Tarih Atölyesi - Marsel Russo

9-10 Kasım 1938: Sonun Başlangıcı

7 Kasım 2018

Cam kırıkları saçılmış kaldırımların üstüne… Az ötede yakılan kitaplardan gökyüzüne doğru uzanan alevlerin kıvrımları, derin yaralar bırakarak giriyor...

Hitler’in Generalleri

26 Eylül 2018

Hitler’in yanında yer alsın almasın Alman ordu elemanlarının, rütbelerinden bağımsız, birleştikleri yegâne nokta ‘Yahudi sorunu’ idi.

Hitler ve Kadınları

29 Ağustos 2018

Savaş genelde erkeklerin dünyası olarak kabul görür. Hitler’in Alman halkına sunduğu şekli ile savaş, kadınlara ‘erkeklerin yokluğunda gündelik yaşamı...

Magazin tadında tarih: MAGDA VE DİĞERLERİ

15 Ağustos 2018

Tarih aşağıdan yukarı okunması gereken bir bilim. Yaşananlar arasındaki detaylar ve bunların birbirleri ile olan uzak veya yakın ilişkileri olayları ö...

Baştan çıkartılanlar

25 Temmuz 2018

Tarihçiler, Nasyonal Sosyalist devlet yapısında görülen güç ve otoritenin kaynağını Alman halkının çok da eski olmayan geçmişine bağlarlar. Birbirinde...

Nürnberg Kanunları ve sonrası

27 Haziran 2018

Eylül 1935’te Nürnberg’te, hazırlanan metin, o güne dek ağızlardan haykırılan fikirlerin, hukuki esasta detaylandırılmasından ibarettir. Yeni vatandaş...

Irkçılığın hukuki zemini

30 Mayıs 2018

Almanya’da 1935 yılında kabul edilen Nürnberg Yasaları Yahudilerin toplumdan tecritlerini ifade eder. Yahudi karşıtlığının hukuki zemine dayandırılmas...

Yeni Almanya’da yaşamak!

25 Nisan 2018

Nazi ideolojisi için 1934 – 1935 yılları bir deneme yanılma süreci oldu. Hitler, daha sonraki SS birliklerini oluşturacak militanları vasıtası ile mer...

Toz ve dumana doğru!

28 Mart 2018

Ben Gurion’un sözleri, Filistin’deki Yahudi toplumunun savaştaki durumunu anlamlı bir şekilde özetler: “Bu büyük savaşta İngilizlerle omuz omuza ‘Beya...

Bir Utanç Belgesi

28 Şubat 2018

17 Mayıs 1939 tarihinde Beyaz Kitap yayınlandığında, David Ben Gurion, “Şeytanın kendisi bile bundan daha korkunç bir karabasan yaratamazdı…” diye yaz...

Çelişkiler içinde boğulmak

31 Ocak 2018

1930’lu yılların ikinci yarısında Filistin topraklarında, Peel planı belki bir barışı getirmezdi ancak en azından bölgede sakin bir dönemin başlangıcı...

1937’de taksim ve transfer çözüm olur muydu?

20 Aralık 2017

Adına Filistin sorunu denilen konu, sınırları belli bir toprak parçasının kullanımı ile ilgili olarak ortaya çıkan ve gitgide karmaşık hale gelen, gir...

Çözüm önerisi Taksim

29 Kasım 2017

1936 yılı itibarı ile tırmanış gösteren Arap isyanı nitelik olarak iyiydi ama amaca ne kadar hizmet ediyordu? Ya da daha doğru bir soru ile gündeme ge...

Araplardan Britanya’ya: "Buradan Gidin!"

25 Ekim 2017

Filistin topraklarında 1930’lu yıllara damgasını vuran Arap isyanı, dağlardaki münferit çatışmalarla sınırlı kalmaz, kentlere iner, siyasi kimlik kaza...

Filistin: Bu miras nereden geliyor?

