İstanbul Sözleşmesi: Şiddet gören kadın yurt dışına sığınabilecek

Türkiye’nin de imzaladığı kadına yönelik ayrımcılıkla mücadelede yeni bir dönem açan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

Toplum
1 Ağustos 2014 Cuma

10 Avrupa ülkesi, bugünden itibaren şiddet gören kadınlara ‘mülteci’ statüsüyle sığınma hakkı verebilecek. 

Avrupa Konseyi Eşitlik Komitesi  eski Başkanı CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, geçen yıl 189, bu yılın ilk 6 ayında 129 kadının öldürüldüğü Türkiye için bu anlaşmanın devrim niteliğinde olduğunu belirtti. 

CHP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Gülsün Bilgehan, şöyle konuştu:  

“Kadına şiddet gelişmiş ülkelerde de bir sorun. Geçen yıl İsveç’te 80, İspanya’da 45, Portekiz’de 36 kadın öldürüldü. Ancak Türkiye’de karşı karşıya bulunduğumuz tablo çok daha vahim. Böyle bir dönemde kadınların uluslararası koruma altına alınması önemli. Türkiye için bu kritik sözleşmenin sözde kalmaması çok önemli. Avrupa Konseyi’nin tam üyesiyiz. Bu sözleşmenin uygulanmasında da tam bir kararlılık göstermeliyiz. Sözleşmenin öngördüklerinin yaşama geçirilmesi için hemen bir eylem planı uygulamaya konulmalı.” 

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, imzaya İstanbul’da açıldığı için İstanbul Sözleşmesi olarak biliniyor. 

 Sözleşmenin genel hükümleri  şöyle:

----Aile içinde veya hanede, mağdur faille aynı evi paylaşsa da paylaşmasa da, eski veya şimdiki eş veya partnerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet aile içi şiddettir. 

----Taraf devletler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti bir zulüm biçimi olarak kabul eder ve mülteci uygulamasında toplumsal cinsiyete duyarlı yorum getirir.

----Şiddete maruz kalan veya zulümden korkulduğu durumda kadına mülteci statüsü verilir. Şiddet nedeniyle eşinden ayrılan kadın, o ülke vatandaşı olmasa da sınır dışı edilemez ve ikamet izni verilir.

----Taraflar, kültür, örf ve âdet, gelenek, din veya sözde ‘Namusun herhangi bir şiddet eylemi için mazeret oluşturmamasını sağlar. Özellikle cinsel suç faillerinin tekrar suç işlemesini engelleyen tedavi programlarının oluşturulması için yasal veya diğer tedbirleri alır.

----Zorla gerçekleştirilen evliliklerin, mağdura aşırı mali ve idari yük olmaksızın sona erdirilmesi sağlanır.

Sözleşmede kamu otoritesini bağlayan maddeler de şöyle: 

----- Psikolojik şiddet ile kadın sünneti de yasalarda cezaya bağlanacak.

----Kadına yönelik şiddete yataklık edenler de cezalandırılacak.

----Devlet radyo ve televizyonlarında her ay en az 90 dakika toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yayın yapılacak.

 ----İlk ve orta öğretim müfredatına, kadının insan hakları ve kadın-erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulacak.