Nefret suçu TCK’ya girdi: Beklentileri karşılayacak mı?

Mecliste kabul edilen yeni tasarı ile nefret nedeniyle ayrımcılık yapanlara hapis cezası öngörü- lüyor.

Toplum
5 Mart 2014 Çarşamba

MECLİSTE ONAYLANDI

  İlk kez geçtiğimiz yıl açıklanan Demokratikleşme Paketi kapsamında gündeme gelen nefret suçunun ceza kapsamına girmesi konusundaki somut adım atıldı. Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunla, ‘ayrımcılığın’ yanı sıra ‘nefret suçu’ da kanun kapsamına alınıyor. Böylece, söz konusu suçun nefrete dayalı ayrımcılık olduğuna vurgu yapılıyor.

YETERLİ BULUNMADI

  TCK’da var olan 122. maddede yapılan değişiklikle bir malın devrinin, bir hizmetten yararlanmayı, işe alınmayı, olağan ekonomik bir etkinlikte bulunmayı, dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan “nefret nedeniyle” engelleyen kimselere bir ila üç yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Ancak yeni eklemeler, nefret suçu ile mücadelede beklenen düzenlemeleri konusunda yetersiz kaldı

Kamuoyuna ‘nefret yasası’ olarak tanıtılan Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM’de kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Av. Ester Zonana Şalom’a kanunla ilgili şu açıklamada bulundu:

Bu yasayla Siyasi Partiler Kanunu, Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun, Özel Öğretim Kurumları Kanunu yanında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) zaten var olan iki maddesine ilaveler yapıldı:

• TCK 115. maddede ‘İbadet özgürlüğü’nün sadece toplu olarak değil bireysel olarak da kullanılabileceği, yaşam tarzına ilişkin müdahalelerin suç sayılacağı ve bu suçlara bir ila üç yıl arasında hapis cezası verilebileceği öngörüldü.

• TCK 122. maddede ise yine var olan “taşınır veya taşınmaz malın devrinin, bir hizmetten yararlanmayı, bir işe alınmayı, olağan ekonomik bir etkinlikte bulunmayı”, dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan “nefret nedeniyle” engelleyen kimselere de altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülmekteyken bu ceza bir ila üç yıl arasına çıktı. Bu maddedeki değişiklik hapis cezasının artırılmasına ek olarak “ayırım yaparak” yerine “nefret nedeniyle” teriminin kullanılmasıdır. 

Yapılan bu düzenlemeyle belki bir adım daha atılmış ancak yeterli bir gelişme sağlanmamıştır. Ayrımcılığa uğrayan, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören kesim detaylı bir nefret yasası beklerken TCK’da zaten çok az uygulaması olan iki madde biraz değiştirildi. Bunun yanında gerçek ve yakın tehlike aradığı için uygulanma alanı bulamayan, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve teşvik”  suçunu düzenleyen TCK 216. maddeye dokunulmadı.