27 Eylül 2017

Filistin topraklarında İngilizlerin manda yönetimi sürerken, David Ben Gurion dönemin Arap liderleri ile görüşmelerini sürdürüyordu. Ancak bu görüşmel...

Ne olacak bu Filistin’in hali

16 Ağustos 2017 1

Balfur Deklarasyonunun kaldırılması, Yahudilere manda idaresi sınırları içinde toprak satışının durdurulması, Yahudi göçünün sınırlandırılması, yatırı...

Arap İsrail çatışmasının temelleri: PARAVAN

12 Temmuz 2017

Birinci Dünya Savaşı’nın yakıcı ve yıkıcı sürecini yaşayan hiçbir toprak parçasındaki husumet Filistin’deki kadar canlı bir şekilde bugüne aksetmedi… ...

Başarısız bir sosyal laboratuvar denemesi: Filistin Mandası

31 Mayıs 2017

Yahudi toplumu Filistin Manda İdaresi altındaki siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimini tüm zorluklara rağmen sürdürürken bunu Araplar için...

Yaşanası bir hayata doğru

26 Nisan 2017

Tarih boyunca göç olgusunu yakından bilen ve yaşayan Yahudilerin Eretz İsrael topraklarını odak haline getirmesi 20. yüzyılı bulur. Ancak vaat edilmiş...

Nazizm’in ilk iktidar yılları: Daralan çember

15 Mart 2017

Devlet mekanizmasının etap etap etkisizleştirilmesi, bireyi bela karşısında koruyacak yapıların teker teker imha edilmesi, azınlıkların gittikçe yalnı...

Almanya 1933: Nazizm iktidarda, etkiler/tepkiler

8 Şubat 2017

I. Dünya Savaşı sonrasında tamamen çökmüş Alman devlet yapısının 1930 başlarında dünyayı vuran ekonomik kriz ile yüzleşebilmesi olanaksızdı. Demokrati...

Solan Demokrasi

28 Aralık 2016

1920’li yılların sonlarında ekonomik kriz Almanya’yı çok derinden vurmuş, demokratik düzen bunun getirdiği sonuçlara cevap bulmada son derece yetersiz...

Adolf’tan Führer’e

23 Kasım 2016

Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya’nın çaresiz yenilgisinin baş nedeni ‘Bolşevizm ile Uluslararası Yahudilik’ olarak lanse edilir… Savaşın g...

PERES’in ardından…

6 Ekim 2016

Şimon Peres geçtiğimiz hafta, 28 Eylül günü vefat etti. Arkasından çok konuşulacak, çok etkilenilecek bir fikirler manzumesi bırakarak, sessizce, kend...

Kimdir bu Hitler?

22 Ağustos 2016

Uygarlığın sağladığı tüm nimetlerin ölüm makinesinin emrine girdiği 1939-1945 dönemi, arkasında derin bir travma ve tarif edilemez bir enkaz bıraktı. ...

Beyaz Kitap ve Churchill – Savaşa Doğru

27 Temmuz 2016

1936 Nisanı ile 1939 baharı arasındaki üç yıllık sürede Britanya’ya karşı Arap ayaklanması yalnız askeri değil sivil hedeflere de yönelir ve artarak i...

Bir utanç belgesi: 1939 Beyaz Kitabı

22 Haziran 2016

1939 Beyaz Kitabı ile İngilizler, tabiri yerindeyse ne İsa’ya ne de Musa’ya yaranamamışlardı. Yahudileri tamamen karşılarına almışlar, Arapların istek...

Britanya Ortadoğu Politikası: Ne öyle, ne böyle!

25 Mayıs 2016

Filistin topraklarındaki Arap isyanının alevlenmesi, Londra için sıkıntılı bir durum yaratmaya başlar. Tüm bunlara, Avrupa’daki savaş çanları da eklen...

