Zoltan İstvan

2016 seçimlerinde sıra dışı bir ABD başkan adayı

Sami AJİ Köşe Yazısı
7 Ekim 2015 Çarşamba

Niçin sıra dışı?” diye sorabilirsiniz. Seçim kampanyasında kullanacağı ana sloganlarından birini hemen söyleyeyim ve düşünmeye başlayın: “Vote Zoltan Istvan if you want to live forever”1

Her ne kadar sloganı böyle olsa da kendi blogunda insan için, 170 ile 10.000 (yazı ile on bin) yıl arasında bir yaşam süresi öngörüyor.

“Hadi canım, sen de!” demeyin.

Tarih boyunca, benzeri vaatlerde bulunarak iktidar sahibi olan, güç kazanan veya kitleleri peşinden sürükleyen yüzlerce lideri sayabilirsiniz.

Kaldı ki, birçok kitapta eskiden insanların, inanılması güç yaşlara kadar hayatlarını sürdürdüklerini de okuyoruz. Örnekler mi istiyorsunuz? Tarihin derinliklerinden başlayalım.

Irak’ın güneyindeki kazılarda ortaya çıkarılan takriben 5000 yıllık tabletlerde2 çivi yazısı ile Nuh Tufanından evvel yaşamış sekiz Sümer3 kralından bahsedilir. Bunların sonuncusu için bakın neler yazılmış:

“…Bu olaydan sonra, Sippar şehri düşer ve başkent Suruppak şehrine taşınır. Suruppak’ta Ubaru Tutu kral oldu. 18.600 yıl hüküm sürdü (evet) tek kral 18.600 yıl hüküm sürdü.”

Yanlış okumadınız on sekiz bin altı yüz yıldan bahsediliyor.

Birkaç yüz yıl ileri gidelim. Bereşit’in 5. bölümünde şunları okuyoruz:

“Metuşelah 187 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu-Lameh. Metuşelah, Lameh doğduktan sonra 782 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Metuşelah’ın tüm günleri 969 yıldı ve öldü.”

Yine Bereşit’in 9. bölümünde Noah’ın 950 yıl yaşadığı yazılmıştır.

Çok mu geriye gittim dersiniz? Biraz daha zamanımıza yaklaşalım mı?

Ünlü tarihçi Herodot4, MÖ 450 yıllarında kaleme aldığı, ‘Tarih’ adlı eserinin üçüncü kitabında Habeşistan kralının, Pers kralı Kambiz’in, elçileri ile yaptığı görüşmeyi anlatır. Görüşme esnasında Habeşistan Kralı, Perslerin yaşam beklentilerinin 80 yıl olduğunu öğrenince şaşırır. Elçilere şöyle der:

Bizde insanlar 130 yaşından itibaren yaşlı sayılmaya başlanır.

Diğer bir deyimle başa ve konumuza dönersek, başkan adayım Zoltan İstvan imkânsız veya hayali bir beklentiden bahsetmiyor. Tam tersine binlerce yıldır ileri sürülen iddiaları, ilme, akla ve mantığa bağlayarak ispata çalışıyor. Başka türlü olması da esasen mümkün değil.

Önce, özgeçmişine kısa bir göz atalım: Henüz 42 yaşında. Columbia Üniversitesinin İlahiyat ve Felsefe fakültelerini bitirmiş. Gazeteci ve yazar, doğa tutkunu, vahşi hayatı korumaya yönelik sivil toplum kurumlarında üst seviyede görevlerde bulunmuş ve ilginç belgeseller yapmış.Sıra dışı hobilere sahip bir kişi. Örneğin, yanardağların yamaçlarında taze volkanik tozlar üzerinde sörf yapma ‘sporunu’ icat etmiş. (‘Volcano surfing’ deniyormuş.)

“İnsanlığın geleceğine dönük bir bahis” olarak tercüme edebileceğimiz ‘Transhumanist Wager’ adlı kitabı epey yankı uyandırmış. Nihayet aynı isimle ‘Transhumanist party’ adıyla partisini kurmuş ve siyasete atılmış. ABD’de üçüncü parti olarak yer edinmeye çalışıyor.5

Her partinin yaptığı gibi Zoltan İstvan da seçim bildirgesi hazırlamış. Dikkatimi çeken bazı bölümlerini özetleyerek aktarıyorum:

İlim ve teknolojinin ulaştığı seviye ile bugün dünyamızın karşı karşıya kaldığı problemleri çözebiliriz.

Transhümanist hakları içeren bir yasa çıkararak, ABD yönetimini, vatandaşlarımızı daha uzun ömürlü kılmaya yönelik ilmi ve teknolojik araştırmaları desteklemeye zorlayacağız.

İlim kültürünün, aklın gücünü ve laik değerleri öne çıkararak, tüm ülkeye yayılmasına gayret edeceğiz.

Her seviyede, tamamen ücretsiz eğitim sistemini yerleştireceğiz.

Yeni teknolojileri kullanarak, doğrudan halkın fikrini alacağımız bir demokrasi sistemini hayata geçireceğiz. (Not: Antik Yunan’da ve daha sonra 14 ve 15. asırlarda Floransa’da uygulanan sistemin bir benzerini öneriyor. Önemli kararlarda halk meydanlarda toplanır, tartışır ve toplantılar sonunda oylama yapılırdı.)  

Yine ilim ve teknolojileri kullanarak, tüm engelli vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşmasını temin edeceğiz.

Uzay araştırmalarını büyük kaynaklar ayırarak hızlandıracağız.

ABD’de askeri sanayiye dayalı bölgeler yerine, ilim ve eğitimi geliştirecek ve yayacak geniş kampüsler kurulacaktır. Bunlar sayesinde, deniz aşırı ülkelerde kısır savaşlara girişmek yerine kanserle, kalp hastalıklarıyla ve diyabetle mücadele edeceğiz.

Ne dersiniz? Sıra dışı demekte haklı mıyım?

Zoltan İstvan seçim turlarına başladı bile. Bağış topluyor. Dikkat edin ve hemen para göndermeye kalkışmayın. ABD vatandaşı değilseniz veya ABD’de sürekli ikamet izniniz yok ise bağış yapmanız suçtur.

 

1 “Eğer sonsuza kadar yaşamak istiyorsanız oyunuzu Zoltan İstvan’a verin.”

2 Well-Blundel tableti diye anılır. MÖ 3000’li yıllarda yazıldığı tahmin ediliyor.

3 Sümerler; MÖ 4000 ile 2000 yılları arasında Mezopotamya’da yaşamış bir halk ve kurdukları devlet. Medeniyetin yaratıcıları olarak anılırlar.

4 Herodot MÖ 5. asırda yaşamış olup Halikarnas (Bodrum) doğumludur. “Tarihin babası” unvanına sahiptir.

6 Transhumanism, insan ırkının bugünkü fiziksel ve ruhsal sınırlarının, ilim ve teknoloji sayesinde, çok daha ileri götürülebileceğini varsayan bir teori veya inanç.