Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Pazarı

Cüneyt DİRİCAN Ekonomi
9 Temmuz 2014 Çarşamba

Sonbahar aylarında Borsa İstanbul çatısı altında önemli bir pazarın kurulması planlanıyor. Fon ihtiyacı bulunan girişimciler, KOBİ’ler ve şirketler için dış kaynak kullanımında yeni bir finansman imkanı daha sağlanıyor olacak. Konuyu Ecole İstanbul Profesyonel Bilgi Hizmetleri Kurucusu Yard. Doç.Dr. Cüneyt Dirican şöyle özetliyor :

Hazine Müsteşarlığı’dan Bireysel Katılım Yatırımcı Lisansı bulunan gerçek kişiler Melek Yatırımcı olabilmekte. Lisans temininden öncesi geliri yıllık 200.000 TL olan veya mal varlığı 1 milyon TL’yi geçen ya da uzun süreli yönetim kademelerinde tecrübesi olan bireyler Melek Yatırımcı olabiliyor. Ortak olunacak girişimin A.Ş. olması şart ve elde edilen hisse bedellerinin yüzde 75’ine kadar olan kısmın 1 Milyon TL’yi aşmamak şartı ile gelir vergisi matrahında indirim yapabiliyorlar. En fazla 20 şirkete kadar vergi muafiyeti söz konusu ve lisansın süresi 5 yıl. Bu pazar ile BİST’teki Gelişen İşletmeler Piyasası ve KOBİ Bankacılığı alanları haricinde, KOSGEB kredileri gibi yeni bir finansman türüne imkan sağlanıyor.