Yargıtay ve Danıştay kaldırılıyor

AK Parti, TBMM Başkanlığına, yeni yapılacak Anayasa’da yargı ile ilgili yapılması gereken değişiklik teklifini sundu.

Toplum
7 Şubat 2013 Perşembe

Ak Parti değişiklik teklifinde, bazı batı ülkelerinde olduğu gibi Danıştay ve Yargıtay’ın kaldırılarak, onun yerine temyiz mahkemelerinin kurulmasını istiyor.

 

Değişiklik teklifinde, hakimler ve savcıların merkezi otorite tarafından görevlerinden alınamaması ve kendileri istemedikçe 65 yaşından evvel emekli edilememeleri gibi devrim niteliğinde maddeler dikkat çekiyor.

Halihazırda Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk yapısında Danıştay yürütme organı TBMM’sini ve kanunlarını denetleyen bir yüksek merci gibi çalışırken Yargıtay ise yerel mahkemelerin verdikleri kararların en üst rücu merkezi olarak çalışmaktadır.