BRİT ŞALOM: Barış Anlaşması

20 Nisan 2016

Ortadoğu denilince günümüzde hâlâ tartışılan konulardan biridir herkesin kendi sınırları içinde yaşaması… Zamanında toprak üzerinden yapılacak bir uzl...

Arap isyanına karşı çözüm: TAKSİM

23 Mart 2016

Araplar isyan etmeye ediyorlardı ancak bu amaçlarına ne kadar hizmet ediyordu? Eş deyişle, isyan iyi, ancak yeterli miydi? Köylerde, kentlerde İngiliz...

Arap milliyetçiliğinin ivme kazanması

17 Şubat 2016

Araplar arasındaki radikal milliyetçiler İstiklal Partisi altında birleşirler. Kısa sürede liderlik kavgalarından dolayı etkinliğini yitirse de, İstik...

Arap isyanının ilk etkileri

20 Ocak 2016

1929’da Hebron’da yaşanan olaylar tarihçiler tarafından Arap isyanının başlangıcı olarak kabul edilir. Hebron olaylarından sonra, her zaman olduğu gib...

Tarih Atölyesi: Arap isyanına doğru: Hebron Olayları

23 Aralık 2015

Filistin’de Arap ve Yahudiler arasında yaşanan çatışmaların temeli belli bir toprak parçası üzerinde egemen olma durumu ile ilgilidir. Arap cephesinde...

Filistin’de Çatışmaya Doğru: TOPRAK SORUNU

18 Kasım 2015

Her ne kadar kendisine dini bir içerik kazandırılmaya çalışılsa da, on yıllar boyu devam edegelen Arap-İsrail çatışmalarının ana sebebi toprak sorunud...

El Hüseyni’den Enver Paşa´ya Yakın Doğu

21 Ekim 2015

Ortadoğu her zaman olduğu gibi günümüzde de savaş alanı… Konu Yahudi-Arap ya da İsrail-Filistin konusu olmanın ötesine geçti. Bölgede, yüz küsur yıllı...

II. Wilhelm’den Nasyonal Sosyalizm’e Alman Yakındoğu politikası – 3

17 Eylül 2015

Balfour Deklarasyonu ve hemen ardından İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı ordusuna karşı aldığı başarılar ardından, Almanlar için Filistin’de köprübaşı eld...

II. Wilhelm’den Nasyonal Sosyalizme Alman Yakındoğu politikası -2

5 Ağustos 2015

Almanya’nın 19. yüzyıl sonlarından itibaren geçerli dış politikasını “Gott strafe England – Tanrı İngiltere’yi cezalandırsın” şeklinde özetlemek yan...

II. Wilhelm’den Nasyonal Sosyalizme Alman Yakındoğu Politikası -1

24 Haziran 2015

Almanların Ortadoğu’ya olan bakışları, bir dünya devleti olmak amacı ile bu coğrafya üzerinden geliştirdikleri modeller etkilerini 20. yüzyılın nerede...

Mutsuz komşular, sorunlu yarınlar

6 Mayıs 2015

1 Mayıs 1921’de yaşananlar hem Yahudi hem de Arap toplumlarının algılarında, birbirlerine karşı şüphelere neden olacak ve bu şüpheler zaman içinde kat...

İlk Çatışma: Araplar ile Yahudiler karşı karşıya

8 Nisan 2015

Churchill bir Yahudi dostu muydu? Yoksa Britanya’nın ideallerini özümsemiş, onların tamamlanması adına politikalar üreten ve bunun için yorulmadan çal...

Tarih atölyesi: Churchill Filistin’de!

11 Şubat 2015

Filistin sorunu olarak siyasi literatürde yerini alan problemler yumağını çözmek için geçtiğimiz yüzyılı irdeleyecek bir tarih yolculuğuna çıkmak ger...

27 OCAK: Holokost’tan günümüze mesaj

28 Ocak 2015

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kasım 2005’te aldığı bir kararla, Kızıl Ordu’nun 1945 yılında, Auschwitz – Birkenau Ölüm Kampı kompleksini ele geçird...

