25 Eylül 2020 Cuma 07:09

Web´den Seçmeler

• Türkiye gençliğinin 1933 ve 45 arasındaki Holokost denen Yahudi ve istenmeyen ırkları tahrip ameliyesini iyice okuyup öğrenmeleri gerekir. Bu bilgisizlikle ne dünyada olanları ne de kendimize yapılan ithamları yeterince değerlendirebiliriz. Şurası bir gerçek: Bugün büyük laflar eden kampanyalar açanların çoğu bu yakın tarihi bütün gerçekleriyle ve incelikleriyle bilmiyor. Propagandaya maruz kalanların da bilmediğini görüyoruz. Oysa bazı toplumların bazı şeyleri daha çok bilmesi lazım. İLBER ORTAYLI - HÜRRİYET

İzak BARON Diğer 2114 görüntüleme
12 Şubat 2020 Çarşamba
 • TÜRKİYE GENÇLİĞİNİN 1933 VE 45 ARASINDAKİ HOLOKOST DENEN YAHUDİ VE İSTENMEYEN IRKLARI TAHRİP AMELİYESİNİ İYİCE OKUYUP ÖĞRENMELERİ GEREKİR. BU BİLGİSİZLİKLE NE DÜNYADA OLANLARI NE DE KENDİMİZE YAPILAN İTHAMLARI YETERİNCE DEĞERLENDİREBİLİRİZ

Trump-Netanyahu’nun projesinin ve mahiyetinin 1933 ve 1945 arasında kampları dolduran cinayetlerle ilgisi yok. Almanya dış dünyaya karşı savaşı çıkaran en önemli unsurun kendisi olduğunu örterek Versay’da uğradığı haksızlıkları haykırıyordu. İç dünyaya karşı da yaşananların hepsinin Almanya’yı yöneten askerlerin ve diplomatların öngörüsüzlüğü, gaddarlığı ve ekonomistlerin bilgisizliğinden ileri geldiğini unutturarak işi Yahudi problemi haline getiriyordu. 1939’dan sonra Doğu Avrupa’da ilerledikçe ne Almanların daha evvel görüp tanımadığı ne de onların Alman devlet ve ordusunu tanımadığı bir alay Baltık Yahudisi, Doğu Polonya Yahudisi, Ukrayna Yahudisi ve hatta kampa gönderilen 90 bin Selanik Yahudisi gibi sayısız örneklerle milyonlarca insan kamplara niçin atıldığını belki kavrayamadı bile. Yahudi problemi bir ırk problemi haline dönüştürülmüştü. Aşağı ırklar kategorisine ilaveler yapıldı. Bugün dahi sayısı belirsiz masum Çingeneler sağda solda yaşamaya çalıştıkları orman kıyılarındaki obalarından toplanarak aynı şekilde kamplara ve Doktor Mengele deneylerine kurban edildiler.

(...) Türkiye gençliğinin 1933 ve 45 arasındaki Holokost denen Yahudi ve istenmeyen ırkları tahrip ameliyesini iyice okuyup öğrenmeleri gerekir. Bu bilgisizlikle ne dünyada olanları ne de kendimize yapılan ithamları yeterince değerlendirebiliriz. Şurası bir gerçek: Bugün büyük laflar eden kampanyalar açanların çoğu bu yakın tarihi bütün gerçekleriyle ve incelikleriyle bilmiyor. Propagandaya maruz kalanların da bilmediğini görüyoruz. Oysa bazı toplumların bazı şeyleri daha çok bilmesi lazım.

İLBER ORTAYLI

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ilber-ortayli/holokostun-75-yildonumu-41443228

 

 • “BU PLANDA BUGÜNE KADAR İSRAİL TARAFININ HİÇ SÖYLEMEDİĞİ ŞEYLER VAR, GÖZDEN KAÇIYOR. ASLINDA EZBER BOZAN BİR ÇÖZÜM BULMAK İÇİN TARAFLARI ZORLUYOR”

Bugüne kadar sayısını bilmediğim kez konuştuğum, görüştüğüm, İsrail’in en tanınan gazetecilerinden Arad Nir’i, bu sefer Trump’ın yeni açıkladığı Filistin planını konuşmak için aradığımda, şaşırıyorum. Netanyahu’ya mesafeli duruşu ve Filistin meselesine duyarlı tavrıyla tanıdığım Arad, çok farklı bir bakış açısı sunuyor.

