Vayigaş

Rav İzak ALALUF Köşe Yazısı
31 Aralık 2008 Çarşamba

Bereşit kitabının sonlarına yaklaştıkça Avraham Avinu ile Tanrı arasındaki anlaşma gereği çocuklarının yabancı bir diyara gitmeleri gerçekleşir. Oğlunun çağrısına uyan Yaakov Avinu Tanrı emri gereğince Mısır ülkesine gider. Tanrı ona korkmamasını kendisinin de birlikte oraya geleceğini ve ölümden sonra Kenaan topraklarına gömüleceğini garanti eder.

Bu garanti üzerine Yisrael Mısır’a gelir. Ancak daha önceden en güvendiği oğlu olan Yehuda’yı öncü olarak Goşen topraklarına yollar. Yosef zaten orada iken Yehuda’nın gönderilmesinin amacı nedir?

Yosef’in Mısır’da olduğu ve babasının güvendiği bir gerçektir. Ancak geçen yılların Yosef’e nasıl etki ettiğini Yaakov bilmemektedir. Bunun için ön hazırlık yapmak üzere Yehuda’yı yollar. Burada akla gelebilecek bir başka soru daha vardır. Neden Yaakov hazırlık yapma gereğini duyar?

Atalarımız Kenaan topraklarında iken Tanrı emirlerini uygulama konusunda hiçbir sorun yaşamamışlardır. Bilginlerimiz Avraham, Yitshak ve Yaakov başkanlığındaki yeşiva türü okullarda Tanrı emirlerinin ve kurallarının öğretimini yapmakta olduklarını ifade ederler. Böylelikle kültür ve geleneklerinden kayıpları olmamıştır. Ancak yabancı bir ülkede Yaakov bu geleneklerin devamını sağlamak için Yehuda’yı bir yeşiva kurmak üzere görevlendirmiştir. Böylece Yaakov nesillerinin Tanrı emirlerini öğrenme ve uygulama sorunları ortadan kalkacaktır.

Nitekim atalarımız Erets Yisrael dışında bulundukları zamanlarda kendi öz kültürlerinin devamını sağlamak için her zaman bu kurumların yerleşmesine özen göstermişlerdir. Çünkü bilinen bir gerçektir ki bir toplumun devamını sağlamak ancak kültür ve geleneklerinin devamını sağlamak ve genç nesile devretmekle olabilir. Bunun tek yolu da eğitimdir.