Bamidbar

Rav Yeuda ADONİ Köşe Yazısı
25 Mayıs 2011 Çarşamba

İav­lo el Kri­ya­dor a Mo­?e en la tyen­da de pla­zo (Mi?­kan).

El Kri­ya­dor nos dyo a no­sot­ros la To­ra en el dez­yer­to en­tre el fue­go i la agu­a. Por ke en el diz­yer­to? Di­zen nu­es­tros sav­yos: Por el me­ri­to de el fue­go ke se vi­do en el mon­te de Si­nay, ko­mo es­ta es­kri­to en la To­ra El Mon­te de Si­nay es­ta­va en­tre los umos. Por el me­ri­to de la agu­a, ko­mo es­ta di­ço: “Tam­bi­yen los sye­los go­tea­ron agu­a.” ‹ por el me­ri­to ke se ade­re­so el Kri­ya­dor a nu­es­tros pad­res en el diz­yer­to. Ko­mo mel­da­mos en la Pe­ra­?a de Ba­mid­bar.

La To­ra se ase­me­jo a la agu­a, ko­mo la agu­a aba­?o de las al­tu­ras a lu­gua­res ba­?i­kos, an­si la To­ra no se aser­ka a los per­so­nas ke tye­nen or­gol­yo. Por es­ta ra­zon la To­ra, la re­si­vi­mos en un mon­te ba­?i­ko. Por azer­mos en­be­zar ke la To­ra se afir­ma en ake­yas per­so­nas ke son umil­des, le­?os de el or­gol­yo. Tam­bi­en la ley se ase­me­jo a el fue­go si­gun el ver­se­to, las en­ko­men­dan­sas son una kan­de­la,  la ley es una luz. La Ley are­lum­bra, a la per­so­na el ka­mi­no de las vi­das, i el ka­mi­no ke de­ve sui­var. Di­zen nu­es­tros sav­yos: El es­ko­po de la sens­ya es Te­?u­va, are­pin­tim­yen­to de los yer­ras, i azer eços bue­nas. La To­ra mam­pa­ra i es­ka­pa a la per­so­na de su ape­ti­te el ma­lo.

‹ de mas la ra­zon ke se dyo la To­ra en el diz­yer­to, es por en­be­zar­mos, de te­ner la fi­guz­ya (av­ta­ha) en el Kri­ya­dor. La pros­pe­ri­dad de la per­so­na es­ta de kal­ga­da en el kre­yen­sa la per­so­na ket ye­ne la fi­guz­ya en el Kri­ya­dor de­ve de es­tar si­gu­ro ke nin­gu­no no le pue­de azer nin­gun mal i ten­dra syem­pre mun­cho bue­no.

En la To­ra te­ne­mos mun­ças en­ko­men­dan­sas por afir­mar. Por afir­mar las en­ko­men­dan­sas de­ve te­ner la per­so­na dos fu­er­sas di­fe­ren­tes. El pri­ma or­di­en­to de­ve te­ner un fue­go se­gun­da­men­te un an­tus­yas­mo.

La per­so­na pa­ra azer lo bue­no i ale­?ar­se de lo non bue­no de­ve de po­se­dar un ko­ra­son de­re­ço i ape­ga­do kon el to­do po­de­ro­zo.

El ka­mi­nar en el ka­mi­no de la To­ra, ale­?ar­se del ego­is­mo, la amos­tra a la per­so­na las ver­da­des.

En el ko­ra­son de la per­so­na rey­na dos fu­er­sas, el an­tus­yas­mo i ser pre­su­ro­zo i la fu­er­sa de ser re­po­za­do i pa­sens­yo­zo. Nu­es­tro do­ver es de pue­der enp­le­yar es­tos fu­er­sas en su tyem­po i en el lu­gu­ar cus­to. Es­tas fu­er­sas las pu­ede­mos to­par en el ka­mi­no de la To­ra.