Manda idaresine doğru Yahudi – Arap ilişkileri

14 Ocak 2015

1919 Paris Barış Görüşmeleri öncesi Prens Faysal ile içinde Haim Weizmann’ın da bulunduğu Yahudi delegasyonu arasında imzalanan 9 maddelik iyi niyet a...

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA VE ERTESİNDE Yahudi – Arap ilişkileri

17 Aralık 2014

Eretz Yisrael veya Filistin toprakları... Bunlar kendilerine yüklenen siyasi anlamın berisinde bir coğrafi bölgeyi işaret ederler. Geçtiğimiz yüzyıld...

Yüzüncü Senede Ortadoğu– Çakışan Politikalar (3)

12 Kasım 2014

Ortadoğu’da yaşananlar her ne kadar değişik şekillerde yorumlanmak istenmekte ise de, esas itibarı ile yalın bir toprak sorunudur. Bu sorun, yüzyılı a...

Yüzüncü Senede Ortadoğu-Çakışan Politikalar (2)

15 Ekim 2014

Ortadoğu’nun bugünkü halini yüzeysel okumalarla anlamaya çalışmak, gelişen olaylara tarihin derinliklerine bakmadan yorumda bulunmak sağlıksız çıkarım...

100. senede Ortadoğu: Çakışan politikalar

10 Eylül 2014

Ortadoğu her zaman olduğu gibi karışık günler geçiriyor. Bugün bu topraklarda yaşananlar geçmişin halledilememiş hesapları üzerine konumlandırılıyor. ...

Antisemitizm sosyal medyayla şekil değiştiriyor

13 Ağustos 2014

Antisemitizm tarihinde birkaç senedir yeni bir dönüm noktasından geçtiğimizi söylemek abartılı olmaz. Sosyal medyanın güncel yaşantıda önemli bir yer ...

TARİH ATÖLYESİ: Yahudi sorununa çözüm

2 Temmuz 2014

Günümüzde kimileri 2000 yıllık, “Kudüs’ün eteklerine geri dönmek” gibi Yahudi geleneğine girmiş beklentileri emperyalist olarak yorumluyor. Ülkesi olm...

‘Kötülüğün Sıradanlığı’

4 Haziran 2014

“Etrafın toz duman olduğu böylesi istikrarsız bir dönemde Yahudi halkı, kendi yolunu çizebilir, gitgide artan ve kendi hayatını tehdit eden antisemiti...

"Affet ama unutma"

30 Nisan 2014

Holokost’u, yok etme güdüsü tarafından ele geçiren bir ırkçılığın sahnesi olarak görmek gerekir. Yaşananlar Yahudilerin özne olarak seçildikleri, evre...

Antisemitizmde eliminasyonist yaklaşim

26 Şubat 2014

19. yüzyıl karmaşık olayların dönemi olmuştur. İmparatorlukların, krallıkların yerini aldığı, Kilise’nin gücünü yitirmeye başladığı, çalışan sınıfın i...

Eşitlik ve kardeşlik antisemitizmi yıkmaya yeter mi?

29 Ocak 2014

Modern tarihin başlangıcı sayılabilecek Fransız Devrimi batı dünyasına için eşitlik kavramını getirmiş olsa da antisemitizmin önüne geçmekte yeterli o...

Aydınlanma ve antisemitizm

25 Aralık 2013

Avrupa’da Rönesans dönemi Hıristiyanlık açısından bir aydınlanma sağlasa da antisemitizm halen yaşanan bir gerçekti. Aynı dönemlerde İslam dünyasında ...

Globalleşen antisemitizmin kaynağına yolculuk -2

27 Kasım 2013

Ortaçağ ve antisemitizm

Globalleşen antisemitizmin kaynağına doğru bir yolculuk

31 Ekim 2013

Yahudiler tarihin hiçbir döneminde insanlık ailesi içinde çok kalabalık olmadılar. Çok kısa bir süreyi kenara koyarsak, hiçbir zaman siyasi erki eller...

