Nitsavim - Eşitlik

(...) "Bugün hepiniz, önderleriniz, oymakbaşlarınız, ileri gelenleriniz, görevlileriniz, bütün erkekler, çocuklarınız, eşleriniz, aranızda yaşayan, odununuzu kesip, suyunuzu taşıyan yabancılar, Tanrı’nın önünde duruyorsunuz.” (Devarim 29/9-10) (...) "Yahudilerin temel olarak eşitliği Alaha dediğimiz kurallarda da vurgulanır. Talmud, Pesahim 25 B bölümünde senin kanın başkasından daha kırmızı değildir ifadesini kullanmakta ve hiç kimsenin hayatının bir başkasının hayatından daha değerli olamayacağını vurgulamaktadır. Herkesin yaşamı kendine göre değerli ve önemlidir." (...)

Rav İzak ALALUF Köşe Yazısı
12 Eylül 2012 Çarşamba

Bugün hepiniz, önderleriniz, oymakbaşlarınız, ileri gelenleriniz, görevlileriniz, bütün erkekler, çocuklarınız, eşleriniz, aranızda yaşayan, odununuzu kesip, suyunuzu taşıyan yabancılar, Tanrı’nın önünde duruyorsunuz.” (Devarim 29/9-10)

İsrail toplumunda gerçekten bir hiyerarşi vardır. Bilgeler, Kohenler, Leviler, kabile başkanları ve yargıçlar. Moşe Rabenu, bu konuşmasında Alşih’e göre “Tanrı’nın önünde duruyorsunuz” demekte ve Tanrı’nın önünde sınıf farkının olmadığını vurgulamaktadır. Tanrı’nın özel olarak gördüğü insanlar olsa bile bu kişiler bu özelliklerini kendi yaşamlarında olumlu olarak görebileceklerdir.

Yahudilerin temel olarak eşitliği Alaha dediğimiz kurallarda da vurgulanır. Talmud, Pesahim 25 B bölümünde senin kanın başkasından daha kırmızı değildir ifadesini kullanmakta ve hiç kimsenin hayatının bir başkasının hayatından daha değerli olamayacağını vurgulamaktadır. Herkesin yaşamı kendine göre değerli ve önemlidir.

İnsan yaşamında dominant veya çekinik olabilir. Ancak bu özellikleri onu ebedi yapmaz. Ebedi olan sadece Tanrı’nın varlığıdır, insanoğlu gelip geçici olarak yaşamını sürdürmektedir. Burada insana düşen görev yaşamını en iyi şekliyle sürdürmek, başkalarına örnek olacak eserler bırakmak ve bir sonraki nesle aktarabilmektir. Elbette ki bir cemaatte liderler ve onların takipçileri olacaktır. Ancak liderler yaşamlarını halkın hizmetine adamalı, her insanın Tanrı’nın önünde eşit olduğunu asla aklından çıkarmamalıdır.

Penisilin’in ilk bulunduğu dönemlerde kullanılabilen ilaç miktarı çok azdır. Bir doktor, Rabi Moşe Feinstein’a tek bir doz Penisilin varlığı halinde bunun nasıl kullanması gerektiğini sorar. Rabi ilacın ilk hastaya gerektiği kadar verilmesini, artması halinde diğer hastalara da sırasıyla verilmesi gerektiğini ifade eder. Hiçbir doktor insanın hayatıyla oynayarak elindeki ilacı test etmek veya denemek yetkisinde değildir. 

Bir başka örnek, organ nakliyle ilgilidir. Penisilin günümüzde boldur ancak uygun organ bulabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Doktorların eşitlik ilkesinden ayrılmadan gerekli araştırmayı yapmaları ve uygulamayı gerçekleştirmeleri gerekir.

Bu peraşanın yamim noraim öncesinde okunması tesadüfî değildir. Hepimiz Roş Aşana ile başlayan yargı sürecinde Tanrı’nın onursal tahtının önünden geçecek, Tanrı hiç birimizi atlamadan, adaletli bir biçimde bizleri yargılayacaktır.

İşte bugünde hepimiz Tanrı’nın huzurunda eşit olarak bulunacağız. 

TİZKU LEŞANİM RABOT

KTİVA UGMAR HATİMA