Ester’in Şifresi

Bernard Benyamin ile Yohan Perez’in ‘Le Code d’Ester’ adlı kitabını Gözlem Yayınları ‘Ester’in Şifresi’ adı altında yayımladı. İki bin yıllık dini bir metin olan ‘Megilat Ester’in içerdiği gizli mesaj ve antik Pers Krallığı ile III. Reich Almanya’sı arasında akıl tutulmasına yol açacak benzerliklerin Dan Brown tadında sergilendiği bu romanı içtenlikle öneririm

Yakup BAROKAS Köşe Yazısı
29 Ocak 2014 Çarşamba

Bir yıl kadar önce kitap editörümüz Gila Erbeş,  ‘Le Code d’Esther’ kitabını okumamı ve izlenimimi aktarmamı istedi. Öylesine etkilendim ki görüşlerimi geçen mart ayında bu köşede, ‘İnanç ve gerçekler’ başlıklı yazımda da ele aldım. Gözlem Yayınları kısa bir süre önce bu yapıtı ‘Ester’in Şifresi’ adı altında yayımladı. Tekrar dahi olsa erken bir tarihte kaleme aldığım bu yazıyı yinelemekte yarar görüyorum. 

Televizyon yapımcısı Yohan Perez 91 yaşındaki annesinin ölümü üzerine ‘Kadiş’ söylemek için Eyfel Kulesi’nin arkasında kalan bir binaya girer ve çekinerek; “burası bir sinagog mu?” diye sorar. Rav gülümseyerek; “Evinizdesiniz” diye yanıtlar.

Günler geçer ve Yohan sinagogda, yanındaki koltukta oturan Ortodoks Yahudi’si bir gazeteci, France 2 televizyon yapımcısı ve ‘Envoye Special’ dergisinin editörü Bernard Benyamin ile dost olur. Bir sohbet sırasına Bernard, Yohan’a, Nurenberg mahkûmlarından biri olan Julius Streicher’in infazından önce; “Yahudiler sevinecek, bugün Purim, 1946!” diye haykırdığını bilip bilmediğini sorar. Acaba bu cani niye böyle bir şey söylemişti?

Bunun yanıtını bulmak üzere iki araştırmacı Nurenberg’den Kudüs’e uzanan pek çok din adamı, bilim adamı ve tanığın görüşlerine başvuracakları bir serüvene girerler.

35 yaşındaki Rav Ariel Gay ‘Megilat Ester’ dışında tüm din kitaplarında Tanrı’nın adının geçtiğini, oysa Purim’de ‘Tanrı’nın kendini gizlediğini’, gelecekte Pesah, Sukot, Şavuot Bayramlarının kalkacağını, bir tek Purim’in kutlanacağını söyler. Bu görüşünü de Yerushalaim Talmudu ve Maymonides’in ‘Mişne Tora’sına dayandırdığını belirtir. Tanrı artık mucizelerle kendini göstermek zorunda kalmayacaktır.

Paleograf Avraham Malthete, Megila’da Ester’in asılmalarını istediği Aman’ın on çocuğunun isimlerinin alt alta yer aldığını ve bu isimler arasında bazı harflerin daha küçük, bir tanesinin ‘zayn’ın ise daha büyük yazıldığını açıklar.

XVIII. yüzyılda yaşayan büyük din âlimi Gaon De Vilna da bu harflere değinir ve açıklamalarda bulunur. Ester’in şifresi ile Holokost arasında ne gibi bir ilişki vardır?

Holokost’tan 1500 yıl önce MS 450 yılına ait ‘Megilat Ester’in uygulamasına ilişkin bir kitapta, Yaakov Tanrıya şöyle yakarır: “TanrımEsav’ın işlevini tamamlamasına izin verme. Edom Krallığında, Germamia’dan 300 kişi çıkabilirse tüm dünyayı yok edeceklerdir”.

Esav, mutlak kötülüğü simgeleyen Amalek’in büyükbabasıdır. Germamia’nın ise İbranice dilinde Almanya anlamına gelen ‘Germania’dan tek bir harf ile ayrılmaktadır ve bu benzerlik de bir rastlantı olamaz.

Gematria’da her harfin sayısal bir değerinin olduğu bilinir. Esav’ın değerinin Adolf Hitler’inki ile aynı, yani 377 olması ise çok çarpıcıdır.

21 Tişri 5707 tarihi ise Yom Kipur’dan farklı olarak tüm insanlığı kapsayan bir yargılanma süreci olan, ‘Hoshanna Rabba’dır ve infazın da bu tarihe rastlaması oldukça anlamlıdır.

Nuremberg’de 11 kişi mahkûm oldu. Oysa Aman’ın öldürülen çocuklarının sayısı 10’dur. Megilat Ester’de, Aman, sokakta kral giysileri giymiş Mordehay’ın bindiği beyaz atın yularını çeker. Oysa Aman’ın kızı yuları çekenin Mordehay olduğunu sandığından ona lanetler yağdırır ve üstüne çöpler atar. Ancak gerçeği öğrenince de utancından intihar eder. 1500 yıl sonra da Nurenberg’de Göring, infaz gecesi yaşamına son verdi. Yine şaşırtıcı olan her iki olayda infaz edilenlerin sayılarının aynı olmasıdır…

Aman’ın 10 çocuğunun öldürüldüğünü bildiği halde Ester’in kraldan; Aman’ın çocuklarının öldürülmelerini dilemesi gelecekte vuku bulacak Holokost’u mu anımsatmaktadır?

Tüm bu bulgulara sadece birer rastlantı gözüyle bakılabilir mi? Peki, Nazi subayı Julius Streicher’in infazından az önce; “Yahudiler sevinecek, bugün Purim, 1946!” sözlerini nasıl anlamlandırabiliriz? Bu Nazi subayı Yahudi tarihini biliyor muydu?

Yahudilerin tümden yok edilmesini tarihte sadece Aman ve Hitler mi savunmuştur? Günümüzde veya gelecekte yeni Amalek’ler çıkabilir mi? Bölgedeki gelişmeleri izleyen herkesin bu konuda bir kanaati vardır sanırım.

Gözlem Yayınevi’nin, yirminci yüzyılın en sarsıcı kehaneti hakkındaki bu yapıtı Estreya Seval Vali gibi deneyimli bir çevirmenin kaleminden ‘Ester’in Şifresi’ adı altında okura kazandırmış olmasından gurur duymaktayız. Okumanızı hararetle öneririm.