Protokollerden doğan antisemit edebiyatı

10 Temmuz 2013

Kontrol altına alınamayan bazı olayların altında Yahudi parmağı aranması, bunların bazı sosyal olayların tam ortasına oturtulup onların müsebbibi olar...

Çocuklarıyla intihar eden sıradışı bir kadın MAGDA GÖBBELS

21 Haziran 2013 1

Magda Göbbels hiç kuşkusuz Nazi liderlerinin etrafında yaşayan en çelişki dolu kadındır. Güzel ve zeki, gençlik yıllarında, daha sonra yişuvun önde ge...

Dikkat Ortadoğu

12 Eylül 2012

Değişik çıkar çevrelerinin bir türlü kesişmeyen beklentileri, etnik gerilimler, güvenlik çekinceleri altında yaşamlarını idame ettirmeye çalışanlar iç...

Prof. Aron Rodrique Türkiye´de: “Her nesil tarihi yeniden yazar”

15 Haziran 2012

PROF. ARON RODRIGUE TÜRKİYE’DE Tarih Profesörü Aron Rodrigue uzun bir aradan sonra kentimizi ziyaret edecek. Sefarad tarihi üzerine önemli çalışmalara...

Unutmamak için elele

4 Nisan 2012

Yom Aşoa yaklaşırken bugünü anlamlı kılmak ve Yahudileri hedef alan insanlık tarihinin bu en isyan ettirici dönemini anmak adına düzenlenen etkinlikle...

Prof. Zajfman ile bilim dolu iki saat

29 Şubat 2012

Weizmann Teknoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Daniel Zajfman geçtiğimiz hafta İstanbul’daydı. Kendisi ile yaptığımız söyleşide bilim ve bilimsel araştırm...

Demokratik rahatsızlık

8 Şubat 2012

Dünyanın en büyük demokrasilerini bir yönetim krizi ele geçirmiş gibi duruyor. ABD, Avrupa ve Japonya’nın bir süredir siyasi – sosyal – ekonomik probl...

Yeni yılda Ortadoğu üzerine

11 Ocak 2012

ABD yeni başkanını seçecek. Fransa ve Almanya seçime gidecek. Rusya, uluslararası arenada kaybettiği prestiji yeniden kazanmaya çalışacak… Kısacası 20...

Mısır’da demokrasiyi yönetmek

2 Kasım 2011

Geçtiğimiz günlerde Arap Baharının beşiği Tunus seçimlere gitti. Çıkan sonuçları yorumlamak henüz çok erken, ama bazı gözlemciler...

İşbirlikçiler: Churchill, Roosvelt ve Holokost

26 Ekim 2011

2. Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı olan Roosvelt, Avrupa Yahudilerini kaderleri ile baş başa bırakarak Hitler’e ummadığı bir destek vermiş oldu ...

‘Filistin Devleti’ üzerine bir tartışma

5 Ekim 2011

Ortadoğu her zaman olduğu gibi yine sancılı bir sürece gebe gibi duruyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde tanık oldu...

Avrupa’nın Filistin Sorunu

21 Eylül 2011

İsrail – Filistin anlaşmazlığı Ortadoğu’nun istikrarını en çok etkileyen, sebep sonuç ilişkileri bağlamında kafaları en çok me...

Zorbaların çılgınlıkları

14 Eylül 2011

Le Point Dergisi, Libya’daki Kaddafi rejiminin yıkılmasına atfen hazırladığı inceleme dosyasında, tarihin çeşitli evrelerin...

1 Eylül 1939 - savaşın gölgesinde

24 Ağustos 2011

Irk hijyeni… Hitler’in Alman Şansölyesi olduğundan beri peşinden koştuğu ideali böyle tanımlamak olası. Yoğun bir bilgi kirlili...

