Yahudilik ve Melekler(3): SEFİROT (HAYAT AĞACI) VE MELEKLER

Bilginin 10 katmanda açılışına Kabala’da Sefirot denmekte. Sefirot 10 Emir olarak da Tevrat’ta emir olarak bildirilen bilgilerin ezoterik karşılığıdır. Geçtiğimiz sayıda bahsettiğimiz Kabala’nın hayat ağacının on sefirotundan ilk ikisini, meleklerle olan ilişkileriyle vermiştik. Bu yazıda diğer sefirotların açılımlarını ve meleklerini anlatmaya devam ediyoruz

Sara YANAROCAK Kavram
23 Ekim 2013 Çarşamba

Kabaladaki hayat ağacının üçüncü sefirasının adı BİNA’dır. Güç, şekil ve eylemsizliğin açığa çıktığı bu sefiranın anlamı ANLAYIŞ’tır. Bu anlayış, pasif, yansıtıcı ve kavrama kapasitesi olan akıldır. İnsanda sağduyu ve gelenek içinde açığa çıkar. Bina, hayat ağacının solunda bulunup güç sütununun başında durur. Keter’in altındaki denge sütununa temas eder, ağaçtaki bu noktada denge kesindir. Bu nokta Ruah Ha Kodeş’tir, kutsal ruh olarak üç yüksek sefiranın altını örter, ortaya açığa çıkmamış olarak fakat açılmanın içinde yer alır.

Bu sefiranın temsilcisi Baş melek Tsafkiel aynı zamanda Erelim (cesurlar) melek sınıfının da lideridir. Bina sefirası, Kabala’nın dişil(kadınsal) bölümünü de simgeler. Melek Tsafkiel, Briah(Beri’ah) dünyasının da temsilcisidir. Briah, lügat anlamıyla ‘Yaratılış Dünyası’ anlamına gelmektedir. Kabala’daki sefirotta, Atziluh(dışarı akma) ve Yetsira(teşekkül, oluşum) arasında yer almaktadır.

Bina kelimesinin mistik anlamlarından biri de dişil bir öğe olması; analık ve doğurganlık kavramını temsil etmesidir. Ha ima kelimesi İbranicede ima=anne anlamına gelmektedir.

Baş melek Tsafkiel; Akaşik kayıtların bekçisidir. Akaşik kayıtlar, tüm insanlığın yaşam boyunca yaptıkları eylemlerin kayıtlarıdır. Yaşamımız boyunca yaptığımız tüm eylemlerimiz yazılmakta ve kayıt altına alınıp, muhafaza edilmektedir. Bu kayıtlar, Tanrı’nın cennetindeki bir mabet içinde tutulmaktadır.

Tsafkiel, evrenin yaratılışının, sular, karanlık ve büyük güçle olan ilintisi, ruhani ve gizemli tarafıyla ortaya çıkar. Bu melekle, zaman zaman gizli kuvvetlere inanma ve onları etkisi altına almak için çalışılır.

ERELİM meleklerinden İŞAYA Kitabının 33:7 bölümünde şöyle söz edilmektedir; “İşte en yiğitleri sokaklarda feryat ediyor. Barış elçileri acı acı ağlıyor”.

Dördüncü sefira HESED baş meleği ZADKİEL

Aktif ve iç duygunun sefirası olan Hesed, ‘merhamet’ anlamına gelmektedir. Hesed’de aşk, hoşgörü ve cömertlik vardır.

Baş melek Zadkiel’in diğer bir adı da Hesediel’dir. İbranice anlamı ‘Tanrı’nın Dürüstlüğü’ olan bu melek, özgürlük, hayırseverlik, merhamet ve affetmenin baş meleği olarak nitelenir. Ayrıca Sachiel, Zedekiel, Zadakiel, Tzadkiel, Zedekul ve Hesediel olarak da adlandırılır.Rabinik dini inanışta bu melek ‘Merhametin meleğidir. Rabinik yazılarda, Zadkiel, Haşmalim melek (Parıldayan varlıklar, Amber varlıklar)sınıfının lideridir.

Maseket Azilut kitabında Zadkiel, diğer bir merhamet meleği olan Gabriel ile beraber Şehina’nın(Tanrısal ışık, nur)liderleridir. Merhamet meleği olduğu dikkate alınarak, bazı Rabinik yazılarda, onun Avraam’ın Akeda öyküsünde, ona gökten bir koç ile birlikte gelen meleğin, Zadkiel olduğunu yazılıdır. Diğer bazı metinlerde ise Akeda meleğinin, Mihael veya Tadhiel olduğu yazılıdır.

Melek Zadkiel’in diğer bir görevi ise, baş meleklerden Jophiel(Yofiel) ile birlikte, baş melek Mihael’in hemen arkasında savaşlara katılmaktır.(Tanrının Orduları). Zadkiel mor renk ile temsil edilir. Yahudi mistisizminde ve Batılı inançlara göre Zadkiel, Jüpiter gezegenini temsil eder. Ezekiel Kitabı’nda ondan şöyle söz edilir; “Kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan bir bulutla geldiğini gördüm. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu.”

Beşinci sefira GEVURA,  baş meleği CAMAEL

Pasif ve dış duygunun sefirası olan Gevura, adalet anlamına gelir. Gevura’da disiplin ve ayırt etme özelliği olduğu söylenebilir. Bu duyguların egemen olduğu aşamada, karşıt sefirotik özelliklerin operasyonu sırasında yönlerden birine ağırlık verilmesi ile günlük yaşantıda kendini açığa vurur. Her insanın yaşamında buna göre Hüküm/Gevura veya Merhamet/Hesed etkisi izlenebilir. Parlak ışık, merhametin(Hesed) geniş hoşgörülü yönteminden, Gevura’nın yapıcı yöntemine girer ve tekrar dönerek aşağı dereceye geçer. Burası dengenin sütunudur.

Camael ‘Tanrı’yı Gören’ anlamına gelmektedir. Serafim(Yananlar, Tutuşanlar) melekler sınıfının lideridir. Ayrıca Kamuel, Şamuel, Kamiel, Kamniel adlarını taşır. Bu meleğin, Adam ile Hava’nın cennetten atılırlarken, onlara eşlik eden meleklerden biri olduğuna ve elinde yanan bir kılıç olduğuna inanılır.

Tevrat’ın Şimşon bölümünde, bahsi geçen haberci meleğin Camael olduğuna inanılmaktadır. Hâkimler, Şimşon bölümünde (13:17-21) bu melekten şöyle bahsedilir; “Rab’bin meleğine ‘adın ne?’ diye sordu. ‘Bilelim ki söylediklerin yerine geldiğinde, seni onurlandıralım.’

Rab’bin meleği ‘Adımı niçin soruyorsun?’dedi, ‘Adım tanımlanamaz’. Manoah bir oğlakla tahıl sunusunu aldı, bir kayanın üzerinde Rab’be sundu. O anda Manoah’la karısının önünde şaşılacak şeyler oldu. Rab’bin meleği sunaktan yükselen alevle birlikte göğe yükseldi.Bunu gören Manoah ile karısı,yüzüstü yere kapandılar.”

devam edecek...


yazının 2. bölümü

https://www.salom.com.tr/haber/88613#.Umj5MhZrIlI

yazının 1. bölümü

https://www.salom.com.tr/haber/88544#.Umj5lBZrIlI