29 Ocak 2022 Cumartesi 16:03
DELFIN DEKORASYON
DELFIN DEKORASYON

Soyadlarımız: ASRİEL - GİDON - GROSMAN - CARİDDİ - PALAÇİ - SENEOR - SHENEOR

Naim A. GÜLERYÜZ Kavram 4328 görüntüleme
31 Aralık 2019 Salı

ASRİEL -  AZRiEL

‘Tanrı Yardımcımdır’ anlamında bu sözcük bir İbrani erkek ismidir1. ‘TaNaH’ın 1.Krallar kitabında (5:24) Menaşe oymağının boybaşlarından biri, (27:19) da ‘Yerimot’un babası’, Yermiya/Yirmeyau kitabında (36:26) ‘Seraya’nın babası’ olarak adı geçer. 

GİDON - GİDEON

Bu isme TaNaH’ın Sayılar kitabında (1:11) Gideoni, Hâkimler Kitabının 6 ve 7 bölümlerinde ise Gideonolarak rastlanır.  

Yoaş’ın oğlu Gideon Menaşe oymağının Aviezrit boyundan olup Midyanitleri hezimete uğratan savaşçı olarak tarihe geçmiştir. Hâkimler 6:32 de babasının kendisine ‘Baal kendisini savunsun’ anlamında Yerubbaaladını verdiği anlatılır.

Wikipedia’da2Gideon’un anlamının James Strong tarafından ‘oduncu-yontucu’ ve Simon John Devries’e göre de ‘sürücü’ olarak ifade edildiği nakledilmektedir. Anlamı köken bilimcilerden Guggenheimer3oduncu-yontucu, Faiguenboim4‘cengâver’, Laredo5ise  ‘kırık, sakat’ olarak belirtmektedir.

GROSMAN - GROSSMAN     

Fiziki bir özelliği belirten veya takma ad olabilen GrossmanYiddiş dilinde ‘büyük adam’ anlamına gelmektedir6.

Avrupa’da yaygın olan bu soyadının Groysman, Groszman, Grosser ve benzeri değişkenlerine rastlanır. 

KARİDİ - CARİDDİ

Yunanca sözlük anlamı ‘ceviz’ [Karidia] olan Karidisözcüğü yurdumuzda bazı Yahudi aileler tarafından soyadı olarak kullanılmışsa da doğrudan bir Yahudi bağlantısı saptanamamıştır.

Grek kökenli Karideus’den türeyen bu soyadının Antik Çağ’a kadar dayandığı, Julius Sezar’ın anılarında da MÖ. 50 yıllarında Roma’da yaşayan ve bu adı taşıyan muteber bir aileden bahsedildiği ifade edilmektedir. Ailenin bir kolu muhtemelen 13. yüzyılda Sicilya’ya göç ederek Messina kentine yerleşmiş, ünlü hekimler ve hukukçular yetiştirmiştir7.

PALAÇİ- PALAGGİ- PALACHE

Pallache, Palladji, Pialagi, Palaggi, Falagi ve benzeri değişik yazımlarla rastlanan Palaçisoyadının İspanyol kökenli olup Palacio (saray) veya Palaciego (saraya ait) sözcüklerinden türediği konusunda genel bir mutabakat vardır. Bu arada Toledano8Arapça Al Fallas (para darp eden, basan) yaklaşımına da yer vermektedir.

10. yüzyılda Kordova’da ünlü bir ailenin adı Palachi olarak belirlenmiştir. 1492 sonrasında aile Fas’a ve bazı kolları oradan Osmanlı İmparatorluğuna taşınmıştır. 

İzmir’e yerleşen Palaçi ailesi özellikle 19. yüzyılda, aralarında İzmir Hahambaşılığı görevini üstün başarıyla yerine getiren Rav Hayim Palaçi (1788-1869) ve oğlu Rav Abraham Palaçi  (1809-1899) dâhil çok değerli din adamları yetiştirmiştir. 

SENEOR  - SHENEOR

Önce özel ad, daha sonraları da soyadı olarak benimsenenSheneorİbranice ‘iki ışık’ anlamındadır. 

Laredo’nun, Salamon Loria’dan naklen bir anlatımına göre, bir zamanlar bir ailenin yeni doğan çocuğuna baba geleneğe göre kendi babasının adı olan ‘Meir’i koymak ister. Eşi ise kendi babasının adı olan ‘Uri’ de ısrar eder. Sonuçta, araya giren bir bilge kişinin önerisiyle, her ikisi de ‘ışık’ anlamında olan Meir ve Uri yerine İbranice ‘iki ışık’ anlamında ‘Sheneor’ adında mutabık kalınarak mutlu sona erişilir9.  

1Guggenheimer, 49.

en.m.wikipedia.org/wiki/gideon.

Guggenheimer, 278.

Guilherme Faiguenboim, Dict. Sefaradi, Edition Fraiha,271.

Laredo, c.2 s.467.

dbs.bh.org.il.

en.wikipedia.org/wiki/cariddi

Toledano, 674.

Loredo, c.2 s.1137

 

 

 

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın

İLGİLİ HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şalom TV Şalom Spotify'da GZ

TÜNELİN UCU - İzel Rozental

TÜNELİN UCU - İzel Rozental