Dünyanın antisemitizm karnesi

Antisemitizmin dünya çapındaki geçerliliği ilk kez bilimsel verilerle ortaya döküldü. İstatistikler dünya nüfusunun dörtte birinin, dünya nüfusunun yalnızca binde ikisini oluşturan Yahudilerle ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Tabloyu, detaylıca incelemeden önce kimi sonuçların beklentiniz dahilinde olduğunu ama bazılarının sizi çok şaşırtacağını belirtmek istiyorum. Türkiye’de antisemitizm oranının yüzde 69 çıkması ise acı bir tokat

Selin SEVİNDİREN Diğer
28 Mayıs 2014 Çarşamba

Anti-Defamation League (İftira ve İnkâr ile Mücadele Birliği-ADL) bir ilke imza atarak dünya çapında gerçekleştirdiği anketle zaten bilinen bir gerçek olan antisemitizmin yaygınlığını rakamlarla ispatladı. İki hafta önce açıklanan ve 102 ülkede, altı ay süresince 53.100 yetişkinin cevapladığı anket, First International Resources adlı şirkete yaptırıldı. Anket dünya toplam yetişkin nüfusunun yüzde 88,4’ünü kapsayacak şekilde ve yüzde +/-1 hata payı ile gerçekleştirildi. Bir kişiyi ‘antisemit’ olarak nitelendirmek için ankete katılan kişinin Yahudilerle ilgili on bir adet kalıplaşmış yargının yarıdan fazlasına ‘büyük ihtimalle doğru’ cevabı verip vermediğine bakıldı. ADL, en az altı ‘Gösterge İfade’ ile hemfikir olan kişileri toplam katılımcılara oranladıktan sonra çıkan sonuca ‘Gösterge Skoru’  adını verdi.

 

Gösterge İfadeler ve katılma oranları

 1- Yahudiler İsrail’e yaşadıkları ülkeden daha bağlıdır. (Yüzde 41)

 2- Yahudiler iş dünyasında çok fazla güce sahiptir. (Yüzde 35)

 3- Yahudiler uluslararası finans piyasalarında çok fazla güce sahiptir. (Yüzde 34)

 4- Yahudiler sadece kendinden olanlara ne olduğuyla ilgilenir. (Yüzde 34)

 5- Küresel meselelerde kontrol fazlasıyla Yahudilerin elindedir. (Yüzde 33)

 6- İnsanlar Yahudilerden onların davranışlarından ötürü nefret eder. (Yüzde 32)

 7- Yahudiler kendilerini diğer insanlardan üstün görür. (Yüzde 30)

 8- ABD yönetiminde kontrol fazlasıyla Yahudilerin elindedir. (Yüzde 29)

 Küresel medyada kontrol fazlasıyla Yahudilerin elindedir. (Yüzde 25)

 9- Yahudiler Holokost’ta başlarına gelenden fazlasıyla bahsederler. (Yüzde 25)

 10- Yahudiler dünyadaki savaşların çoğundan sorumludur. (Yüzde 23) 

 Anket toplam 4,16 milyarlık yetişkin nüfu sun 1,09 milyarının antisemit görüşte olduğunu ortaya çıkardı. Yüzde 26’lık bir oranı oluşturan bu kimselerin yüzde 70 gibi bir çoğunluğu bu tavırlarını hayatlarında hiç Yahudi tanımamış olmalarına rağmen sergiliyor.

Toplam dünya nüfusunun yüzde 74’ü hiç Yahudi görmemiş. Bu oran Asya’da yüzde 91’e fırlıyor. En düşük oran Okyanusya’da, sadece yüzde 26.

Anketin uygulandığı yedi bölgenin beşinde katılımcılar en çok birinci Gösterge İfade’ye katıldıklarını belirttiler. 

1. Gösterge İfade’ye katılım


Diğer iki bölge olan MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkeleri en çok altıncı ifadeye (yüzde 75), Doğu Avrupa ülkeleri ise en çok ikinci ifadeye  (yüzde 53) katıldıklarını belirttiler. MENA ve Doğu Avrupa’nın birinci ifadeye katılım oranı ise sırasıyla yüzde 74 ve yüzde 45. 

Bölgeler ve ülkelerde Gösterge Skorları

 

Bu tabloda gözler ister istemez en düşük Gösterge Skoru’nun yani Yahudi bir kimsenin en huzurlu yaşayabileceği ülkeyi arıyor. Yüzde 0,2’lik oranla Laos çok cazip gözükse de, işin asıl yüzü öyle değil. 6,7 milyon, yüzde 90 Budist nüfuslu, sosyalist/komünist güneydoğu Asya ülkesinde, nüfusun üçte biri fakirlik çizgisinin altında yaşıyor. Azınlıklara uyguladığı katliamlardan dolayı insan hakları konusunda oldukça geri olan ülkenin yalnızca yüzde 9’u Holokost’u duymuş ve yüzde 99’u hiç Yahudi ile tanışmamış. ‘Yahudiler diğer herkes gibidir’ önermesine yüzde 81 oranında katılıyorlar ancak Yahudilerle ilgili başka hiçbir yorumda bulunamıyorlar.

