OMER: 39. gün

Bilgelik yolunda 39. gün

Nazlı DOENYAS Kavram
29 Nisan 2015 Çarşamba

Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak 49 gece boyunca Omer saymak, yani günleri saymak bir Yahudi geleneğidir.

 

Burada amaç Mısır çıkışından sonra, Kutsal Kitap; Tevrat'ı alana kadar kendini daha iyi ve bilge bir insan olarak eğitmektir.

 

Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak 49 gece boyunca Omer saymak, Tora’nın “Taase-yap” şeklindeki mitzvalarındandır . “…. kendiniz için yedi hafta sayın-(bu yedi hafta) tam olmalıdır. Yedinci haftanın (bitiminin)ertesi gününe-ellinci güne-kadar sayacaksınız (Vayikra 23:15-16) 

 

(Omer sayım duaları ve kurallarıhttp://www.sevivon.com/images/stories/dokumanlar/omer_zaman_cizelgesi.pdf)

MER (39)-          12 Mayıs  Salı akşamı:  Ayom tişa  uşloşim yom laomer,şeem  hamişa şavuot vearbaa yamim. Bugün Omer’in otuzdokuzuncu günüdür ve bu, beş hafta ve dört gündür. 

 

 

 

Ruhsal Gelişim 

OMER (39) -12 Mayıs Salı akşamı ve Çarşamba günü- Yesod’un içindeki Netsah: Bağların içindeki Dayanıklılık

Bağlanmanın temel unsurlarından biri, dayanıklılıktır, zorluklar ve aksiliklere karşı direnme kabiliyetidir. Dayanıklılık olmadan gerçek bir bağ geliştirmenin hiçbir şansı yoktur.  Bağlı olduğum kişiye tamamen kendimi adıyor muyum? Ben bu bağı korumak için ne kadar tahammül edecebilirim ve bu bağı korumak için mücadele etmeye hazır mıyım? Bağlı olduğum kişi, benim bu içten bağlılığımdan haberdar mı?

39.Gün için Egzersiz: Bağınızı engelleyen bir zorlukla yüzleşerek dayanıklılık düzeyinizi gösterin.

*”Omer Saymanın Manevi Kılavuzu-Spiritual Guide to the Counting of the Omer” 

R.Simon Jacobson

OMER duaları 

1) Afle hasadeha moşia hosim mimitkomemim bimineha.Orera et gevurateha ulha lişuata lanu.Amen hen yei ratson.Vaeevor alayih vaereh metboseset bedamayih.Vaomar lah bedamayih hayi. Vaomar lah bedamayih hayi.

Barehi nafşi et Ad.,Ad.Elo-ay gadalta meod od veadar lavaşta ote or kasamla note şamayim kayeriya.

 

*2) Vii noam Ad. Elo-enu alenu umaase yadenu konena alenu umaase yadenu koneneu.

 

*3) Omer Berahası: Baruh Ata Ad.Elo-enu Meleh Aolam,aşer kideşanu bemitsvotav vetsivanu al sefirat aomer.

 

*4) OMER- O güne denk düşen Omer sayımı 

 

5) Arahman U yahazir avodat Bet Amikdaş limkoma bimera veyamenu. Amen.

 

6) Lamnatseah binginot mizmor şir:.Elo-im yehonenu vivarehenu,yaer panav itanu Sela.Ladaat baarets darkeha behol goyim yeşuateha.Yoduha amim Elo-im,yoduha amim kulam.Yismehu viranenu leumim ki tişpot amim mişor ulumim baarets tanhem sela.Yoduha amim Elo-im yoduha amim kullam.Erets natena yevula yevarehenu Elo-im Elo-enu.Yevarehenu Elo-im veyireu oto kol afse arets. 

 

7) Ana Bekoah gedulat yemineha,tatir tserura.

Kabel rinat ameha,sagevenu,taarenu nora.

Na gibor doreşe yihudeha kevavat şomrem.

Barehem taarem rahame tsidkateha tamid gomlem.

Hasin kadoş berov tuveha nael adateha.

Yahid gee leameha pene zohere keduşateha.

Şavatenu kabel uşma tsaakatenu yodea taalumot.

 

 

Alçak sesle:

Baruh Şem kevod malhuto leolam vaed.

 

* Kısa yoldan saymak isteyenler 2.-3. ve 4. dualarla da mitsvayı yerine getirmiş sayılır.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omer dualarının Türkçe anlamları:

 

1) Afle hasadeha... 

 

Kutsal T-anrı’nın Ad’ına ve tüm İsrailoğulları’nın adına, T-anrı’mız Ad.’ın Kutsal Tora’sında bize verdiği Omer’i sayma emrini yerine getirmeye hazırız. Böylece beni yaratan T-anrı’nın İsteğini yerine getirmeyi ve onu memnun etmeyi umuyorum.

 

 

*2) Vii noam.... 

 

T-anrı’mız Ad.’ın İyiliği üzerimizde olsun ve T-anrı’m, emeğimizi başarıya ulaştır, evet yaptığımız işi başarıya ulaştır.

 

*3) Omer Berahası...

 

T.anrı’mız, Evrenin Kralı, emirleriyle bizi kutsayan ve bize Omer’i saymamızı emreden.

 

 

*4) OMER- O güne denk düşen Omer sayımı

 

5) Arahman....

 

Bağışlayıcı T-anrı, Bet Amikdaş’taki hizmetin pek yakında günümüzde yeniden yerinde başlamasını sağlasın.

 

6) Lamnatseah ...

 

Şef müzisyene: Enstrümantal müzik ile bir mezmur, bir şarkı. Ad. bize yardım etsin ve bizi kutsasın. Yüzü bizi aydınlatsın. Sela. Böylece, dünya Senin yolunu ve uluslar, Kurtarışını bilsinler. İnsanlar, Sana teşekkür edecek T-anrı’m,tüm insanlar Sana teşekkür edecek.Halkları adaletle yargıladığında ve yeryüzündeki ulusları yönlendirdiğinde uluslar sevinecek ve şarkı söyleyecek. Sela. İnsanlar Sana teşekkür edecek T-anrı’m, tüm insanlar Sana teşekkür edecek. Toprak, ürünlerini vermiş olacak, T-anrı, T-anrı’mız bizi kutsamış olacak. T-anrı bizi kutsayacak ve herkes O’ndan korkacak.

 

7) Ana Bekoah...

 

Lütfen, büyük sağ kolunun gücüyle, mahkumları kurtar.

Halkının duasını kabul et, bize güç ver, bizi (günahlardan) arındır 

Büyük T-anrı’m.

Lütfen Kudretli T-anrı’m Senin Birliğini tanıyanları gözbebeğin gibi koru.

Onları kutsa,(günahlardan)arındır, onlara iyilik göster, onlara acı, adaletinle her zaman ödüllendir.

Kutsal güçlü T-anrı’m tükenmez iyiliğinle cemaatini yönlendir.

Tek T-anrı’m, Yüce T-anrı’m, kutsallığının bilincinde olan halkına dön.

Bizim gizli düşüncelerimizi bilen T-anrı’m, dualarımızı kabul et ve yakarışlarımızı işit.

 

Alçak sesle:

Görkemli Krallığı’nın Adı sonsuza dek kutsal olsun. 

 

* Kısa yoldan saymak isteyenler 2.-3. ve 4. dualarla da mitsvayı yerine getirmiş sayılır.

 

 

Önemli Not: Yazıda kısa bir özet olarak verilen bilgiler, okuyucuya bu konular hakkında fikir vermek amacıyla El Gid Para El Pratikante (Gözlem); Şaloş Regalim (Gözlem);Vayikra (Gözlem), Siddur kol Yaakov(Gözlem);  kitaplarından ve Haftanın Peraşası grubunun Omer broşüründen derlenerek hazırlanmıştır. Cemaatlerin farklı gelenekleri ve uygulamaları olabildiği için Özel Günler ve uygulamalar hakkında en doğru ve detaylı bilgiler için, cemaatin kendi Rabi’lerine başvurması gerekir.