Özgürlükten bilgeliğe giden yol: OMER SAYIMI: 29. gün

“…. kendiniz için yedi hafta sayın-(bu yedi hafta) tam olmalıdır. Yedinci haftanın (bitiminin)ertesi gününe-ellinci güne-kadar sayacaksınız (Vayikra 23:15-16)

Kavram
17 Nisan 2013 Çarşamba

Hahamlar der ki: Yahudiler Hamursuz'da özgürlüklerini, Şavuot'ta ise  bilgiyi kazanmışlardır, 49 gün sayılan OMER, bilgelik yolunda atılan 49 temel adımdır.Pesah-Şavuot arası 49 gün: OMER

 

Pesah’ın ikinci akşamından (bu sene 26 Mart Salı akşamından) itibaren,49 gece boyunca, her erkek Omer’i sayar.

 Omer saymak, kadınlar için bir yükümlülük değilse de, arzu eden kadınlar, Omer sayımını berahasız  (Baruh Ata Ad....... kısmını söylemeden)yaparlar.

 

Omer sayımı sonundaki ellinci gün-Şavuot’ta, Tanrı’nın emri üzerine Bet-Amikdaş’taki Koenler, buğdayın ilk hasadından elde edilen undan yapılmış Şte Alehem- iki somun ekmeği Tanrı’ya sunarlardı.

Bu buğday sunusuyla Tanrı,tarlaların meyvelerini de kutsayacağını vaat ederdi. 

Omer başlangıcında Bet Amikdaş’a getirilen sunu, arpa’dan, ellinci gün Şavuot’ta getirilen sunu ise, buğday dan yapılırdı. Bilgeler, arpayı, düşük nitelikli, hatta hayvan yiyeceği olarak tanımlar. Buğday ise, insanın temel gıdası olarak görülür. Böylece, yedi haftalık Omer Dönemi, ‘hayvan’ yiyeceğiyle başlayıp, ‘insan’ yiyeceğiyle tamamlanır. Bu da, İsrailoğulları’nın düşük seviyeden mükemmelliğe, fiziksel özgürlükten ruhsal özgürlüğe, Firavun kurallarından Tanrı Kuralları’na geçme yolundaki gelişme ve ilerleme sürecini sembolize eder. 

Tora, bu dönemin her gününün ‘tek tek’ sayılması gerektiğini vurgular. Bu şekilde, ruhsal gelişimin ancak adım adım, günbegün elde edilebileceği mesajını verir. Ruhumuz, hemen Tanrı’yla bütünleşmek ister. Bedenimiz de doğası gereği, fazla zahmete girmeden biran önce kutsal özelliklere kavuşmayı diler. Takip edilecek en güvenli ve sağlam yol ise, saflığa ulaşma arzusunu her gün için için hissederek, her gün çalışmak ve ruhsal arınma merdivenini adım adım gelişerek tırmanmaktır. Bu şekilde, Şavuot’ta, Tora’yı almaya değer bir seviyeye ulaşılır. 

OMER SAYMA KURALLARI 

*Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak 49 gece boyunca Omer saymak, Tora’nın “Taase-yap” şeklindeki mitzvalarındandır . “…. kendiniz için yedi hafta sayın-(bu yedi hafta) tam olmalıdır. Yedinci haftanın (bitiminin)ertesi gününe-ellinci güne-kadar sayacaksınız (Vayikra 23:15-16) 

*Her İsrailoğlu Omer saymakla yükümlüdür.

*Herkesin Omer’i bizzat sayması mitzvadır.

*Omer sayımı, saate bağlı bir mitzva (üç küçük yıldız çıktıktan sonra) olduğu için, kadınlar Omer saymaktan muaftır. Fakat saymak isteyen kadınlar berahasız olarak sayabilir. 

Kadınlar ayrıca Omer akşamları hava karardıktan sonra iş yapmamayı adet edinmiştir.

*Omer, ayakta sayılır. Yanlışlıkla oturarak sayılmışsa da mitzva yerine getirilmiş kabul edilir.

