İsyankâr çocuk

İsyankâr çocuğunuzun her şeye ilk tepkisi olumsuzdur. Sürekli olarak ‘istemiyorum’, ‘hayır’ duyarsınız ondan. Sanki hayatı size zorlaştırmak için farklı yollar arıyordur. Yemek yemek istemez, yıkanmaz, odasını toplamaz, ders çalışmaz, kardeşi ile iyi geçinmez gibi sizin istediğiniz hiçbir şeyi yapmamaya yemin etmiştir adeta.

Neli AŞKANER Çocuk-Aile
3 Şubat 2016 Çarşamba

n İnatçı ve ısrarcıdır.

- İleri derecede zekidir ve çoğu tartışmalarınızı o kazanır.

- Olumsuz davranışları farklı yaşlarda da devam eder ve hayatın her alanına yayılabilir.

- İnsanlarla iyi geçinmek için bir çaba sarf etmez.

- Odasını dağıtacaklar diye diğer çocukları davet etmek istemeyebilir.

- Çok sevdiği ve sürekli oynadığı oyuncakları vardır.

- Patronluk taslama, kontrol etme gibi davranışlar sergileyebilir.

- Bazen utangaç olabilir.

- Gerçek bir mükemmeliyetçidir. Bu yüzden okulda çalışkan ve başarılı bir öğrenci olabilir.

- Özellikle sayılarla arası çok iyidir. Okumada yaşıtlarından ileridedir.

-Rahat kontrol edebilecekleri bir kişi ile arkadaş olmayı tercih ederler.

- Ayrıntılara pek önem vermezler.

- Aşırı ses, koku, fiziksel temastan rahatsız ve tedirgin olurlar.

Anne – Babalara NOTLAR

İlk olarak, ebeveyn olarak biz, her çocuğun aynı olmadığını, hepsinin farklı birer karakter yapısı ile doğduğunu kabul etmeliyiz. Çocuğun verdiği sinyalleri okuyamayan anne baba, onu kendi istediği şekilde davranmaya zorlayarak daha da katı ve asi tutumlar sergilemesine yol açar.

 Genellikle katı ve çok kuralcı ailelerin çocukları asi tutumlar gösterir. Tabi bu her zaman böyle olacak demek değildir. Çocuğumuzu yönlendirmek için her ailenin kendi içinde, kendi düzeninde kuralları ve sınırları olması gerekir. Fakat bu sınırlar çocukların yapısına göre şekillendirilmeli ve yapılandırılmalıdır.

 Sadece kural koymuş olmak için konan kurallar çocukları daha uyumsuz yapar.

 Bir gün kural koyup, öbür gün o kuralı uygulamamak ise çocuklarda dengesizlik yaratır.

 En gereklisi ve doğrusu kararlı olmaktır. Gerektiği kadar gerektiği yerde ancak düzenli kural ve sınır konulmalıdır.

 Asi çocuklarda, sevgi ve ilgi eksikliğine de bakılmalıdır. Bu çocuklara koşulsuz sevgi verilmelidir. Çünkü bu çocuklar etraftan sürekli olarak ‘yaramaz, haylaz’ gibi sıfatlar duyarlar. Ve asıl istedikleri sadece onay ve sevgidir.

 Asi çocuğunuza yardım edebilmenin en önemli noktası: güvendir. Onun kişiliğinin altında büyük bir güven eksikliği yatar. Eğer siz ona güvenebilirseniz, o da kendine güvenebilecektir.

 Onun asi davranışı altında aslında size ne kadar ihtiyaç duyduğunu anlatma ihtiyacı yatar ancak bunu söyleyecek özgüveni yoktur. Asi olmaktan başka yol bilmiyordur çünkü.

   Onu biraz gözlemleyin, onunla oyun oynayın, onun sevdiği sevmediği şeyler hakkında bilgi edinin, sınırlarını öğrenin ve aşmamaya çalışın, hareketlerinizde ve ses tonunuzda mümkün olduğunca yavaş ve sakin olun.

 Yüzüne dokunulmaktan hoşlanılmıyorsa buna saygı gösterin, saçının okşanmasını istemiyorsa zorlamayın. Sınırlarına saygılı olun.

Lütfen unutmayın: çocuğunuz size her ne yapıyor ise yapsın, kendisine daha kötüsünü yapıyor demektir. Siz onun üzerine sert gittikçe yalnızca onun kendisine daha sert olmasını sağlıyorsunuz. Ona; zaman, alan, saygı ve bolca sevgi verin…