Söze; planın Filistin’i tek taraflı ilhak üzerine kurulduğunu ve bir “apartheid” rejimi dayattığını söyleyerek başlıyor. Trump ve Netanyahu’nun tavrının son derece kibirli ve onur kırıcı, küçümseyici olduğunu özellikle vurguluyor. Hemen akabinde ise “put kırıcı” bir tespitte bulunuyor. “Bu planda bugüne kadar İsrail tarafının hiç söylemediği şeyler var, gözden kaçıyor. Aslında ezber bozan bir çözüm bulmak için tarafları zorluyor” diyor.

Bu “ilk”lerin birincisi; Netanyahu’nun, ilk kez Filistin egemenliğinden bahseden, “egemen bir Filistin devleti”nin kurulmasını hedefleyen bir planın arkasında durması. İkincisi; planın bazı kısımlarında Kudüs’ün bir parçasının (Doğu Kudüs) Filistin’in başkenti olarak belirtilmesi. Oysaki bugüne kadar İsrail’deki aşırı sağcılar ve bu kanadı temsil eden Netanyahu, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu; Kudüs’ün bölünmez ve İsrail’in başkenti olduğunu savunageldiler.

Üçüncüsü de; Filistin içinde İsrail yerleşimleri olacağı belirtilirken, İsrail’de de Filistin yerleşimleri olacağının ilk kez teslim edilmesi. Arad Nir, işte bu üç “ilk”in dikkate alınması gerektiğini söylüyor. “Bu plan kesinlikle uygulanabilir değil ve tamamen tek taraflı, ama tüm handikaplarına ve haksızlıklarına rağmen, yeni kavramlar ortaya atıyor ve açılımda bulunuyor. İki tarafı, yeni bir yol bulmaya itiyor. Bu yüzden baz alınabilir ve buradan yeni bir çıkış bulunabilir. Şimdi yapıcı ve yaratıcı olma vakti” diyor.

Peki bu “yaratıcı çözümler” ne olabilir? Arad’a göre bunlardan biri, iki-devletli çözüm yerine çok-uluslu tek bir devlet kurulması. “Bu, Siyonist rüyanın ölümü demek olur. Ama belki de vakti gelmiştir” diyor. Diğer bir çözüm de, konfederasyon. Tıpkı Belçika’da Flamanlar ve Valonlar arasında sağlanan paylaşım gibi. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de İsviçre tipi bir “kantonlaşma” modelini zaman zaman dile getiriyordu. Yani her kantonun kendi hükümetinin yanı sıra bir de federal hükümet olan bir yapı...

VERDA ÖZER

https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/verda-ozer/plana-bir-de-buradan-bakalim-6137569

 

 • YAŞAM ŞARTLARINI DAHA DA ZORLAŞTIRAN YER İSİMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDEN “VATANDAŞ TÜRKÇE KONUŞ!” KAMPANYASINA, 1934 TRAKYA OLAYLARINDAN VARLIK VERGİSİNE UZANAN BİR DİZİ OLAYI DA AYNI ÇERÇEVEYE OTURTTUĞUMUZDA, 1948 YILINDA İSRAİL DEVLETİ KURULDUKTAN SONRA PEK ÇOK TÜRKİYE VATANDAŞI YAHUDİ’NİN İSRAİL’E GÖÇ ETMEYİ TERCİH ETTİĞİNİ ANLAMAMIZ KOLAYLAŞIYOR