*Omer saymadan önce “Bu akşam kaç sayacağız” diye soran birine, “Dün akşam şu kadar saydık” cevabını vermelidir.

*Gecenin başlangıcında kişi Omer saymayı unutmuşsa gece boyunca beraha söyleyerek Omer’i sayabilir.

* Bütün gece Omer saymayı unutan kişi, ertesi gündüz, beraha söylemeden Omer’i sayar ve gece yeniden beraha söyleyerek Omer’i saymaya devam eder.

* Bütün gece Omer saymayı unutan kişi, ertesi gündüz de saymayı hatırlayamamışsa, Omer’in bitimine kadar Omer’i berahasız olarak sayar.

*Şabat geceleri Omer, Kiduş’tan sonra sayılır.

*Şabat çıkışında önce Omer sayılır, sonra Avdala yapılır.

*Omer “gece” sayılır, çünkü Yahudilikte “bir gün”, yıldızların çıkışıyla başlayıp, bir sonraki gece yıldızlar çıkana kadar olan süredir.

Pesah’ın ikinci gecesinden başlayarak 49 gece boyunca Omer sayımı ve duaları

1) Afle hasadeha moşia hosim mimitkomemim bimineha.Orera et gevurateha ulha lişuata lanu.Amen hen yei ratson.Vaeevor alayih vaereh metboseset bedamayih.Vaomar lah bedamayih hayi. Vaomar lah bedamayih hayi.

Barehi nafşi et Ad.,Ad.Elo-ay gadalta meod od veadar lavaşta ote or kasamla note şamayim kayeriya.

 

*2) Vii noam Ad. Elo-enu alenu umaase yadenu konena alenu umaase yadenu koneneu.

 

*3) Omer Berahası: Baruh Ata Ad.Eloenu Meleh Aolam,aşer kideşanu bemitsvotav vetsivanu al sefirat aomer.

 

*4) Omer- akşamı

 OMER- 29.GÜN- Ayom tişa veesrim yom laomer,şeem arbaa şavuot veyom ehad. 

Türkçesi : 

 OMER- 29.GÜN-   Bugün Omer’in yirmidokuzuncu günüdür ve bu, dört hafta ve bir gündür. 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omer Saymanın Manevi Kılavuzu

29.Gün-23 Nisan Salı akşamı ve Çarşamba – Hod’un içindeki Hesed- Tevazu’nun içindeki Sevecenlik

 

Mütevazılığinizin içindeki sevgiyi inceleyin. Sağlıklı tevazu moral bozucu değildir, korku değil, sevgi ve sevinç getirir. Sevgi yoksunu olan alçakgönüllülüğün, gerçek olup olmadığını anlamak için yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bazen tevazu düşük benlik saygısı ile karışabilir, bu da tevazuyu sevgisiz yapar. Alçakgönüllülük sevgi getirir çünkü size,kendinizin üzerine yükselme ve başkasını sevme  yeteneği verir. Acaba tevazum benim daha sevecen ve daha verici olmama yol açıyor mu? Daha açılmama? Yoksa beni engelleyip kısıtlıyor mu?

 

29.Gün için Egzersiz: Alçakgönüllülük ve Tanrı bilinciyle dua etmeye başlamadan, bir bağış yap. Bu, dualarının yoğunluğunu artıracaktır.

 

 

 
* Kısa yoldan saymak isteyenler 2.-3. ve 4. dualarla da mitsvayı yerine getirmiş sayılır. 

 

Önemli Not: Yazıda kısa bir özet olarak verilen bilgiler, okuyucuya bu konular hakkında fikir vermek amacıyla El Gid Para El Pratikante (Gözlem); Şaloş Regalim (Gözlem);Vayikra (Gözlem), Siddur kol Yaakov(Gözlem);  kitaplarından ve Haftanın Peraşası grubunun Omer broşüründen derlenerek hazırlanmıştır. Cemaatlerin farklı gelenekleri ve uygulamaları olabildiği için Özel Günler ve uygulamalar hakkında en doğru ve detaylı bilgiler için, cemaatin kendi Rabi’lerine başvurması gerekir.