Hahambaşı Rav Haleva baharın müjdecisi ve özgürlüğün bayramı Pesah’ı kutluyor

PESAH MESAJI 5773-2013

Toplum
28 Mart 2013 Perşembe

Hahambaşı Rav İsak Haleva 25 Mart tarihinde kutlamaya başladığımız Pesah Bayramı vesilesi ile Türk Yahudilerine yönelik bir mesaj yayınladı

 

Değerli Dindaşlarım.

Baharın müjdecisi ve özgürlüğün bayramı ‘Pesah’  bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi ailelerimiz ve yakınlarımızla birlikte ‘Seder Sofrası’ etrafında mutluluk ve neşe içinde kutluyor, bizleri Mısır köleliğinden kurtaran Yüce Tanrı’ya övgülerde bulunuyoruz.

Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri bugünlere ulaştıran Tanrı’ya yönelip:

“Baruh Şeeheyanu Vekiyemanu Veigianu Lazeman Aze”

diyerek şükranlarımızı sunuyor, sekiz günlük bayram boyunca bu bayrama özgü gıda ve beslenme kurallarına özen gösteriyoruz. 

Musevi inanç sisteminin ve bu inanca tabi bulunan halkın uluslaşma sürecinin ekseni niteliğindeki ‘Pesah’ olgusu; kuşkusuz gerekli ve zorunlu olan bunca şekilsellikten öte, Musevi kimliğinin oluşmasındaki en temel unsurlardan biri olarak da bir kere daha değerlendirilmek durumundadır.

Bizlere armağan edildiğinden buyana hiç değişmeden günümüze kadar gelen ve sonsuza kadar değerini koruyacağına inandığımız kutsal Tora’mızda Yüce Tanrı’nın defalarca kendini:

“Ani Ad. Aşer Otseti Ethem Meerets Mitsrayim / Ben sizleri Mısır’dan çıkarmış bulunan tanrıyım”

şeklinde tanımlamasının ardında yatan gerçeğe ulaşabilmemizin günümüz şartlarında dahi hepimiz için bir ödev olduğunu düşünüyorum.

Pesah’ın ana temalarından biri olan:

“Meavdut Leherut Umişibud Ligeula / Kölelikten özgürlüğe esaretten kurtuluşa”

kavramı fiziksel bir nitelik taşımanın ötesinde bunun kadar önemli olan manevi anlamdaki bir değişmenin, bir yeniden biçimlenmenin ilkeleri niteliğindedir.

Bana göre buradaki ‘özgürlük’ ve ‘kurtuluş’ bir anlamda Musevi inançlısının fikri anlamdaki prangalarından kurtuluşunu ifade ederken, bir başka anlamda da bizi bugün içine düştüğümüz maddeye bağımlılık nedeniyle manevi tarafımızı ihmal ettiğimiz için yaşadığımız tekdüzelik ve basitlikten kurtulmaya isteklendirmektir.

Bence bunun en uygun ve en emin yolu; kişinin kendi özgür iradesiyle Musevi din disiplinine tabi olması ve bunun gereklerini yerine getirmesidir.Bu gerekliliklerden biri ve bence en önemlisi yaklaşık kırk asırlık kültür birikimimizin genç nesillere layıkıyla aktarılmasıdır. Bu noktadan bakıldığında Pesah Agadasındaki:

“Veigadta Levinha /Çocuğuna anlat”

talimatıyla Kutsal  Toramızda yazılı bulunan Moşe Rabenu’nun vasiyeti.

“Veşinantam LevanehaVedibarta Bam /

Çocuklarına öğret ve bunlardan söz et”

arasında önemli paralelliklere dikkatinizi çekmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle bizlerin hepimizi kapsadığı gibi sonsuza kadar gelecek nesillerimizi de kapsayan ‘Pesah’ olgusunu mutlu bir bayram olarak kutladığımız bugünlerde; sizlerin sevdikleriniz ve sevenlerinizle birlikte sevinç ve neşe içinde sağlık ve esenlikle daha nice bayramlara erişmenizi diliyor, bu vesileyle hepinizi kutsal Toramızın dualarıyla bereketlendiriyorum.

Hag Pesah Sameah.

Moadim Lesimha.