1 Eylül 1939

17 Ağustos 2011

Avrupa’da savaş gerçekten ne zaman başladı? Hitler’in orduları Polonya’ya saldırdıklarında mı? Yoksa Naziler iktidara geldiğinde mi? Rejim muhalifleri...

1 Eylül’e doğru -1-

10 Ağustos 2011

1 Eylül 1939… İkinci Dünya Savaşı, Almanların Polonya’ya topyekûn saldırıları ile başlıyor.Bu tarihten itibaren, Avrupa’da ortalık öylesine toz dum...

YENİ FİLİSTİN EKONOMİSİ (1): Romantik bir yaklaşım mı, yoksa gerçek mi?

27 Temmuz 2011

Son dönemlerde Filistin şehirlerinde yaşanan ekonomik gelişme ve ilerlemeler kuşkusuz bölgede barışa gidecek yolda önemli adımlar olarak değe...

Sıfır sorun ve Arap âlemine Türkiye formülü

29 Haziran 2011

Arap Baharı olarak adlandırılan süreç Türkiye’nin Ortadoğu politikaları açısından bir sınav içeriyor. Türkiye’nin burada oynamaya aday olduğu rol A...

Ortadoğu'dan Başlıklar

22 Haziran 2011

Bazılarının doğru veya eğri, Arap baharı olarak adlandırdıkları süreç, herkesi hazırlıksız yakaladı. Liderlerin, ülkelerinin girmiş olduğu ka...

BERNARD LEWIS ile bugünkü Ortadoğu üzerine

1 Haziran 2011

Bernard Lewis İkinci Dünya Savaşı öncesinden bu yana İslam Dünyası ve Ortadoğu konularında kitaplar yazıyor, çalışmalar yapıyor.

Arap isyanı, Türk modeli ve İsrail

25 Mayıs 2011

Ortadoğu’yu alışageldiği şekli ile duymaz olduk bir süredir.

Yitip Giden Umutlar Izieu Çocukları

4 Mayıs 2011

Hitler ve Naziler tarafından öldürülen çocukların sayısı tam olarak bilinmiyor… Ancak Holokost’ta katledilen çocuk sayısını...

6 MİLYON İNSAN ve Bir Şoa Agadası Denemesi

21 Nisan 2011

Yom Aşoa’nın Pesah Bayramı ile başlayıp, Yom Hazikaron / Yom Haatzmaut ile sona eren iki haftalık dönemin ortasında durması...

Hitler’den Kaddafi’ye Totaliterizm

23 Mart 2011

Arap coğrafyasında günümüzde yaşanan olaylar zincirini yadırgamamak gerekiyor. Arap halkı, tarihinin hiçbir döneminde gelec...

Dalgalanmanın Arapçası demokrasi mi?

23 Şubat 2011

İleride 2011 yılının analizini yapanlar, muhtemelen bu dönemi, Arap dünyasında görülen isyanlarla anacaklar. Tunus’ta başlayan ve daha sonra ...

‘Çalısmak özgür kılar’

27 Ocak 2011

1 Ekim 2005 günü BM’ye üye 191 ülke, bir karara imza koyarak 27 Ocak’ı “Uluslararası Holokost’u Anma Günü” olarak kabul ett...

Çılgın yıllar

12 Ocak 2011

Bir süredir dünya ekonomik bir çalkantı yaşıyor. Uzun zamana yayılacağa benzer bu sıkıntı, özellikle Avrupa kıtasının oturm...

2011'e doğru

22 Aralık 2010

2010’dan 2011’e doğru hızla yuvarlanırken birçok uluslararası sorunun arasında başı çekmeyi kimseye kaptırmayan Arap – İsrail sorunu ‘nakli yekün’ yap...