İzmir Yahudileri üç yüzyıl boyunca, Türk, Ermeni ve Rum mahalleleriyle çevrili, İzmir çarşısının hemen doğu sınırından başlayıp geriye doğru yayılan alan üzerinde yaşadılar. Efrati, Cavez, Hahambaşı, Beni İsrail, Hurşidiye, Sonsino ve Yeni ismini taşıyan mahalleler yer yer iş merkeziyle iç içe girmektedir. Osmanlı döneminde İzmir’in bu bölgesinde yaşamın hiç de kolay olmadığının altını çizelim. Bulaşıcı hastalıklara yoksulluğun eşlik ettiği bu bölge Yahudhanelerin en sık yer aldığı yerdi. Bu binaların özelliği mutfak, tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçların karşılandığı alanların ortak kullanımda olmasıydı. Yahudhanenin büyüklüğüne göre sayıları değişen odaların her biriyse kalabalık bir ailenin ikametgâhıydı. Yoksulluğa hastalıkların eşlik ettiği bu mekânlar, bazen salgın hastalıkların kaynağı, ama her halükarda salgınlar sırasında en büyük kayıpların yaşandığı yerlerdi.

Daha varlıklı olanlar, 19. yüzyılın ikinci yarısında gelişmeye başlayan Karataş, Karantina, Göztepe Güzelyalı boyunca yerleştiler. İzmir Yahudilerinin yoğunlaştığı iş alanları da sosyo-ekonomik durumları hakkında da ipucu vermektedir. İzmir’deki ilk yüzyıllarında yakaladıkları parlak dönem, 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde tarihe karışmıştı. Bu dönemde yeniden yapılanan İzmir’de Yahudilerin icra ettiği başlıca meslekler durumu özetlemektedir.

Büyük yangın sonrasında Rum ve Ermenilerin İzmir’i terk etmeleriyle, Yahudilerin Rum ve Ermenilerin yokluğuyla ortaya çıkan boşluğu dolduracakları düşünülüyordu. Ancak en başından itibaren Türklerin buna izin vermeyeceği anlaşıldı. Elza Niyago olayındaki tepkileri bu çerçeve içinde değerlendirmek gerekiyor. Yaşam şartlarını daha da zorlaştıran yer isimlerinin değiştirilmesinden “Vatandaş Türkçe Konuş!” kampanyasına, 1934 Trakya Olaylarından Varlık Vergisine uzanan bir dizi olayı da aynı çerçeveye oturttuğumuzda, 1948 yılında İsrail Devleti kurulduktan sonra pek çok Türkiye vatandaşı Yahudi’nin İsrail’e göç etmeyi tercih ettiğini anlamamız kolaylaşıyor.

Eliza’nın katiline ne mi oldu? Osman Ratıp hiç yargılanmadı; ancak kapatıldığı akıl hastanesinde, olayın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra, yine bir başka akıl hastası tarafından öldürüldü.

DR. ERKAN SERÇE

https://www.birgun.net/haber/izmir-yahudilerine-ne-oldu-286768

 

 • İSRAİL’İN GÜVENLİK TALEBİNİ, FİLİSTİNLİLERİN DE DEVLET KURMA İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİĞİNİ İDDİA EDEN YÜZYILIN ANLAŞMASI, SORUNU ÇÖZMEK İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM GETİRECEĞİ İDDİASIYLA OSLO PARAMETRELERİNDEN SUUDİ ARAP BARIŞ İNİSİYATİFİNE KADAR KABUL GÖREN VE İSRAİL İLE FİLİSTİNLİLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERE TEMEL OLAN ANLAYIŞI DEĞİŞTİRDİ

Şimdilik konu olmasa da, Suudilerin Ürdün’ün elinden Kudüs vakıflarının idaresini almak isteği ve böylece Müslümanlar için kutsal kabul edilen her yerin himayesine sahip olma arzusu ise Ürdün’ü rahatsız etmeye devam ediyor.

İsrail ile Ürdün’ün ilişkileri ise uzun bir zamandır bir hayli kötü. Bir süre elçi bulundurmayan iki ülke, metal detektör krizinden, Bakura ve Gamr (Naharayim ve Tzofar) bölgelerinin kira sözleşmelerinin yenilenmemesine kadar bir çok sıkıntı yaşadılar. İlişkilerin soğukluğu, geçen sene barış anlaşmasının 25. yıldönümünün sönüklüğünde de kendini belli etmişti.

