Avrupa Yahudiliğinde Hazar hipotezi doğrulandı

ABD Maryland’daki John Hopkins Tıp Fakültesinden genetik uzmanı Eran Elhaik’in 74’u Yahudi olmayan 1287 DNA donöründen toplanan veriler ışığında yaptığı araştırmada Aşkenaz Avrupa Yahudilerinin karmaşık gen yapılarının eski Hazar Türklerinin, antik Romalıların ve Mezopotamya’da yaşamış Yahudi ve Yahudi olmayan medeniyetlerin DNA’sının bir bileşeni olduğunu tespit etti.

Teknoloji
6 Şubat 2013 Çarşamba

Bilim adamı yaptığı bilimsel araştırmanın sonuçlarının, daha evvel Avrupa Yahudiliğinin kökeni konusunda ortaya atılan Hazar Hipotezini de doğruladığını belirtti. 

Genetik araştırmalarda dünyanın değişik yerlerinde yaşayan belli bir ırk yapısının tipik özelliklerine sahip insanlardan alınan genlerde oluşmuş DNA kodu değişiklikleri takip ediliyor eğer bu değişiklik belli bir coğrafyada bugün yaşayan insanların DNA kodu ile ilişkilendirilirse bir köken bağlantısından söz ediliyor.

Elhaik’in araştırmasında bu ilişki net olarak ortaya çıkıyor.