Yarım asır sonra Türkiye -2-

1 Aralık 2010

Dr. Jose V. Çiprut Türkiye izlenimlerini paylaşmaya devam ediyor…

Yarım asır sonra TÜRKİYE

24 Kasım 2010

Geçen haftalarda, yarım yüzyıla yakın bir süredir ilk kez Türkiye’yi ziyaret eden Dr. Jose V. Çiprut’u ziyareti sonrasındak...

“Bir arada olmak için ‘bir’ olmamız gerekmiyor”

10 Kasım 2010

Toplumsal Yakınlaşma Platformu altında bir kucaklaşma yaratmaya çalışan Sinan Dirlik ile yaptığımız söyleşiye ...

SİNAN DİRLİK: “Türkiye’de herkes bir diğerinin ötekisi”

3 Kasım 2010

Önümüzdeki hafta nefretle, bağnazlıkla harmanlanmış irrasyonelliğin nelere neden olabileceğini göstermesi açısından eşsiz bir olayı anacağız....

Dr. Jose Çiprut ile yaşamı, yaptıkları ve fikirleri üzerine

6 Ekim 2010

Yaz aylarında ‘Çok kültürlülüğe demokratik vatandaşlık ve hürriyet ahlakı açılarından bir bakış’ başlıklı yazısına yer verdiğimiz...

Ilımlılar ve militanların ötesinde

29 Eylül 2010

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden beri Amerikalı siyasetçiler Soğuk Savaş politikalarını terk etmede zorluklar yaşadılar. Dü...

Türkiye-İsrail İlişkileri /Bir varmış bir yokmuş

22 Eylül 2010

Türkiye dış politikasının yakın dönemlerde geçirmekte olduğu dönüşüm, 2010 yılının son dönemecine girildiği şu günlerde yeniden üzerinde duru...

Nazi gözüyle Varşova Gettosu ‘BİTMEMİŞ BİR FİLM’

25 Ağustos 2010

Çekilmesinden yarım asır sonra, bir Nazi propaganda filmi 31 yaşındaki bir İsrailli’nin çabaları ile tüm dünyada gösterime ...

Yine ve yeni büyük oyun 3. perde

11 Ağustos 2010

Ortadoğu denince akla 19. yüzyılın başlarından bu yana siyasi anlamda bir türlü dengesini bulamamış bir coğrafya geliyor. K...

İki devletli çözümün ön şartları

4 Ağustos 2010

İsrail-Filistin barışı söz konusu olduğunda herkes ağız birliği edercesine tek yolun ‘iki devletli çözüm’ olduğunu söylüyorlar....

TÜRK - İSRAİL İlişkilerden yansımalar -2-

16 Haziran 2010

Yirmi yıl öncesine kadar Türkiye-İsrail ‘ilişkileri’ Türk dış politikasında önemli bir yer edinmezken, 1990’lı yıllarda bu ...

TÜRK-İSRAİL ilişkilerden Yansımalar 2010

9 Haziran 2010

Türk-İsrail ilişkileri şu anda iki halkın da hak etmediği bir dönemden geçiyor. Kimine göre -isteyerek veya istemeyerek- za...

Anlaşma: şimdi

24 Mart 2010

Oslo’nun üzerinden on altı seneden fazla zaman geçmesine rağmen İsrailliler ile Filistinliler hâlâ barış anlaşması imzalamaktan çok uzak görü...

Karar almanın dayanılmaz ağırlığı

17 Mart 2010

Geçtiğimiz hafta İsrail kamuoyu, Doğu Kudüs’te yapılması öngörülen yeni yerleşimlerin yarattığı tartışmalarla meşguldü.

Kırık bir mesaj: 65. YILINDA HOLOKOST

10 Şubat 2010

İnsanlık tarihinin kara lekesi olan Holokost’un üzerinden 65 yıl geçmesine rağmen, dünyada Soykırım inkârı ve Holokost’u yo...

