoğunlaşarak söylemeye niyet etmek.

Başkaları ile- Çocuklarla veya öğrencilerle, onların hafızalarından silinmeyecek bir şey yapmak. Abisi veya ablası olmayan birine ağabeylik veya ablalık yapmak.

Kendimiz ile- Ebeveynlerimizin yapmuş olduğu ve bizim üzerimizde kalıcı izler bırakmış olan şeyleri düşünmek. İmkanımız varsa, onlara teşekkür etmek.

  

Omer Sayım Kuralları ve Omer Sayım Çizelgesi: 

http://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi_2020.pdf

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV GZ

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

MOZOTROS AİLESİ - İrvin Mandel

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental