Sefarad Yahudilerine Portekiz kolaylık sağlarken İspanya şartları sertleştiriyor

Yahudileri 500 yıl evvel dinlerinden dolayı İber Yarımadası’dan süren İspanya ve Portekiz’in geri dönüş kanunları çok farklı kurallar şart koşuyor.

Dünya
11 Mayıs 2015 Pazartesi

Portekiz, atalarının Portekiz kökenli olduğunu ispat etmeyi başaran her Sefarad Yahudi’sine vatandaşlık verirken, İspanya vatandaşlık hakkı verirken İspanyolca bilmek, kültür birliği gibi şartlar arıyor. 

İspanya Sefarad Yahudilerini vatandaş olarak kabul edecek yasayı ilk gündeme getiren ülke olmasına rağmen, kanun defalarca değişikliğe uğradı, şartları ağırlaştırıldı ve  bu gecikmelere mecliste kimse itiraz etmedi.

İspanya’nın geri dönüş kanunun son halini alması ve çıkmasının mayıs ayı sonunu   bulacağı söylenirken Portekiz’deki kanun 1 Mart’tan beri yürürlükte.

Portekiz’de kabul edilen geri dönüş yasası dünyanın dört bir yanında yaşayan Sefarad Yahudilerinin Lizbon veya  Porto Yahudi Cemaati’ne Portekiz-Sefarad kökenli olduklarını ispat etmelerini yeterli görürken, İspanya’da değişikliğe uğrayan kanun başvuru sahibinin Judeo-İspanyol veya İspanyolca diline vakıf olmasını ve  İspanyol kültürü hakkında bir sınavdan geçerli not almasını şart koşacak.