Antisemitizmin en yaygın olduğu bölgenin MENA olması şaşırtıcı olmasa da; İran’ın birçok ülkeyi ve üzücü olarak Türkiye’yi (yüzde 69) geride bırakarak bölge ortalamasının çok altında, yüzde 56’lık bir antisemitizm oranı çıkarması vurgulanması gereken bir tespit. İran’ın bir başka çarpıcı gerçeği ise halkın Holokost ile ilgili olan onuncu Gösterge İfade’ye ABD’den (yüzde 22) bile az (yüzde 18) oranda katılmaları. Holokost inkârcılığını ve İsrail’i haritadan silmeyi hükümetin söylemi haline getirmiş bir ülke olan İran’daki bu sonuçlar halklar arasındaki nefretin düşünüldüğü kadar derin olmadığının göstergesi.

MENA dışında antisemitizmin en yaygın olduğu ülkelerin başında Yunanistan geliyor. Ülkenin derin bir ekonomik krizle boğuştuğu ve Altın Şafak gibi neo-Nazi ideolojisinde bir partinin mecliste 18 koltukla yüzde 6’yı temsil ettiği düşünüldüğünde, nüfusun yüzde 85’lere varan oranda Yahudilerin iş dünyasında ve finansal piyasalardaki gücünden rahatsız olmaları beklenen bir sonuç.(Yunanistan Yahudi nüfusu 4,500)

Az bilinen bir gerçek ise Okyanusya’nın antisemitizmin en az rastlandığı bölge olması. Burada, hayatında Yahudi biriyle karşılaşmamışların oranı yalnızca yüzde 26. Nüfusun yüzde 78’i Yahudiler hakkında olumlu duygulara sahip. Yüzde 93’lük bir kesim Holokost’tan haberdar, tarihin abartıldığını düşünenler olsa da efsaneden ibaret olduğunu düşünen yok. Bu bilgiler ışığında yüzde 14’lük bir Gösterge Skoru’na sahip olsa da Yahudiler için Laos’tan daha güvenilir bir yer olduğu kesin.

 

Türkiye’nin yüzde 69’unun analizi

Türkiye’de yüzde 75 ile en çok kabul gören önerme Yahudilerin iş dünyasındaki gücü. Onu yüzde 70 ile Yahudilerin sadece kendilerini düşündükleri önermesi takip ediyor. Erkeklerin yüzde 84’ü, kadınların yüzde 56’sı antisemit görüşlere sahip. Yaşlı nüfus genç nüfusa göre daha az antisemit. Ülkede Yahudilere bakış açısının olumlu olduğu kesimin oranı yalnızca yüzde 25 (Hıristiyanlar için yüzde 38). İsrail’e bakış açısı ise yalnızca yüzde 8 olumlu; Filistin’e ise yüzde 57 olumlu.

Ülkemizde Holokost bilinci yüzde 65 seviyesinde. Holokost’u duyan katılımcıların yüzde 6’lık bir kesimi Holokost’un bir efsane olduğunu; yüzde 47’si katledilen Yahudi kurbanlarının sayısının abartıldığını; yüzde 34’ü tarihin gerçekleri yansıttığını; kalan yüzde 13’ü ise bir fikri olmadığını belirtmiş.

Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu (yüzde 87) Türkiye’de Yahudilere iyi davranıldığını söylüyor. Yahudi hedeflere saldırı sıklığı sorusuna cevaplar ise ‘çok az’ cevabında yoğunlaşıyor. Ülkede sık saldırı olduğunu söyleyenler yüzde 4. Şiddet olaylarından nüfusun yarısı hiç endişe duymazken yalnızca yüzde 5 bu konuda çok endişeli. Nüfusun yüzde 67’si hükümetin Yahudileri korumak için yeteri kadar çaba sarf ettiğini düşünüyor.

Ülkedeki şiddet olaylarının sebebini nüfusun yalnızca onda biri Yahudi karşıtlığına; öte yandan yüzde 69’unun İsrail karşıtlığına bağlaması Türkiye’de antisemitizmin kaynağını anlamak adına önemli. İsrail’in hareketlerinin Yahudilere olan bakışını etkilediğini söyleyen yüzde 66’lık kesimin neredeyse tamamı etkinin hep olumsuz yönde olduğunu belirtiyor. Nüfusun yüzde 67’si, hükümetin antisemitizmle mücadele etmesinin önemli olduğu, yüzde 23’ü ise önemsiz olduğu görüşünde.

Ankete katılanlardan ülkemizde yaşayan Yahudi nüfusunu doğru bilenlerin oranı yalnızca yüzde 6, dünya nüfus oranını bilenler ise yüzde 4. Yüzde 64’lük bir çoğunluk ise hayatında hiç Yahudi görmemiş. 

