70 Pencere ‘Gençler için Keşif Programı’ başladı

Faaliyetlerini bütün seneye yayan ve Büyükada yaz faaliyetlerini tamamlayan 70 Pencere-Shivim Panim, bayramlardan sonra kış sezonunun programlarına başlıyor

Nazlı DOENYAS Toplum
15 Ekim 2014 Çarşamba

Farklı ilgi alanlarına ve farklı yaş gruplarına hitap etmeyi hedefleyen 70 Pencere-Shivim Panim’in kış programları, ‘Gençler için Keşif Programı - JLI Teens Discovery’ ve her yaştan gençlere hitap eden ‘JLI-Büyüleyici Gerçekler’ ile başlıyor.

JLI Teens’in her dönem 14 - 20 yaş gençler için tasarladığı ve beş kıtada yüzden fazla şehirde eş zamanlı olarak yapılan programların bu seneki konusu Gençler için Keşif Programı. Bu program, üç ana başlıktan oluşuyor: My Land, Hollywod Idol, Complicated Me. 

My Land, gençleri derin ve anlamlı bir şekilde kutsal topraklarla tanıştırıyor. Öğrenciler, kutsal toprakları ve millet olarak özümüzün nasıl o topraklara bağlı olduğunu keşfediyor. Program öğrencilere iddialar ve çağdaş siyasal gerçekler hakkında kültür ve gerçeklere dayalı tartışmalar yapmalarını sağlayacak bilgi ve araçlar sunuyor. Bu etkileşimli konu, öğrencileri kendi fikirlerini ortaya koyabilmeleri için kuvvetlendirirken, Yahudi milletinin bir parçası olarak kendi rollerini tanımlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı oluyor.

Bu ilginç ve ilham verici konu, gençlere daha geniş ufuklar açıyor.

Bütün dersler kutsal topraklarda yapılan bir yolculuğun videosunu içeriyor ve böylece oradaki farklı şehirler ve bölgelerdeki gerçek hayat hakkında orada yaşayanların görüşlerini sunuyor.

Hollywood Idol-Hollywood İdolü, Hollywood kültürünün toplumumuzu nasıl bilinci dışında etkilediğini inceliyor. Kötü niyetli hükümetlerin vatandaşlarını bölgelerde zorla tuttuğu normal dışı toplumlardan; özgürlükleri için savaşan ve meydan okuyan genç kahramanların destansı aşklarına; öğrenciler her filmin, her hikâyenin nasıl hayat hakkında bir mesaj ve yorum olduğunu keşfedecekler. Bu mesajlar hakkında derinlemesine düşünecek, onlarla aynı fikirde olup olmadıklarını tartışacak ve bu değerleri bizim kendi geleneklerimizle gelen değerlerle karşılaştıracaklar.

Complicated Me- Karmaşık Benliğim, Yahudiliğin ruhani iç görülerini insan ruhu ve aklı üzerinden inceliyor. Her ders, psikolojinin farklı alanlarındaki bilimsel çalışmaları ele alıyor ve onları Tora’nın mistik öğretilerinin çerçevesi içinde aydınlatıyor. Gençler bu dersleri kendi insanlar arası ilişkilerine ve Tanrı ile ilişkilerine bağlamayı öğreniyor: Kendini ne kadar iyi tanıyorsun? Neden bu şekilde düşündüğünü biliyor musun? Kişiliğin, yetiştirilme tarzının bir ürünü mü yoksa sen bağımsız, kendini yaratan bir insan mısın? Neden bir gün dine yakın, bir gün uzak hissediyorsun?

Gençler bizi mutlu, başarılı, ilişkilerde daha iyi, stresle baş edebilen kişiler yapan şeylerin ne olduğunu tartışırken, bu ve başka soruların cevabını inceliyor. Bu dersler, öğrencilere günlük hayatta karşılaştıkları içsel çatışmaları ve sorunlarıyla başa çıkarken kullanabilecekleri bir ruhani yol haritası sunuyor.

İnteraktif çalışma, pazar günleri tamamı İngilizce olarak, çalışma kitabı ve videolar eşliğinde ALEF’te yapılıyor. Belli sayıda çalışmaya katılanlara uluslararası akredite olan Bar İlan Üniversitesi sertifikası veriliyor.

JLI her yaştan gençler için, Büyüleyici Gerçekler- Yahudi kültüründeki az veya yanlış bilinen/ yorumlanan kavramlar, şaşırtıcı gerçekler hakkında eğlenceli sürprizlerle dolu altı haftalık bir çalışma. Ele alınan konulardan bazıları: “Kem göz nedir? Koruyucu melekler var mı? Meleklerin kanatları olur mu? Yahudilikte şeytan kavramı var mı? Göze göz’ü gerçekten kelimenin anlamına göre mi uygulamalıyız? Bilgi Ağacı’nın meyvesi elma mıydı? Yahudiler gerçekten Kızıldeniz’i geçti mi? Neden bar/bat-mitzva yapılıyor? Neden düğünlerde bardak kırılıyor?”

Bazen gerçekler kurgudan daha tuhaf olabilir. Açıklanmamış gizemlerle dolu bir dünya inceleniyor, Yahudilik dışı inançlar, yaygın Yahudi mitleri ele alınıyor, bilinmeyenlerin gizliliği aralanıyor ve madde ile ruh arasındaki etkileşimin derinliklerine iniliyor.

Aynı çatı altında ama her hafta birbirinden bağımsız konuların ele alındığı çalışmanın bir bölümünde ‘kaşer’ beslenmenin ardındaki gerçekler, bir numaralı kaşer olmayan yiyeceğin neden domuz olduğu, başka bir bölümünde ise İbranice harflerin ve kelimelerin gizemi, görünürde rasgele konulmuş gibi görünen isimlerin hayatımızla ilgili bize verdiği mesajlar, her zaman gördüğümüz ve dikkat etmediğimiz, ama derine inildiğinde Yahudi kültüründeki ana kavramlara ışık tutan ve farklı bakış açıları getiren kelimeler keşfediliyor.

Yahudi dini ve kültürü ile ilgisi ve bilgisi her seviyedeki kişilere hitap eden interaktif çalışma, çarşamba günleri tamamı İngilizce olarak, çalışma kitabı ve videolar eşliğinde ALEF’te yapılıyor.

Her iki çalışma da JLI Yetkili Eğitmeni Chaya Chitrik tarafından veriliyor.

Bilgi ve kayıt için:

Chaya Chitrik: [email protected]

Nazlı Doenyas: [email protected]