NİTSAVİM-VAYELEH: "Veda ederken"

Rav İzak ALALUF Köşe Yazısı
17 Eylül 2014 Çarşamba

Bu gün siz hepiniz Tanrı’nızın huzurunda duruyorsunuz. Kabile başkanlarınız, ileri gelenleriniz ve polisleriniz her Yisrael erkeği. Çocuklarınız, eşleriniz kampının içindeki her odun kesenlerinden su çekenlerine kadar herkes.(Devarim 29/9-10)”

Rabi Şneur Zalman  yukarıdaki pasuğu şu şekilde açıklamaktadır: Vücudu oluşturan birbirlerine yardımcı olan ve birbirini tamamlayan her organ, her doku, her sinir ve her element gibi Bene Yisrael’in içindeki her kesimden insanı birlikte Tanrı’nın huzurunda görmekteyiz. Bunların içinde odun kesenler ve su taşıyanlar olduğu gibi hiyerarşik düzende en yukarıda olan kabile başkanları da bulunmaktadır.

Bu açıklamayı takiben Alşih adlı kaynağın Gemara Masehet Pesahim 50 A’ya dayandırdığı açıklamasına bakalım: Rabi Yeoşua ben Levi’nin oğlu olan Rav Yosef ölüm derecesinde hasta düşer ancak babasının Tefila’sı sayesinde yeniden hayata döner. Rabi Yeoşua ben Levi oğlu hayata döndükten sonra göklerde neler gördüğünü sorar. Oğlu ters yüz olmuş bir dünya gördüğünü ifade eder. Burada en tepede olanlar en aşağıda en aşağıda olanları da en tepede gördüm  ifadesini kullanır.  

Dünyamızda yer alan kabile başkanları veya su taşıyıcıları terimleri ancak dünyevi bir hiyerarşiyi tanımlamaktadır. Kimin asıl dünyada ne ve nasıl olacağı sadece Tanrı’nın bilgisi dahilindedir.

Bu yüzdendir ki Moşe Rabenu veda konuşmasını yapacağı günde herkesin Tanrı’nın huzurunda hazır durmasını istemiştir. Bu duruş hiyerarşik düzende olsa bile herkesin eksiksiz bir şekilde bulunması çok önemlidir. Çünkü herkes zamanı geldiği zaman Tanrı’nın huzuruna çıkacak ve gereken hesabı verecektir.

Nitsavim peraşasını genellikle Yamim Noraim öncesinde okuruz. Çünkü bu günlerde bizler hepimiz eksiksiz olarak hiçbir unvan veya sıfat olmaksızın Tanrı’nın huzurundan geçer,  yaptıklarımız, yapacaklarımız, niyetlerimiz ve düşüncelerimiz ile ilgili olarak yoklanırız. Bu yoklamanın Roş Aşana gününde yapılması da tesadüf değildir. Çünkü insan bu günlerde yargılanmaktadır. Bu gün ilk insan yargılanmıştır. Bu yargılama sonunda Tanrı ona merhamet etmiş ve yaşamını tamamlamasına izin vermiştir. Tanrı’nın yargı özelliği ile birlikte merhamet özelliğinin doruğa çıktığı bu günlerde yargılanmak insanoğlunun yanlışlarından dolayı affedilme ihtimalini de yükseltmektedir. Bunun için gerçek bir dönüş, pişmanlık, Tefila ve tsedaka yani iyi davranışlar gerekli olacaktır.

Tanrı’nın bu yılda ve her yılda bütün sevdiklerimizle bizleri yaşam kitabına yazması ve mühürlemesi temennisiyle.