Sukot Bayramı

Yahudilerin bir hafta boyunca evlerinden çıkıp bir çardakta (Suka) yaşadığı bayramda Suka, Yahudi milletinin bir zamanlar çölde geçirdiği 40 yılı hatırlatan bir semboldür.

Nazlı DOENYAS Kavram
1 Ekim 2014 Çarşamba

Sukot, Tora’da belirtilen Şaloş Regalim Bayramlarının en neşelisidir. Bayram dualarında Pesah ‘Kurtuluşumuzun Zamanı’, Şavuot ‘Tora’nın Veriliş Zamanı’, Sukot ise ‘Sevinç Zamanı’ olarak tanımlanır. Mısır’dan çıkan atalarımızın, vaat edilmiş topraklara gelmeden, kırk yıl boyunca çölde, etrafta bulabildikleri dallar ve yapraklardan yaptıkları çardaklarda yaşamalarının anısına yapılan ve bayram boyunca içinde yaşadığımız Sukot-çardaklar, bize sevgi ve korumanın sadece ve ancak Tanrı’dan geldiği mesajını verir.


 Sukot, bu yıl 8 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.

 

 

SUKOT MİTSVALARI (Sevapları) 

Suka Mitsvası

 “Bu yedi gün boyunca çardaklarda yaşayacaksınız.” (Vayikra 23:42)

Bu yıl 8 Ekim Çarşamba akşamı başlayan ve yedi gün ve yedi gece devam edecek Sukot Bayramı boyunca, yemek yemek, okumak, misafir ağırlamak, uyumak gibi evde yapılan her şey, bu bayram için özel olarak hazırlanan çardaklarda-Suka’larda gerçekleştirilir. Gan Eden’den (Cennet Bahçesi) gelen Uşpizin- misafirlerimiz İsrael’in yedi ‘babası’,  bayram süresince Suka’larda bizlere misafir olurlar.

Arba Minim Mitsvası

Dört Çeşit Bitki - “İlk günde kendinize etrog ağacı meyvesi, hurma dalı, mersin ağacı dalları ve dere söğütleri alıp, Tanrı’nız Aşem’in Huzuru’nda yedi gün boyunca sevinç ifade edeceksiniz.” (Vayikra 23:40)

Sukot süresince, Şabat harici her sabah duası sırasında ibadetin belli bölümlerinde kullanılan Arba Minim, dört çeşit bitkiden oluşur:

Lulav (Ağaç dallarının en güzeli olarak kabul edilen hurma ağacı dalları, insanın omurgasına benzetilir).

Adas (Hoş kokulu ağaç dalı yapraklarını simgeleyen mersin ağacı dalları, gözlere benzetilir).

Arava (söğüt ağacı dalları, dudaklara benzetilir).

Etrog (Ağaç meyvelerinin en mükemmelini simgeleyen, ağaçkavunu diye bilinen bir turunçgil, insan kalbine benzetilir).

Başka bir yoruma göre de Lulav, Tora’yı öğrenen ama Tora’ya uygun davranışları olmayan kişileri; Adas, Tora öğrenmeyen, buna rağmen iyi davranışlarda bulunan kişileri; Arava, Tora öğrenmeyen ve iyi davranışlarda bulunmayan kişileri; Etrog da Tora’yı öğrenen ve mitsvaları yerine getiren kişileri sembolize eder.

Bu mitsva, her ‘çeşit’in gerekliliğini ifade eder. Moşe’den itibaren dilden dile aktarılan ve Tora’nın satır arası yorumlarını içeren Midraş’ta belirtildiği üzere: “…Tanrı der ki; her farklı tür, tek bir bağ ile birbirine bağlansın ve birbirleri için kefaret sağlasın.”

 Sevinmek ve Mutlu Olmak Mitsvası

“…yedi gün sevinç ifade edeceksiniz(Vayikra 23:40); “Bayramında neşelen” (Devarim 16:14); “...ve sen, sadece neşeli olacaksın.” (Devarim 16:15)

Tora’da tek bir harf bile gereksiz yere kullanılmamıştır. Sukot’ta ‘neşelenme’ mitsvasından Tora’da bir defadan fazla söz edilmesi, bu mitsvanın önemini vurgular. Önce Elul ayı, sonrasında Roş Aşana ve Yom Kipur’un da içinde olduğu Aseret Yeme Teşuva günlerinde pişmanlık ve yoğun dua dönemi sonrası kişi, Tanrı’ya yakınlaşmanın, ‘dönüş’ün sevincini yaşar.  Sukot’ta hissedilen yoğun mutluluk ve neşenin asıl sebebi, teşuva yapıp günahlarımızdan affedilmemiz ve hatalarımıza rağmen, Tanrı’nın korumasının her an üzerimizde olduğunun bilinci, Tanrı’nın bize yepyeni bir başlangıç yapma fırsatı vermesidir.