Nüfus bombası…

13 Ocak 2010

Uzmanların 40 yıl önce yaptıkları tahminler, dünyanın 1970’li yıllarda ‘gıda yetersizliği’ ile karşı karşıya kalacağı yönündeydi. Ancak ziraa...

Gençleri terörizmin kucağından almak: AKIL, KAHRAMANLIĞA GALİP GELİR Mİ?

6 Ocak 2010

Teröristleri ve potansiyel gönüllüleri radikal yollarından geri çevirmek mümkün müdür? Suudi Arabistan’da başlatılan bir re...

Din tek bayrak olunca

30 Aralık 2009

İnancı siyasi şiddet aracı haline getirmek günümüzün radikal militanlarının sıkça kullandıkları bir yöntem. 11 Eylül sal...

Afrika’da İsrail’in kayıp kavimlerinin izinde…

23 Aralık 2009

Etiyopyalı Falaşaların 1984-1990 yılları arasında İsrail’e taşınmasının ardından, Yahudi olduğunu iddia eden kabile ve grup...

AL-QUDS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İLE Tapınak Tepesi üzerine...

16 Aralık 2009

Kudüs’teki Al-Quds Üniversitesi’nin başkanı, tanınmış entelektüel Dr. Sari Nusaybe, muhtemel

11 ARALIK 1917: Filistin’de yeni bir döneme doğru

9 Aralık 2009

“Kente resmen 11 Aralık öğle vakti girdim. Yanımda kurmay subaylarım, Fransız ile İtalyan birliklerinin komutanları, siyasi misyon temsilcileri ile...

UNUT-MA-K

3 Aralık 2009

Toplum olarak yaşadığımız travmatik olaylar, zihinlerde nasıl bir yer edinir, nasıl bir iz bırakır? Unutmak mı daha iyidir, yoksa anıyı her zaman c...

Siyon önderlerinin protokolleri...

28 Ekim 2009

“Siyon Önderlerinin Protokolleri”, Yahudi halkının, kendinden olmayanları esareti altına alarak dünyayı yöneteceğini ileri ...

Zaho Yahudileri

16 Eylül 2009

Zaho Yahudileri kimileri için Irak Yahudilerinin bir parçasıdır, kimileri ise varlığından bile habersizdir. Tarih sayfaları...

Otuzuncu yılında 1979

29 Temmuz 2009

Bugünümüzü tanımlayan siyasileştirilmiş dinin, post komünist küreselleşmenin ve “laissez faire - bırakınız yap...

Tahran’dan bakıldığında

15 Temmuz 2009

İran’ın 1979 İslam Devrimi öncesi, Şah Rıza Pehlevi döneminde Amerika ile son derece girift ilişkileri vardı. Şah, adeta ge...

Tarih hangi yöne akıyor

8 Temmuz 2009

20. yüzyıl Almanya ve Japonya gibi otokratik güçlerin demokrasiler tarafından ‘dize getirilmesine’ ve devamında gelen Soğuk...

Lobicilik ve özelleştirilen diplomasi

1 Temmuz 2009

Amerika Birleşik Devleti, dünyanın en büyük gücü olunca “Amerika’ya yakın olmak” başarılı olmanın ön şartı oldu. Ancak böylesine bir süper gü...

21. yüzyılda büyük oyun

24 Haziran 2009

Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Ortadoğu’nun uyum içinde yaşayan insan toplulu...

İran’da güç ve siyaset

17 Haziran 2009

Bundan aylar önce, henüz İran’daki seçimler güncel haberler arasında yer almamışken, birçok İranlı, biraz da nostaljik şekilde, kendi kendilerine şu s...

Üç büyük din, iki barış, bir kent: Yeruşalayim-Kudüs

10 Haziran 2009

42 yıl önce geçtiğimiz hafta Ortadoğu tarihte az rastlanan bir savaşa ev sahipliği yapar. Altı gün gibi kısa bir sürede sınırlar değişir… Ateşkes imza...