“SETENTA KARAS DE LA TORA

Deskuvre, syente, bive (Keşfet, hisset, yaşa)

Şeli GAON Judeo-Espanyol
7 Mayıs 2014 Çarşamba

“SETENTA KARAS DE LA TORA” es un festival de kultura ke se organizo en 04.05.2014 en la eskola “ULUS MUSEVİ LİSESİ” en Estambol.

Es la sigunda ves ke se organizo en una manera perfekta, en reushendo a trayer personas, profesores de grande valor, Raves emportantes en sus espasyos, i dando la emportansa menesteroza a todos los detalyos.

Fue komo un “LİMMUD” ke se organiza kada anyo kon grande reushitad. La sinyifikasyon  de Limmud es; ambezar, estudyar. El buto es; ambezar kon la partisipasyon de la persona, i dar la okazyon de developar muestra identitad.

Las konferensyas de “Setenta Karas de la TORA” ambezo a los partisipantes a partajar la konosensya para developar la identitad djudiya i arrezyar (güçlendirmek) muestra kultura.

“Rav MOSHE ZELDMAN” nasyo en Kanada i termino la Universitad de Toronto en las seksyones de la “Filozofiya” i la “İntelijensya Artifisyal” (yapay zeka). El avlo sovre los sujetos;

• Es posivle de alkansar (yakalamak) el mistisizmo en la vida de kadal dia?

• La emuna (inanç)  de los djudyos ke se kreen ke; el todo Puederoso konkrio (yaratmak) el mundo,

• Lo ke pensan los Kabalistos sovre la Kreasyon

• El senso del byervo konkriar

• Kualo es la kerensya?

• Ke el todo Puederoso esta aryento de muestra vida kada punto.

“Rav SHMUEL KLİTSNER” ambezo durante 27 anyos en Yerushalayim en “Midreshet Lindenbaum” “TORA” i “TALMUD”.

Unos kuantos pasajes de lo ke avlo kon grande entuzyasmo:

• La amor triangular (aşk üçgeni) de la kriasyon (yaradılış).

• La diferensya de las jenerasyones sovre el punto de vista,  de mirada (bakış açısı) a la TORA.

Oras de midi,  una organizasyon perfekta para komer salatas, peshkado, dulsuryas, frutas, bevyentas i otras kozas.

 Despues de midi, la primera konferensya fue kon

“CHAYA LESTER” una psikoterapista ke  ambeza el djudaizmo,  i eskrivana en mizmo tyempo.

Mujer kultivada, ermoza, dulse i muy aktiva avlo kon sus ojos. Eya preparo su doktora kon un kontenido (kapsamlı) emportante en la Universitad Oxford sovre

“LA TORA ESPERİMENTAL” (Deneysel Tora).

Chaya mesklo la Tora kon la psikolojiya i el arte, i a la fin salyo en medyo un punto de vista muevo.

Fue una avla muy enteresante i mos aklaro sovre estos sujetos:

• El kamino ke se va a la Felisitad (mutluluk), se realiza despues de un malor (mutsuzluk) grande?

• La mankansa (eksiklik) i la falta (kusur) komo mos azen alkansar (ulaşmak) a la felisitad?

• Alkansar a la alegria pasa por la tristeza (hüzün).

• El detenimyento (engel) mostra ke damos la valor menesteroza a kualker koza.

• Kualo devemos de azer por aleshar el apreto de korason

• Kuando tenemos una tristeza; diziremos “Aleluya”.

• Kereremos byen a todos i a mozos mizmo (kendimizi) i diziremos “Dayenu”  “Mos Abastava”.

A la fin ”CHAYA CHİTRİK” mujer valutosa ke dyo munchas lesones sovre “Tora, Tanah, Alaha, Las Perashot de kada semana, i la filozofiya Hasidik; vino kon el marido en 2001 a Estambol. Eya es madre de sej kriyaturas. Chaya avlo sovre;

• La superstisyon (batıl inanç), el ojo malo (nazar)

• Pardonar, no azer  hadras (gösteriş),

• Azer Mitsvas, mirar a los otros kon buen ojo,

• La luz del ojo es atada  al korason,

• La baza de la persona es el korason,

• La enerjiya de los ojos,

• Ayin Hara (kem göz) nazar; los ke no se kreyen al ayin hara, no se enfluensen (etkilenmek)

• Si puedemos mirar a lo negro, kon buendad pozitivamente, akel tyempo el ojo malo no mos toka.

El Hazan “İZZET BAROKAS” kon su boz maraviyoza kanto unas kuantas kantikas.

Fue un dia yeno de saveduria (bilgi), byen organizado i reushido.

Kero felisitar a todos los ke lavoraron de alma i korason, kon grande veluntad para esta organizasyon.

Mijorado kada anyo!...