Hukuk ne diyor: Boşanmada mal rejimi

Av. Ela CENUDİOĞLU Ekonomi
23 Ekim 2013 Çarşamba

Boşanmada Mal Rejimi

1997 yılında kocamla ortaklaşa bir daire satın almıştık. Benim hissem yüzde yetmiş beş. Şimdi boşanıyoruz. Evin durumu ne olacak?

Şu an yürürlükte bulunan Türk Medeni Kanunu 1.1.2002’de yürürlüğe girdi. Yeni Medeni Kanun’da eşler için edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanıyor. Ancak, sizin olayınızda söz konusu daire Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce satın alındığından eski Medeni Kanunu hükümlerine tabidir. Buna göre, mal ayrılığı rejimi söz konusudur. Dolayısıyla 1997 yılında birlikte almış olduğunuz daire boşanma halinde aynı sahiplik oranını koruyacaktır. Yani payınız yüzde yetmiş beş olmaya devam edecektir.

Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu

Şirketlere internet sitesi açma zorunluluğu getirildi. Şirketimi Haziran 2013’te kurdum. İnternet sitesini ne zaman açmam gerekir?

Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine ilişkin Yönetmelik 1 Temmuz 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere 31 Mayıs 2013’te Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni Türk Ticaret Kanunu şirketlerin belli bir takım bilgi ve kayıtların yayımlanmasını öngörmektedir. Yönetmelikte kurulacak olan internet sitelerinin kapsamı, tarihi ve detayları verilmektedir. Yönetmeliğe göre, yalnızca bağımsız denetime tabi şirketler internet sitesi kurmak zorunda. Bu şirketler de Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 28 Mart 2013 tarihli kararıyla belirlendi. Ayrıca, şirketler topluluğuna dâhil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketleri internet sitesi açmakla yükümlü değil.

Yönetmeliğe göre, yürürlük tarihinden önce kurulan şirketlerin 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde internet sitelerini açmaları ve gerekli bilgiyi ilan etmeleri gerekir. Hâlihazırda internet sitesi olan şirketlerin ise internet sitelerini yönetmeliğe uygun bir hale getirmeleri gerekir.

Ayrıca yönetmelikte yayımlanması gereken bilgiler arasında bir ayrım yapılıyor. Yayımlanması gereken bilgiler sürekli olarak yayımlanması gereken bilgiler ve en az altı aylık süre için yayımlanması gereken bilgiler olmak üzere ikiye ayrıldı. Şirketinizin internet sitesini kurarken bu ayrımı da göz önüne almanızda fayda var.

Gizli SMS Atma

Şirketim adına numaram görünmeyecek bir şekilde gizli SMS atma imkânım var mı?

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından hazırlanan ve TBMM’de gündemde olan ‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’na göre; ticari iletişimde artık kimden geldiği belli olmayan mesaj ve ileti gönderenlere idari para cezası uygulanacak. Tasarı ile elektronik ticarete ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esas ve usuller ile istenmeyen elektronik postalara ilişkin hükümler düzenlenmekte ve Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili mevzuatı ile Türk mevzuatı arasında uyum sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yasal düzenlemeye göre ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır. Yani, cep telefonu abonelerine toplu ya da tek tek gönderilen SMS mesajlarında gönderenlere ya adının ya da numarasının gözükme zorunluluğu getiriyor. Ad veya numara görünmeyen SMS’lerde, bu mesajları gönderenler, 1.000 TL’den başlayıp, 15 bin TL’ye kadar ulaşan idari para cezalarını ödemek zorunda kalabilecek.

Not: Bilgilendirme amaçlı olarak bu köşede paylaşılan bilgiler, hukuki öneri, danışmanlık, reklam veya teklif niteliğinde değildir. Genel hukuki bilgiden ibaret olan bu açıklamalar sorun çözmeye yönelik olmayıp, doğruluğu, güncelliği veya kullanılabilirliği konusunda yazar ve/veya hukuk bürosu sorumluluk kabul etmez. Hukuki sorunların çözümünde bir uzmana danışılması önerilir.