Öte yandan, Ürdün’ün tüm bu zayıflıklarına rağmen Amman’ı sıkıştırmak ABD’nin de İsrail’in de işine gelmeyecektir. Ürdün’ün güvenilir bir müttefik olduğunu kabul eden her iki ülke, bir yaptırım uygulanmasının hem Haşimi krallığının sonunu getirebileceğinin hem de Katar örneğinde olduğu gibi ülkeyi İran’ın kucağına atacağının farkındalar.

İsrail’in güvenlik talebini, Filistinlilerin de devlet kurma isteğini yerine getirdiğini iddia eden Yüzyılın Anlaşması, sorunu çözmek için yeni bir yaklaşım getireceği iddiasıyla Oslo parametrelerinden Suudi Arap Barış inisiyatifine kadar kabul gören ve İsrail ile Filistinliler arasındaki görüşmelere temel olan anlayışı değiştirdi. Ancak bu değişimin taraflar arasında yakın zamanda bir barış görüşmesinin başlamasını sağlayamayacağını söyleyebiliriz. Öte yandan onlarca yıldır var olan söylemin de sorunun çözümünde bir milim ilerleme sağlamadığını da kabul etmek gerekir.

Bundan sonra ne olacağı ise çok net değil. Filistinliler kendi aralarında anlaşamazken, İsrailliler bir yıldır başbakan seçemezken, Arap ülkeleri bu konuda bölünmüşken, planın mimarları Trump ve Netanyahu ülkelerinde benzer bir azil süreci yaşar ve kritik seçimlere hazırlanırlarken, her an her şeyin değişebildiği Orta Doğu’da yapılacak en iyi şey bekleyip görmek olacak.

KAREL VALANSİ

https://t24.com.tr/yazarlar/karel-valansi/yuzyilin-anlasmasi-ve-urdun,25518

 

 • KAĞIT ÜZERİNDE KALMASI BEKLENEN BU GİRİŞİM SONUCUNDA, İSRAİL SAĞININ İKTİDARDA KALMASI VE BU PLANA DAYANARAK HERHANGİ BİR GİRİŞİMDE BULUNMASI İSE İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINI DAHA DA ALEVLENDİRECEKTİR

Filistin devletinin İsrail için en pasifize edilmiş şekilde kurulması, İsrail’in Necef’in Sina’ya komşu ve kendisi için güvenlik endişesi oluşturan bir kaç bölgede toprak takasına gidiyor olması haricinde çok da alışılmadık şeyler içermeyen plan yer yer Filistin devletinin bağımsız(!) ve müreffeh(!) olacağını vaat etse de Filistin halkının meşru haklarını ve self-determinasyon ilkesini alelen çiğnemektedir. Trump tarafından açıklanan belgenin adına barış(!) planı, girişimi ya da vizyonu dense de planının içeriğine göre Filistin devletinin tanınması, sayıca az ve kökleri bölgeye ait olmayan bir topluma devlet lütfetme olarak lanse edilmektedir. Bugün dahi Akdeniz ve Ürdün nehri arasında yaşayan toplam 14-15 milyonluk nüfus Filistinli olsun İsrailli olsun sayıca kafa kafaya eşit gösterilebilir. Filistin meselesini bir an dahi olsa, tüm tarihsel olaylardan bağımsız düşünsek bile böyle bir paylaşım dayatması Filistinlilerin meşru hak gaspı olacağı gibi aynı zamanda da İsrailliler için güvenlik endişelerini arttıracaktır. Bu dayatmaya Filistin halkının karşı duracağı, ve hatta İsrail tarafından zorla uygulanmaya kalkılması halinde yeni bir direniş dalgasını başlatacağı aşikarken AB, Rusya, Türkiye, İran ve Arap Birliğinin kararları da Trump Planı’nı protesto edecek mahiyette olmuştur. Kağıt üzerinde kalması beklenen bu girişim sonucunda, İsrail sağının iktidarda kalması ve bu plana dayanarak herhangi bir girişimde bulunması ise İsrail-Filistin çatışmasını daha da alevlendirecektir.