 

Diğer dinler Yahudilere nasıl bakıyor?

Antisemit görüşlere sahip olmada dinden öte bölgenin rolü daha ön planda. Örneğin MENA ülkelerinde yaşayan Hristiyanların yüzde 64’ü ile Müslümanların yüzde 75’i Yahudilerle ilgili olumsuz düşüncelere sahip. Ortodoks doğu ülkelerinde ve Katolik ülkelerde ise Protestan ülkelere göre Gösterge Skoru daha yüksek seyrediyor.

 

“Yahudi nüfusu sizce kaç?”

Yahudiler dünyada nüfusun binde ikisini oluşturuyor. Fakat dünyanın neredeyse yarısı Yahudilerin dünya nüfusunun yüzde birinden (70 milyon kişi) fazla olduğunu düşünüyor. Amerika, Batı ve Doğu Avrupa, MENA ve Okyanusya’da oranlar yüzde 60’ın üzerinde. Yüzde 18, Yahudilerin 700 milyondan fazla, yüzde 9’luk bir kesim ise 1,4 milyar kişi olduğunu zannediyor.  Önemli bir başka bulgu, Yahudi nüfusunun dünya nüfusunun yüzde 10’undan fazla olduğunu düşünenlerin Gösterge Skoru’nun genel yüzde 26’dan daha yukarılarda, yüzde 38 olması. Kısaca Yahudilerin çok fazla sayıda olduğunu düşünenler doğru bilenlere göre daha antisemit.

 

 

 

 

Dünyada Holokost bilinci

Dünya nüfusunun yarısı Holokost’u duymuş, fakat asıl önemli gösterge Holokost’u bilen ve aynı zamanda tarihin gerçekleri yansıttığına inananların oranı. Bu oran yalnızca üçte birde kalıyor. MENA’da bu oran yüzde 8 gibi dip seviyelerde. Oranın yüzde 77 ölçüldüğü Batı Avrupa’yı geride bırakan Okyanusya’da ise yüzde 82. Genel nüfusa bakıldığında 50 yaş ve üstünde yüzde 61 olan Holokost bilinci oranının, 35 yaş altında yüzde 48 civarına gerilemesi alarm veriyor.

 

DİĞER ÇARPICI TESPİTLER

 - Yaşlı nüfus genç nüfusa göre daha antisemit. (Budistler hariç) (Gösterge Skorları: yüzde 60/yüzde 50)

 - Erkekler kadınlardan daha antisemit. (Budistler hariç) (Gösterge Skorları: yüzde 29/yüzde 24)

-  Eğitim seviyesi yükseldikçe antisemitizm oranı düşüyor. Bunun tek istisnası MENA’da görülüyor, üniversite mezunları arasında Gösterge Skoru yüzde 82, lise mezunlarında seviye yüzde 72.

 - Nüfusun yarıdan çoğu Yahudilerle ilgili bilgiyi televizyondan alıyor. Yüzde 13 nüfus ise internetten bilgi ediniyor.

 - Yahudilerle ilgili bilgiyi internetten alan Müslümanlar, örneğin bilgiyi televizyondan veya dini liderlerden alanlardan çok daha yüksek bir Gösterge Skoruna sahip. (Yüzde 73/ yüzde 54)

- Topraklarında 10.000 ya da nüfuslarının yüzde 0,1’inden fazla Yahudi olan ülkelerde Gösterge Skoru yüzde 22. Daha az Yahudi nüfuslu ülkelerde ise yüzde 28.

- İngilizce konuşulan ülkelerde antisemitizm oranı Gösterge Skoru olan yüzde 26’nın yarısı kadar, yüzde 13.

 Günümüzün sorunu antisemitizm

Yeni Antisemitizmle mücadele et

“Şeytanın zaferi için gerekli olan tek şey, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır.”

Edmund Burke

 

Özellikle Avrupa’da olmak üzere dünyada antisemitizmin yeniden dirilmesi Yahudi toplumların o bölgelerdeki varlıklarını devam ettirmeleri konusuna şüpheyle yaklaşmamıza neden oluyor. Dünya çapında, Yahudilere olan nefreti ampirik verilerle ortaya koyan ADL’nin bu eşsiz çalışmasının, hükümetlere, uluslararası kuruluşlara ve vicdan sahibi insanlara tarihin tozlu sayfalarında kaldığı düşünülen fakat esasında güncelimizde yer alan antisemitizmle mücadele etme konusunda yol gösterici olmasını umuyoruz. 

 

Hemen tıklayın

Açılış sayfasında koca kırmızı harflerle “1,09 milyar insan antisemit görüşe sahip” yazan ve sizi “Click anywhere to enter” diyerek, oranların, grafiklerin ve karşılaştırmalı istatistiklerin dünyasına davet eden 

http://global100.adl.org

sitesini ziyaret edin.