Nefret söyleminin hedefi Gezi’ciler

Hrant Dink Vakfı, Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil: Mayıs-Ağustos 2013 raporunu yayımladı. İki bölümden oluşan raporun birinci bölümünde mayıs-ağustos ayları arasında, yazılı basında nefret söylemi ele alınırken, ikinci bölümde Gezi Parkı protestolarının yoğunlaştığı 1-7 Haziran tarihleri arasında yazılı basının izlediği yayın politikasına mercek tutuldu.

Toplum
11 Aralık 2013 Çarşamba

Rapor kapsamında Habertürk, Hürriyet, Özgür Gündem, Radikal, Sabah, Sözcü, Taraf, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde konuyla ilgili yazılmış tüm haber ve köşe yazıları tarandı, içerik analizi ve söylem analizi yöntemleri kullanarak incelendi.

Raporda özellikle Gezi Parkı eylemleri ile ilgili şu tespitler dikkat çekti:

Düşman oluşturma, hedef gösterme, aşağılama ve salt karşıtlık kategorilerini içeren doğrudan ayrımcı dilin üretilmesi süreci en yüksek oranda (110 içerikle) Yeni Şafak gazetesinde görüldü. Aynı kategorilerde yayın politikası doğrultusunda doğrudan ayrımcı dil geliştiren gazeteler şu sırayla yer aldı: Sabah (59), Sözcü (36), Taraf (26), Habertürk (15), Özgür Gündem (14), Hürriyet ve Radikal (12), Zaman (9). Raporda, Gezi olayları sırasında nefret söyleminde bulunmayan gazeteler arasında Hürriyet, Taraf ve Radikal gösterildi.

Çalışma kapsamında mayıs-ağustos aylarını kapsayan dönemde nefret söylemi içeren haber sayısında azalma görülürken, hedef alınan grup sayısında bir artış olduğu gözlemlendi.

Bu dönemde de nefret söylemi içerdiği tespit edilen yazıların çoğu ulusal basında yer aldı. Yine daha önceki dönemlerde olduğu gibi, nefret söyleminin özellikle köşe yazılarında üretildiği tespit edildi.

Önceki dönemlerle benzer bir şekilde en fazla Ermeniler ve ardından sırasıyla Yahudiler ve Hıristiyanlar nefret söyleminin hedefi oldu. Bu gruplara oranla daha düşük sayıda kalsa da nefret söylemine maruz kalan diğer kimlikler arasında Batılı, Kürt, İngiliz, gayrimüslim ve Rumlar yer aldı. Güncel siyasetle bağlantılı olarak Suriyeli mültecilerin de nefret söyleminin hedefinde yer alması dikkat çekti.