SELİM HAN YENİACUN

https://www.yenisafak.com/hayat/barisi-bitiren-baris-trumpin-filistin-ruyasi-3525026

 

Netten okumalar

 

 • SIRADAN ADAMLARIN SIRA DIŞI CİNAYETLERİ – ALİ BULUNMAZ

https://www.kulturservisi.com/p/siradan-adamlarin-sira-disi-cinayetleri/

 

 • E5’İN ORTA YERİNDE UNUTULMUŞ BİR OSMANLI BANKERİ: KAMONDO – MELİKE ÇAPAN

https://www.independentturkish.com/node/129256/haber/e5%E2%80%99-orta-yerinde-unutulmu%C5%9F-bir-osmanl%C4%B1-bankeri-kamondo

 

 • BASIN KONSEYİ, CUMHURİYET GAZETESİ HAKKINDAKİ ŞİKAYETLE İLGİLİ ‘UYARI’ KARARI VERDİ

http://basinkonseyi.org.tr/basin-konseyi-cumhuriyet-gazetesi-hakkindaki-sikayetle-ilgili-uyari-karari-verdi/

 

 • İsrail Türkiye arasında ticari TIR'lar var: Soğuk diplomasi sıcak ticaret - Ozan GÜNDOĞDU

https://www.birgun.net/haber/israil-turkiye-arasinda-ticari-tir-lar-var-soguk-diplomasi-sicak-ticaret-287001

 

 • WESTERBORK YAHUDİ TOPLAMA KAMPI ZİYARETİ | MÜZE TANITIMI

https://www.youtube.com/watch?v=81XiUeWvDTQ

https://www.youtube.com/watch?v=m4eg26QDkOg

https://www.youtube.com/watch?v=7U74883FYZs

 

 • İSRAİL RUSYA'NIN SUÇLAMALARI İÇİN NE DEDİ... İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA SONA MI ERİYOR - RAFAEL SADİ

https://odatv.com/anlasma-sona-mi-eriyor-08022026.html

 

 • 'LİBYA YAHUDİLERİ'NİN SİYASİ SAHNEYE ÇIKMASI SONRASI PATLAK VEREN 'KİMLİK MÜCADELESİ' - CEMAL CEVHER

https://m.aawsat.com/turkish/home/article/2122891/libya-yahudilerinin-siyasi-sahneye-%C3%A7%C4%B1kmas%C4%B1-sonras%C4%B1-patlak-veren-kimlik

 

 • BİR YAHUDİ'YE SORDUK #2 : TARİHTEKİ EN ZENGİN YAHUDİ KADIN DONA GRACİA

https://www.youtube.com/watch?v=PU_mCyDbX-Q

 

 • YETMİŞ BEŞ YIL SONRA SOYKIRIM – CENGİZ BEKTAŞ

https://www.evrensel.net/yazi/85710/yetmis-bes-yil-sonra-soykirim

 

 • MİLYONLARCA İNSANIN ACIMASIZCA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TOPLAMA KAMPI AUSCHWİTZ’TE EŞCİNSELLERİN YAŞADIKLARI VE ANLATILMAYAN HİKAYELERİ

https://onedio.com/haber/milyonlarca-insanin-acimasizca-olduruldugu-toplama-kampi-auschwitz-te-escinsellerin-yasadiklari-ve-anlatilmayan-hikayeleri-896812

 

 • KUDÜS MİTİNGİ VE MUHALEFETİN HALİ – LEVENT GÜLTEKİN

http://www.diken.com.tr/kudus-mitingi-ve-muhalefetin-hali/

 

Takılan tweetler

 

Türk Dış Politikası@TrDisPolitika

8 Temmuz 1934: Trakya'da Yahudileri hedef alan olaylar konusunda açıklama yapan dönemin Meclis Başkanı Kazım Paşa, bu olayları başlatanların cezalandırılacağını açıkladı.

 

https://twitter.com/TrDisPolitika/status/1225848793880571904

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR