Yeni Alman Yahudiliği

Bugünkü modern Almanya’nın Yahudi asıllı nüfusunun yüzde 90’nını oluşturan 220,000 Yahudi, eski Sovyetler Birliği’nden ülkeye göç etmiş kişilerden oluşuyor.

Kültür
14 Ocak 2013 Pazartesi

Eski Sovyetler Birliği’nin yarattığı, halen etkileri süren ekonomik çöküntüden kaçan Rus Yahudilerini Almanya’da iki büyük kültür sınavı bekliyor.

Bunlardan biri, nispeten Yahudi dindar hayatından yıllarca uzak yaşamış bu insanların atalarının kültürlerine yeniden adapte olmaları için göstermeleri gereken çaba, ikincisi ise, neredeyse tüm mültecilerin yaşadığı geldikleri yabancı ülkeye entegre olma problemi…

Son üç yılda Alman Hükümeti, göçmenlik kanununda ülkeye yerleşmek isteyenlerin aleyhine çok büyük değişiklikler yapmasına rağmen, ekonomik sebepler ile kendilerine gelecek arayan bu insanların göçüne engel olamıyor.